THANH HOÁ

Ngành công thương Thanh Hóa: Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội

1:36:11 PM | 19/4/2019

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ, ngành công thương Thanh Hóa trong thời gian qua đã và đang thực hiện một số giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, đồng thời khẳng định ngành công thương là đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa. Ngô San thực hiện.

Năm 2018 tỉnh Thanh Hóa đột phá trong tăng trưởng kinh tế, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) đạt 95.065 tỷ đồng. Xin ông cho biết đâu là lý do để Thanh Hóa đạt được kết quả trên?

Năm 2018, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh ước tăng 38,9% cùng kỳ, đứng thứ 2 cả nước sau tỉnh Hà Tĩnh. Giá trị SXCN trên địa bàn tỉnh đạt 95.065 tỷ đồng, bằng 103,7% kế hoạch, tăng 34,2% cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong nhiều năm, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Theo tôi, để đạt được kết quả trên là nhờ các lý do chính như sau:

Thứ nhất: sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thứ hai: sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của nhân dân, đặc biệt là nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp. Thứ ba: sự sát sao nắm bắt thực tế của Sở Công Thương để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ tư: sự khẩn trương đưa các nhà máy, dự án đi vào hoạt động làm tăng giá trị SXCN.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, ngành công thương phấn đấu: Chỉ số IIP năm 2019 tăng 40% trở lên; Giá trị SXCN (giá so sánh 2010) đạt 129.000 tỷ đồng, tăng 35,7% cùng kỳ, tương đương tăng thêm 33.935 tỷ đồng; giá trị tăng thêm công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 38.914 tỷ đồng, tăng 34,2% cùng kỳ; xuất khẩu đạt 3.000 triệu USD, tăng 8,5% cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Ông đánh giá thế nào về chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành trong những năm qua?

Công tác CCHC cũng như kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được lãnh đạo Sở quan tâm tập trung chỉ đạo bám sát Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 của tỉnh; công tác kiểm soát TTHC triển khai thực hiện một cách đồng bộ; cán bộ đầu mối của các phòng chuyên môn đã chủ động phối, kết hợp với tổ kiểm soát TTHC để tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

TTHC được công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao, quy trình, thời gian giải quyết được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và trên website của Sở. Công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm hành chính công hoạt động có hiệu quả, công việc được giải quyết nhanh hơn, đúng hẹn, giảm bớt khâu trung gian, không gây nhũng nhiễu, phiền hà.

Vì vậy, công tác CCHC của ngành công thương đã được cải thiện rõ rệt về chất lượng, hiệu quả, qua đó phục vụ ngày một tốt hơn cho tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Việc cải cách TTHC có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc của nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả trong cán bộ, công chức.

Ông có đóng góp ý kiến gì trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp?

Hiện nay, vẫn còn một số nhiệm vụ được phân công cho các ngành chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định, cơ chế hướng dẫn nên việc giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp còn chậm. Vì vậy, Thanh Hóa cần phải khẩn trương kiện toàn lại hệ thống văn bản pháp luật quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng của các ngành để các ngành có cơ sở chủ động giải quyết các TTHC một cách nhanh chóng cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn ông!