THANH HOÁ

Nâng cao năng lực quản lý và công tác quy hoạch đô thị

1:45:08 PM | 19/4/2019

Trong những năm qua, ngành Xây dựng Thanh Hóa đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Cụ thể, ngành đã tham mưu hiệu quả thực hiện quy hoạch một số đô thị trên địa bàn, công sở, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật làm đẹp không gian và cảnh quan đô thị… Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa. Duy Bình thực hiện.

Thưa ông, năm 2019, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã đưa ra những giải pháp đột phá gì để hoàn thành các nhiệm vụ được giao?

Năm 2019 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVIII và các Nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện:

Một là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Hai là nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc gắn với quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ba là hoàn thành chỉ tiêu phát triển đô thị năm 2019.

Bốn là tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Năm là hoàn thành Chương trình phát triển nhà ở năm 2019 đối với người nghèo, người có công với cách mạng.

Sở Xây dựng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 nêu trên và đã triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2019 đến các phòng ban có liên quan tại Quyết định số 212/QĐ-SXD ngày 10/01/2019; Thông báo chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của ngành xây dựng đến 27 huyện, thị xã, thành phố tại Công văn số 117/SXD-KTXD ngày 07/01/2019.

Công tác quy hoạch đô thị đã được ngành xây dựng thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương? Một số tham mưu của ngành xây dựng với UBND tỉnh trong công tác quy hoạch đô thị, thưa ông?

Trong công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật như: Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; phù hợp với điều kiện của tỉnh Thanh Hóa nói chung và cụ thể của từng huyện, từng địa phương nói riêng.

Tính đến năm 2010, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Thanh Hóa chỉ đạt 10,4% và là một trong 05 tỉnh có tỷ lệ đô thị hóa thấp nhất cả nước. (Bắc Giang 9,6%, Thái Bình 9,9%, Hà Nam 9,8%, Bến Tre 10% và Thanh Hóa 10,4% ).Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ dân số đô thị 25%. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các ngành, địa phương đến năm 2015 đã đạt được mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa 25% và tại tỉnh Thanh Hóa đã có 31 đô thị, trong đó: 01 đô thị loại I; 02 đô thị loại III; 28 đô thị loại V, bao gồm 24 thị trấn huyện lỵ và 04 thị trấn chuyên ngành.

Xác định công tác quy hoạch đô thị đóng vai trò động lực then chốt trong việc phát triển kinh tế - xã hội, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ đô thị hóa 35% trở lên. Sở Xây dựng đã tham mưu, thực hiện công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch; tham mưu trong công tác phát triển đô thị để Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 26/7/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt tỷ lệ đô thị hóa 35%,…

Về công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch. Theo đó, Sở Xây dựng đã đề xuất, tham mưu mời các chuyên gia, các đơn vị tư vấn có năng lực, các đơn vị tư vấn của nước ngoài để thực hiện các đồ án quy hoạch. Song song với đó, Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường công tác quản lý quy hoạch – kiến trúc cũng như thực hiện công tác phát triển đô thị.

Từ định hướng tổng thể, công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, phát triển đô thị của Sở Xây dựng đến nay đã đạt được nhiều thành tựu:

Công tác phát triển đô thị đang đi đúng hướng, đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa đạt 35% như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII đề ra.

Các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu tại các đô thị lớn, đô thị động lực đã được Sở Xây dựng tham mưu, lựa chọn các đơn vị tư vấn có chất lượng, đơn vị tư vấn nước ngoài để thực hiện. Cụ thể: Năm 2017, Quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn được phê duyệt, năm 2018 nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn được phê duyệt, năm 2018 điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn được Thủ tướng phê duyệt,... Trong đó, đối với thành phố Thanh Hóa, Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009, tỷ lệ phủ kín đối với quy hoạch phân khu là 100%, phần lớn đã được lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết làm căn cứ, cơ sở thu hút, kêu gọi đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. Hiện tại, Quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa đang được nghiên cứu lập, điều chỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 25/01/2019; nhiệm vụ quy hoạch chung điều chỉnh được phê duyệt sẽ có diện tích tăng từ 155 km2 thành 232,64 km2, quy mô dân số từ 500.000 người thành đến năm 2040 khoảng 720.000 người.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị, chủ động, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh và nâng cao chất lượng trong công tác quy hoạch đô thị,... để góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa trong công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động ngành xây dựng?

Có thể nói, trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung và của ngành xây dựng nói riêng đã được thực hiện một cách triệt để, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính về hoạt động xây dựng, nhất là các thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, cơ quan đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định và đồng thời lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan, do đó nhiều thủ tục được thực hiện, giảm đáng kể thời gian thực hiện dự án. Cụ thể như:

Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh rà soát giảm thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 2055/SXD-HT ngày 24/4/2018, trong đó: Cấp giấy phép quy hoạch không quá 22 ngày, giảm 23 ngày so với quy định; cấp giấy phép xây dựng không quá 15 ngày, giảm 15 ngày so với quy định; thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình còn 6 ngày vào năm 2018, 2019 và 5 ngày vào năm 2020, giảm 2 ngày so với quy định; thời gian ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư sau khi kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đi vào sử dụng còn 7 ngày, giảm 3 ngày so với quy định. UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 7287/UBND-CN ngày 25/6/2018.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng, ngày 09/02/2017, Sở Xây dựng có Thông báo số 616/TB-SXD về việc giảm 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, quản lý giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa so với thời gian quy định tại nội dung được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh công bố.

Ông có thể cho biết một số giải pháp cụ thể ngành xây dựng thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn?

Trong thời gian qua, ngành xây dựng Thanh Hóa xác định một số nhiệm vụ cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn như:

Đổi mới và nâng cao chất lượng thẩm định, xét duyệt quy hoạch xây dựng đồng thời được công bố, công khai quy hoạch được phê duyệt. Quy hoạch đi đôi với tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực như: Nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Tăng cường và nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Tổ chức các hội thảo hội nghị phổ biến triển khai các văn bản quy phạm pháp luật ngành, giới thiệu các ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực ngành.

Quán triệt cán bộ về thực hiện công việc kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lập hòm thư góp ý thu thập ý kiến đóng góp của doanh nghiệp và người dân.

Đặc biệt đề nghị UBND tỉnh cho số hóa các đề án quy hoạch, đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các doanh nghiệp có thể tìm hiểu thông tin về quy hoạch đô thị và khu công nghiệp hiện nay.

Trân trọng cảm ơn ông!