THANH HOÁ

Ngành Ngân hàng: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng

2:13:16 PM | 19/4/2019

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về hoạt động tín dụng và tình hình kinh tế địa phương, các ngân hàng thương mại (NHTM), tổ chức tín dụng trên địa bàn đã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách tiền tệ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN). Trong đó, tập trung thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ về vốn, lãi suất,... giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho DN và người dân.

Với vai trò chủ đạo, NHNN Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã và đang quyết liệt chỉ đạo các NHTM và tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các chính sách tiền tệ đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN tiếp cận vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng bằng cách thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chú trọng mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát tín dụng; giảm chi phí cho vay; đưa ra các gói vay với lãi suất hấp dẫn cho các DN; đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho DN tiếp cận nguồn vốn. Đặc biệt ưu tiên vốn vay ưu đãi cho các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; xây dựng kết cấu hạ tầng, cảng biển; kinh doanh thương mại và dịch vụ, du lịch,...

Những năm qua, các NHTM và tổ chức tín dụng đã tài trợ, đồng tài trợ cho nhiều dự án lớn điển hình như: Dự án nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn; Dự án Trung tâm chế biến nông sản công nghệ cao Lam Sơn của Công ty CP mía đường Lam Sơn; Dự án đầu tư xây dựng khai thác hạ tầng KCN Lam Sơn Sao Vàng ; Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng KCN số 3 - KKT Nghi Sơn; Dự án xây dựng bến số 3, 4, 5 Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn;...

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số DN gặp khó khăn khi tiếp cận vốn ngân hàng chủ yếu là những DN nhỏ và vừa. Theo đánh giá của các NHTM và các tổ chức tín dụng việc cho vay đối với các DN nhỏ và vừa, nhất là DN khởi nghiệp còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân do các DN khởi nghiệp thường thiếu tài sản đảm bảo khi vay vốn; phương án sản xuất kinh doanh chưa có tính khả thi hoặc tính khả thi không cao; năng lực quản trị kinh doanh còn hạn chế; thông tin về DN cung cấp cho ngân hàng chưa đủ tin cậy, không phản ánh thực tế năng lực tài chính của DN dẫn tới DN không đủ điều kiện vay vốn. Vì vậy, ngoài việc triển khai các chính sách tiền tệ, NHNN Chi nhánh tỉnh còn đẩy mạnh thực hiện “Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp” thông qua triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý nhằm giảm bớt những khó khăn về vốn và chi phí lãi vay, từ đó giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của DN góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Một số ngân hàng đã xây dựng những gói giải pháp riêng dựa trên những khó khăn của DN như BIDV thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ và giảm lãi suất các khoản vay cũ, dịch vụ tư vấn dành cho DN nhỏ và vừa để nâng cao năng lực hoạt động, xây dựng bộ công cụ hỗ trợ trong việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực,...

Thời gian tới, ngành ngân hàng Thanh Hóa sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết số 01 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 01 của Thống đốc NHNN và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng phù hợp đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng; đảm bảo tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ưu tiên; xây dựng các gói vay, áp dụng mức lãi suất ưu đãi trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ hướng tới đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện tốt nhất cho DN tiếp cận vốn vay.