THANH HOÁ

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả phục vụ

2:35:35 PM | 19/4/2019

Thời gian qua, Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đã tạo được những đột phá trong nâng cao năng lực cấp nước và mở rộng mạng lưới cấp nước sạch từ đô thị về nông thôn; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát triển để phục vụ tốt hơn

Luôn được sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các ban, ngành, Hội cấp thoát nước Việt Nam, cùng với đó là sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả năm 2018, Công ty đảm bảo ổn định về sản xuất cấp nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, chất lượng nước đảm bảo theo quy định của nhà nước. Sản lượng nước hàng hóa đạt 103,2% kế hoạch năm, tăng 9,1% so với thực hiện cùng kỳ; doanh thu tiền nước đạt 105,2% kế hoạch, tăng 15,8% so thực hiện cùng kỳ; chất lượng dịch vụ được nâng cao trên tất cả các tiêu chí như: về áp lực, lưu lượng, nước thành phẩm, các dịch vụ hỗ trợ...

Là doanh nghiệp chủ lực cung cấp nước sạch của Thanh Hóa, những năm qua, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã thực hiện nhiều dự án đầu tư nhằm cải thiện điều kiện cấp nước cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 Công ty tiếp tục triển khai Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước cho tỉnh, phấn đấu độ bao phủ dịch vụ cấp nước: thành phố Thanh Hóa 98% (thành phố Thanh Hóa sau điều chỉnh địa giới hành chính); thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn 95% ; các đô thị khác từ 90-92%. ..

Hướng về khách hàng

Công ty tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp giảm nước không doanh thu, như: Kiểm soát lưu lượng và áp lực nước đầu vào tại các đồng hồ tổng; phân vùng tách mạng để quản lý, chống thất thoát nước; xây dựng phương án vay vốn để thực hiện chống thất thoát nước; đưa vào sử dụng các vật tư, trang thiết bị mới có tính năng ưu việt phù hợp với yêu cầu của hệ thống cấp nước; từng bước đồng bộ vật tư, thiết bị sử dụng trên toàn hệ thống; nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ mới (thi công, duy tu bảo dưỡng, quản lý vận hành, giảm thất thoát thất thu); nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với phương châm: "Hướng về khách hàng sử dụng nước, phát triển để phục vụ tốt hơn".

Công ty đã thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng và áp dụng thí điểm hình thức thu tiền nước tại nhà sang thu tập trung tại quầy nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để phát hành hóa đơn điện tử, đa dạng hóa hình thức thanh toán tiền nước. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính hiệu quả và phát triển bền vững với các mục tiêu chính: Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; giữ tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 7-10% về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân người lao động; mở rộng phát triển dịch vụ về vùng nông thôn; từng bước tự động hóa điều hành hệ thống cấp nước; tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ.