THANH HOÁ

PTSC Thanh Hóa: Nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp đáng tin cậy

11:22:48 AM | 22/4/2019

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hoạt động với 4 lĩnh vực chính: Dịch vụ căn cứ cảng và logistics; dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp; dịch vụ vận hành và bảo dưỡng; dịch vụ tàu lai dắt, tàu dịch vụ.

Ông Lê Văn Ngà, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: Là doanh nghiệp được thành lập năm 2009, trải qua 10 năm hoạt động, đến nay PTSC Thanh Hóa đã xây dựng hệ thống cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực dầu khí, công nghiệp được các đối tác và khách hàng trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Với kế hoạch và chiến lược phát triển bền vững, PTSC Thanh Hóa đã từng bước tạo dựng được thương hiệu cho từng dịch vụ lõi như: Đối với Dịch vụ Căn cứ cảng và Logistics, ngoài việc là đầu mối thông thương hàng hoá phục vụ phát triển kinh tế, Cảng PTSC Thanh Hóa đã thực hiện xếp dỡ tuyệt đối an toàn đối với máy móc thiết bị cho các dự án trọng điểm trong khu vực như Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Lọc hóa dầu Nghi Sơn…, trong đó việc xếp dỡ, thông quan, vận chuyển, xin thủ tục miễn thuế cho 100% thiết bị với giá trị khoảng 2,5 tỷ USD của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ xây dựng của nhà máy. Mặt khác, Cảng PTSC Thanh Hóa luôn là mắt xích quan trọng hỗ trợ hiệu quả chính sách xúc tiến đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, là cầu nối cho sự liên kết phát triển vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ và các KKT Nghi Sơn - Hoàng Mai - Đông Hồi. Đối với Dịch vụ Cơ khí dầu khí, công nghiệp, là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh cung cấp dịch vụ kỹ thuật, thi công cơ khí, lắp đặt, thử áp hệ thống đường ống công nghệ trong giai đoạn xây lắp và cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng trong giai đoạn chạy thử đến vận hành thương mại cho NSRP. Song song, Công ty đã chú trọng phát triển dịch vụ ra ngoài khu vực và trúng thầu EPC quốc tế các công trình công nghiệp cho Tập đoàn ThaiOil - Thái Lan, Vopak - Hà Lan tổ chức thi công tại Hải Phòng, Đồng Nai. Đối với Dịch vụ Vận hành và Bảo dưỡng, PTSC Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp để tham gia thị trường, trong đó chú trọng hợp tác với đối tác có nguồn lực và kinh nghiệm. Qua đó, Công ty đã trúng thầu và triển khai hiệu quả nhiều gói thầu, đặc biệt là gói thầu vận hành, bảo dưỡng hệ thống 35 km ngoài khơi và phao SPM cho Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đối với Dịch vụ tàu lai dắt, tàu dịch vụ, hiện nay PTSC Thanh Hóa đang quản lý, vận hành 9 tàu phục vụ lai dắt, làm ống, tàu lặn, ứng cứu sự cố tràn dầu… phục vụ lai dắt tàu VLCC bơm hút dầu thô tại phao SPM và các tàu vào xuất nhập sản phẩm lọc hóa dầu tại cảng NSRP.

Ông Lê Văn Ngà cho biết thêm, với những kết quả đạt được, hiện nay PTSC Thanh Hóa đang tập trung thực hiện chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực dịch vụ lõi. Tiếp tục tập trung, sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí chuyên ngành chất lượng cao, uy tín đáp ứng yêu cầu các nhà thầu dầu khí; thiết lập mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết phù hợp với thế mạnh của Công ty, đẩy mạnh marketing, tham gia đấu thầu để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, tiếp tục phát triển năng lực kỹ thuật, chuẩn hóa hệ thống, phát triển nguồn nhân lực theo hướng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng được các tiêu chuẩn khi làm việc với nhà thầu nước ngoài và có thể cạnh tranh với lao động khu vực.

Với những thành quả đạt được, PTSC Thanh Hóa đã từng bước khẳng định vị trí, thương hiệu uy tín cung cấp dịch kỹ thuật của ngành dầu khí, công nghiệp, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, góp phần cùng Tổng công ty PTSC hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.