KON TUM

Ưu tiên mời gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng KCN, KKTCK

3:02:39 PM | 20/5/2019

Tỉnh Kon Tum có Khu kinh tế Cửa khẩu (KKTCK) Quốc tế Bờ Y với  Diện tích tự nhiên: 70.438 ha, 4 KCN (KCN Hòa Bình: 60 ha; KCN Hòa Bình – giai đoạn 2: 70 ha; KCN Sao Mai: 150 ha; KCN Đắk Tô: 150 ha) và Cụm công nghiệp (CCN) Đăk La: 73,78 ha cùng với hệ thống các cụm công nghiệp nằm trên địa bàn các huyện thành phố. Trong đó KCN Hòa Bình đã lấp đầy, các KCN, CCN khác và KKTCK đang có nhu cầu và sẵn sàng tiếp nhận tất cả các dự án đầu tư (đa ngành).

Kon Tum được xác định là trung tâm Tam giác phát triển ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV). Phó Trưởng Ban quản lý KKT tỉnh Kon Tum – ông Vũ Mạnh Hải cho biết trong điều kiện vốn đầu tư từ ngân sách vẫn còn khó khăn, tỉnh ưu tiên thực hiện chính sách khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư hạ tầng, đồng thời tích cực kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư hạ tầng các KCN, KKT trên địa bàn; thực hiện cơ chế chính sách áp dụng mức ưu đãi cao nhất cho các dự án đầu tư. Đây thực sự là cơ hội để các nhà đầu tư tìm đến với Kon Tum, góp sức mình vào việc xây dựng hạ tầng các khu - CCN và KKT trên địa bàn tỉnh. Công Luận thực hiện.

Xin ông thông tin cụ thể hơn về tình hình thu hút đầu tư vào các KCN - KKTCK trên địa bàn tỉnh?

Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội địa phương còn nhiều khó khăn song để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thời gian qua tỉnh Kon Tum đã có chính sách đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch và đầu tư cơ sở hạ tầng các KCN, CCN; đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Song song đó tỉnh quan tâm xây dựng môi trường đầu tư an toàn, thân thiện; tăng cường cải cách hành chính tạo niềm tin ngay từ ban đầu cho nhà đầu tư…. Qua đó mà tình hình thu hút đầu tư vào các Khu - CCN và KKTCK Quốc tế Bờ Y ngày càng có nhiều khởi sắc.

Trên địa bàn KKTCK Quốc tế Bờ Y, các KCN, CCN Đăk La từ năm 2011 đến nay đã có 62 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 4.077,021 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay có 99 dự án đăng ký đầu tư, trong đó: KKTCK Quốc tế Bờ Y có 62 dự án; KCN Hòa Bình có 33 dự án; KCN Đăk Tô 01 dự án; CCN Đăk La có 3 dự án và một số dự án có qui mô lớn đang tìm hiểu và lập thủ tục đăng ký đầu tư tại KCN Sao Mai, KCN Hòa Bình giai đoạn 2. Hàng năm các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động, thu nhập bình quân người lao động 6 triệu đồng/tháng; doanh thu hoạt động SXKD đạt trên 1.300 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hàng năm khoảng 78 tỷ đồng..

Hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y được khởi sắc, hoạt động giao thương, xuất khập cảnh, xuất nhập khẩu có xu hướng tăng nhanh. Bình quân hàng năm: Khách xuất nhập cảnh đạt trên 260.000 lượt; phương tiện xuất, nhập cảnh trên 35.000 lượt; giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt khoảng 200 tiệu USD; thu ngân sách đạt khoảng 250 tỷ VNĐ.

Nhìn chung được sự quan tâm kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế huy động vốn và việc phân cấp, ủy quyền trong thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 tại Ban quản lý KKT. Đến nay đã đạt được một số kết quả bước đầu; tổ chức lập, trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN, KKTCK để thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng, củng cố các mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương có liên quan nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu - CCN và KKTCK Quốc tế Bờ Y.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là nhiệm vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu - CCN và KKTCK vấp phải không ít khó khăn: nguồn vốn ngân sách địa phương còn hạn chế; việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để thực hiện quy hoạch các KCN, KKTCK còn phải qua nhiều bước thủ tục liên quan đến việc đầu tư.

Thời gian qua vấn đề đầu tư phát triển các KCN - KKTCK trên địa bàn, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng được tỉnh Kon Tum quan tâm triển khai ra sao? Trong điều kiện vốn đầu tư từ ngân sách vẫn còn khó khăn, tỉnh có những giải pháp nào nhằm huy động nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng các KCN - KKTCK?

Ban Quản lý KKT đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành chức năng lập các thủ tục đầu tư kết cấu hạ tầng các KCN Sao Mai, Hòa Bình giai đoạn 2 và CCN Đăk La; trong đó xác định ưu tiên đầu tư các công trình xử lý nước thải tập trung để đáp ứng điều kiện bắt buộc đối với hoạt động của các KCN; đề xuất tham mưu các biện pháp huy động vốn, trong đó biện pháp khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư hạ tầng được chú trọng; đề nghị bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đến nay các dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai và KCN Hòa Bình- giai đoạn 2, cùng với các dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải các KCN, CCN đều đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Để có vốn đầu tư hạ tầng các KCN và KKTCK, Ban quản lý đã tiến hành rà soát quy hoạch, xác định quỹ đất có khả năng tạo vốn, đề xuất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương để thực hiện, vừa đảm bảo khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất, vừa tạo vốn để đầu tư hạ tầng, thực hiện được mục tiêu mà Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Cụ thể, các phương án xác định quỹ đất tạo vốn đầu tư hạ tầng các KCN, KKTCK dự kiến đảm bảo được nhu cầu vốn để đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng KCN Sao Mai và KCN Hòa Bình giai đoạn 2 trong thời gian tới.

Định hướng thu hút đầu tư vào các KCN - KKTCK Quốc tế Bờ Y trong thời gian tới?

Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường công tác thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh như: du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế biến dược liệu. Tại KKTCK Quốc tế Bờ Y thu hút các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng các khu chức năng trong KKT, dự án đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, gia công chế biến (đa ngành); đầu tư xây dựng các công trình thương mại, du lịch - dịch vụ như: logictic, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, tài chính, ngân hàng….Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư vào KKTCK Quốc tế Bờ Y, các KCN và CCN Đăk La. Hoàn thành thủ tục và triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại KKTCK Quốc tế Bờ Y, KCN Sao Mai, KCN Hòa Bình giai đoạn II và CCN Đăk La nhằm tạo quỹ đất sạch, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thu hút đầu tư.

Cùng với việc nâng cấp, đầu tư một số dự án thiết yếu từ ngân sách để thu hút đầu tư thì hệ thống hạ tầng phục vụ các hoạt động thương mại, dịch vụ đã được các nhà đầu tư quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng: chợ biên giới; các kho, bãi chứa hàng tại khu vực cửa khẩu; trong thời gian gần đây đã có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu và đang chuẩn bị đề xuất nhiều dự án sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ tại các KCN và khu kinh tế cửa khẩu.

Dự kiến trong năm 2019 và những năm tiếp theo dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào các KCN, KKTCK sẽ có bước khởi sắc với những dự án có qui mô lớn, phát huy được lợi thế, tiềm năng của Kon Tum.

Ban quản lý khu kinh tế sẽ luôn sẵn sàng tiếp đón và đồng hành cùng nhà đầu tư để các dự án được triển khai với các điều kiện thuận lợi nhất.

Xin cảm ơn ông!