KON TUM

Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum: Vì một Thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh

3:11:53 PM | 20/5/2019

Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum tiền thân là Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum được thành lập ngày 12/2/1999 và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 31/12/2015. Những năm qua các thế hệ người lao động Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu đạt những thành quả đáng khích lệ. Nhiều lĩnh vực phát triển nhanh, có bước đột phá mới; chất lượng công tác vệ sinh môi trường được nâng lê, góp phần đảm bảo môi trường Tp.Kon Tum luôn sáng, xanh, sạch, đẹp; mang đến một diện mạo mới cho bộ mặt đô thị Thành phố.

Suốt chặng đường gần 20 năm hoạt động, Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ: vệ sinh môi trường đô thị, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đô thị; thoát nước và xử lý nước thải; xây dựng công trình công ích; chăm sóc và duy trì cảnh quan; quản lý, khai thác tu bổ các tài sản công cộng phục vụ công ích; thực hiện tư vấn, cung cấp các dịch vụ về vệ sinh môi trường đảm bảo uy tín, chất lượng. Hiện nay, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt được Công ty thực hiện đều đặn trên toàn Thành phố, đảm bảo các tuyến đường, ngõ phố luôn sạch, đẹp. Công tác quản lý cây xanh đô thị và công viên, hoa cây cảnh trên dải phân cách, các tiểu cảnh, công viên được quan tâm đầu tư chỉnh trang. Bên cạnh đó Công ty tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đảm bảo không có sự cố, an toàn đường điện, thay thế sửa chữa kịp thời. Công tác thu dịch vụ công ích được triển khai thực hiện hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích, góp phần giảm đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước

Với quyết tâm và nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum luôn tăng trưởng vững chắc, đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra; quy mô hoạt động, địa bàn phục vụ ngày càng được mở rộng. Với tinh thần không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công ngày càng tốt hơn, Công ty thường xuyên phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan chung, góp phần xây dựng Tp.Kon Tum ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT - XH, bảo vệ môi trường tại địa phương.

Tỷ lệ thuận với doanh thu ngày càng tăng, Công ty cũng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đời sống của CBCNV ngày càng nâng cao. 100% CBCNV được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN..., đảm bảo quyền lợi cho người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị. Song song đó Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum còn luôn đảm bảo nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đóng nộp thuế đầy đủ, kịp thời.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum, Giám đốc Phạm Văn Hải cho biết trong thời gian tới đơn vị tập trung tổ chức lại bộ máy quản lý và sản xuất phù hợp với quy mô sản xuất, đảm bảo vừa tinh giản vừa đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phát huy các lợi thế có được để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của Công ty; trong đó xem lĩnh vực nhận đặt hàng phục vụ vệ sinh đô thị với Thành phố là lĩnh vực then chốt, lâu dài, có tính chất quyết định đến yếu tố thành công, phát triển của Công ty; từ đó làm tiền để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng thu nhập cho người lao động, hoàn thành chỉ tiêu đặt hàng và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm trên 5%/năm và các chỉ tiêu tài chính khác có mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. “Phát huy truyền thống của ngành và bề dày thành tích trong gần 20 năm hoạt động, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum quyết tâm nâng cao công tác quản lý, phát huy sáng tạo cải tiến kỹ thuật, tổ chức công tác vệ sinh môi trường và đô thị một cách chuyên nghiệp hơn; từng bước thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần chỉnh trang đô thị, cùng chung tay góp sức giữ cho Tp.Kon Tum luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, sớm trở thành đô thị loại II và là vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Nguyên” – ông Hải khẳng định.

 

Công Luận