KON TUM

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô: Tận tâm tận lực với sự nghiệp trồng và bảo vệ rừng

3:16:10 PM | 20/5/2019

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô tiền thân là Công Ty Đầu tư Phát triển lâm nông công nghiệp và Dịch vụ Đăk Tô được thành lập năm 2003 theo Quyết định số 339/QĐ-UB của UBND tỉnh Kon Tum. Chặng đường hơn 15 năm hoạt động, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực, cùng gắn bó đi qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ trồng rừng, bảo vệ rừng; qua đó không chỉ góp phần nhân lên màu xanh cho quê hương mà còn giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân gần rừng.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Hiện Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô được Nhà nước giao quản lý 31.060,86 ha diện tích rừng, đất rừng nằm trên địa giới hành chính của 3 huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Sa Thầy và phát triển vườn Sâm giống dưới tán rừng. Công ty là một trong hai đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện thành công Phương án quản lý rừng bền vững và đã được tổ chức Quốc tế công nhận, cấp chứng chỉ rừng tự nhiên FSC toàn phần giai đoạn 5/2014 - 4/2019.

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban ngành tỉnh Kon Tum, của các huyện và chính quyền địa phương các xã trên địa bàn đơn vị đóng chân, những năm qua tập thể người lao động Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô đã nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên toàn lâm phận Công ty quản lý. Đặc biệt trong năm 2018 vừa qua, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hơn 28,75 tỷ đồng (đạt 114,5% kế hoạch đề ra), lợi nhuận trước thuế hơn 1,83 tỷ đồng (đạt 209,2% kế hoạch), nộp ngân sách hơn 688 triệu đồng (đạt 109,4% kế hoạch). Chất lượng đời sống của CBCNV được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người được nâng cao với mức lương bình quân của viên chức quản lý là 21,12 triệu đồng/người/tháng, của người lao động là hơn 7,85  triệu đồng/người/tháng. Trong năm qua, Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô cũng  đã quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng với 24.688,63ha/24.699,4ha, đạt 99,95% kế hoạch. Chăm sóc rừng trồng, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đối với phương án kinh doanh và phát triển Sâm Ngọc Linh, Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô tích cực chủ động cân đối, ưu tiên nguồn vốn để trồng mới, chăm sóc, bảo vệ các vườn Sâm đã trồng từ năm 1999 -2018 được đảm bảo tốt, đúng quy trình; không để mất mát hoặc sâu bệnh hại, chim chuột phá hoại trên vườn Sâm. Cụ thể trong năm qua Công ty đã trồng mới 2,0212ha/3ha Sâm Ngọc Linh; chăm sóc, quản lý bảo vệ 15,21221ha. “Cây Sâm Ngọc Linh là sản vật quý báu của Quốc gia, là cây mũi nhọn cây tiên phong để phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Kon tum nói chung và là cây xóa đói giảm nghèo thật sự bền vững của ĐBDT TS trên địa bàn vùng núi Ngọc linh nói riêng. Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô rất vinh dự, tự hào được UBND tỉnh Kon Tum giao nhiệm vụ bảo tồn và phát triển báu vật này. Và cho đến nay thì việc bảo tồn giống gen gốc đã chắc chắn thành công và đang từng bước phát triển một cách ổn định có  bền vững, phấn đấu sau năm 2020 chúng tôi sẽ cung cấp cây giống ra thị trường phục vụ nhân dân trong vùng, các doanh nghiệp đầu tư để phát triển nhanh, mạnh vùng chuyên canh cây Sâm trên địa bàn; sớm đưa các sản phẩm được chế biến từ cây Sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum cũng như của quốc gia trên thị trường trong nước và quốc tế” – ông Nguyễn Thành Chung - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô cho biết.   

Làm giàu thêm vốn rừng

Bên cạnh hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, thời gian qua việc triển khai nhiệm vụ công ích, quản lý và phát triển vốn rừng của Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô cũng đạt được những kết quả quan trọng. Công ty là một trong hai đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện thành công Phương án quản lý rừng bền vững và đã được tổ chức Quốc tế công nhận, cấp chứng chỉ rừng tự nhiên FSC toàn phần giai đoạn 5/2014 - 4/2019. Tuy rằng Chính phủ đã tạm thời đóng của rừng từ năm 2016 không thực hiện khai thác tác động thấp rừng tự nhiên đã được cấp chứng chỉ. Nhưng Công ty vẫn duy trì thực hiện các tiêu chí, nguyên tác trong quản lý rừng bền vững của phương án đề ra đó là về Môi trường – Xã hội và Kinh tế, đảm bảo vẫn duy trì Chứng chỉ không bị cắt, hiệu quả của Phương án vẫn được phát huy.

Trong công tác trồng rừng, Công ty đã xác định được tính đa mục tiêu của lợi ích rừng trồng đem lại, đó là bên cạnh về môi trường thì phải đạt được mục tiêu về an sinh kinh tế cho người dân trên địa bàn tham gia trồng rừng về trước mắt cũng như lâu dài nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững và hướng người dân gắn bó với nghề rừng ổn định. Từ đó đơn vị đã xác định lựa chọn loài cây trồng đó là cây thông ba lá, nó vừa có độ che phủ nhanh, vừa kinh doanh gỗ lớn có giá trị kinh tế cao và vừa có thời gian chu kỳ kinh doanh khai thác nhựa thông dài ổn định hiệu quả. Vì vậy chỉ trong 3 năm 2014 đến 2016 đơn vị đã tuyên truyền, giải thích vận động nhân dân trên địa bàn tham gia trồng rừng cùng hưởng lọi với công ty được hơn 1.300ha rừng sản xuất từ dự án trồng rừng thay thế và nếu dự án này vẫn tiếp tục được thực hiện trên đất rừng sản xuất thì có lẻ diện tích rừng trồng này sẻ là gấp bội, lúc đó thu nhập của người dân sẻ là rất cao nếu sau 10 năm mỗi Ha rừng đạt tối thiểu 120 m3 và khai thác nhựa thông bình quân tối thiểu sẻ đạt 30 triệu/ha. (ông Chung trải bày tâm huyết của mình)  

Bên cạnh đó nhờ sự hưởng úng, ủng hộ cao của người dân và cộng đồng tham gia trồng rừng, luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo vệ rừng, triển khai công tác phòng chống cháy rừng một cách quyết liệt nên tình trạng cháy rừng làm thiệt hại đến rừng trồng đã giảm dần qua các năm. "Trong năm 2018 vừa qua chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phương án bảo vệ rừng - phòng chống cháy rừng trong mùa khô, kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các bên liên quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Nhờ vậy mà trong năm 2018 vừa qua không có trường hợp cháy rừng nào xảy ra, tài nguyên rừng được bảo vệ nghiêm ngặt" – ông Chung hồ hởi cho biết.

Với nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CBCNV, vững tin thời gian tới hoạt động của Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô sẽ phát triển ngày càng bền vững, tiếp tục sự nghiệp trồng rừng, bảo vệ và nhân lên màu xanh cho những cánh rừng quê hương Kon Tum, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn tỉnh nhà. Trước mắt trong năm 2019, Công ty tập trung ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, nhân lực, tiền vốn hợp lý và có hiệu quả; thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng với tổng diện tích lâm phần được giao quản lý 29.917,86 ha (trong đó cung ứng  dịch vụ môi trường rừng 23.548,92 ha). Đồng thời thực hiện tốt các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà Công ty có lợi thế như: Chăm sóc  bảo vệ và kinh doanh rừng trồng các năm; khai thác và tiêu thụ lâm sản ngoài gỗ (nhựa thông). Kinh doanh phát triển Sâm Ngọc Linh; tiếp tục duy trì Chứng chỉ quản lý rừng bền vững; không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của người lao động, ổn định thu nhập cho người dân và cộng đồng các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn công ty đóng chân. Phấn đấu năm 2019, tổng doanh thu của Công ty đạt trên 32 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1,7 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 600 triệu đồng.

 

Công Luận