KON TUM

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy: Thành công từ sẻ chia lợi ích, gắn kết với cộng đồng

3:32:57 PM | 20/5/2019

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy được thành lập năm 2010 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty Đầu tư phát triển Nông Lâm Công nghiệp và Dịch vụ Kon Rẫy với nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ngay sau khi chuyển đổi, đơn vị đã nhanh chóng sắp xếp lại đội ngũ CBCNV; tổ chức quản lý, bảo vệ rừng một cách chặt chẽ cũng như phát huy có hiệu quả diện tích rừng cung ứng dịch vụ, tài nguyên rừng; qua đó không những làm hồi sinh những cánh rừng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng bền vững hơn.

 Hiện Công ty Lâm nghiệp Kon Rẫy đang quản lý 29.238,68 ha rừng, trong đó có 26.318,94 ha rừng tự nhiên và 1.637,23 ha rừng trồng (diện tích ngoài lâm phần là 130,5 ha) và đất chưa thành rừng 1282,51. Ngoài lâm phần nằm trên địa bàn 3 xã Đăk Kôi, Tân Lập, Đăk Pne thuộc huyện Kon Rẫy, Công ty còn quản lý một số diện tích rừng trồng theo Chương trình 327 và Dự án 661 tại xã Đăk Tơ Lung.

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy – ông Nguyễn Văn Quý cho biết xác định quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng và phát triển rừng là nhiệm vụ cốt yếu, những năm qua Công ty đã tổ chức quản lý, bảo vệ nghiêm túc, hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp được Nhà nước giao. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét trên toàn lâm phần, chú trọng các khu vực xác định là "điểm nóng" về tình trạng khai thác, cất giấu, vận chuyển lâm sản, phá rừng trái phép. Thành lập các chốt bảo vệ rừng tại các khu vực có dấu hiệu khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên lâm phần (Chốt BVR tiểu khu 537; Chốt Kon Cheo Leo - Thị trấn Đăk Rve; Chốt Thôn 2 - xã Đăk Pne; Chốt tại tiểu khu 455). Từ khi các chốt đi vào hoạt động, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép đã được ngăn chặn.

Song song đó công tác phòng cháy - chữa cháy rừng (PCCCR) cũng được Công ty Lâm nghiệp Kon Rẫy đặc biệt chú trọng. Xác định phương châm "Phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả", giai đoạn 2016 - 2018 Công ty đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCCCR trên lâm phần; chỉ đạo các Lâm trường, Trạm QLBVR xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc phương án PCCCR trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo CBCNV Công ty trực PCCCR đầy đủ, nghiêm túc 24/24h thời gian cao điểm trong các tháng mùa khô; tăng cường công tác tuần tra lửa rừng tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ việc đốt dọn nương rẫy của các hộ dân gần rừng. Ngoài ra Công ty còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR đến toàn thể nhân dân trên lâm phần (tổ chức 155 đợt với 3.168 người tham gia); tổ chức ký cam kết thực hiện quản lý bảo vệ rừng, PCCCR cho 319 hộ; đồng thời thực hiện phương châm 4 tại chỗ "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ ". Nhờ vậy mà những năm qua trên địa bàn Công ty quản lý không để xảy ra vụ cháy rừng nào.

Thực hiện chủ trương giao khoán bảo vệ rừng cho người dân sống gần rừng va ven rừng, giai đoạn 2016-2020 Công ty Lâm nghiệp Kon Rẫy đã tiến hành giao khoán 14.124,17ha rừng cho 14 cộng đồng nhận khoán. Thông qua công tác giao khoán bảo vệ rừng đã góp phần gắn cuộc sống của người dân với rừng, bảo vệ rừng tốt, không bị xâm hại; đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân ổn định cuộc sống, hạn chế xâm hại đến tài nguyên rừng. Ngoài ra để phát triển diện tích rừng, giai đoạn 2016 - 2018, Công ty đã tổ chức trồng rừng thay thế với tổng diện tích 419,52 ha; chỉ đạo các Chi nhánh lâm trường thường xuyên phối hợp với các đơn vị thi công trồng rừng tổ chức tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR, chống gia súc phá cây trồng trên diện tích rừng trồng sản xuất, rừng trồng thay thế.... "Tuy nhiên hiện nay rừng trồng của Công ty vẫn chưa theo Chứng chỉ FSC, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tìm hiểu và xây dựng khu vực rừng trồng đạt Chứng chỉ FSC để quản lý rừng tốt hơn, đạt tiêu chuẩn cao về môi trường và xã hội; qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển KT - XH của huyện Kon Rẫy nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung" - ông Quý chia sẻ.

Từ nguồn dịch vụ môi trường rừng, kết hợp với trồng rừng, khai thác nhựa thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Lâm nghiệp Kon Rẫy ngày càng có hiệu quả, các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2018, tổng doanh thu của Công ty đạt 20,89 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,95 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 0,51 tỷ đồng. Thông qua hoạt động của mình, Công ty Lâm nghiệp Kon Rẫy đã tạo nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống cho cộng đồng dân cư địa phương gắn với tiến trình xây dựng Nông thôn mới, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội trên địa bàn.

Cùng với nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực đồng hành với chính quyền tổ chức động viên CBCNV tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng như: đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, Quỹ hỗ trợ trẻ mồ côi; giúp đỡ các trung tâm, cá nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn….Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên chăm lo cải thiện đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; phối hợp tốt với chuyên môn giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ, chính sách cho người lao động. Quan tâm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của đoàn viên thông qua việc thường xuyên động viên, thăm hỏi các gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, có con bị bệnh hiểm nghèo; các tổ chức đoàn thể như nữ công, đoàn thanh niên sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng người lao động khi có ma chay, hiếu hỷ…Hàng năm, Công đoàn Công ty còn phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức cho CBCNV đi giao lưu, học tập, kết hợp tham quan tại các đơn vị bạn, góp phần động viên tinh thần người lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

 Công Luận