KON TUM

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kon Tum: Nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội cho người dân nông thôn

10:30:30 AM | 21/5/2019

Xác định nước sạch và vệ sinh môi trường là một chỉ tiêu quan trọng trong bộ tiêu chí đánh giá Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, những năm qua Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kon Tum (gọi tắt Trung tâm) luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cung cấp nguồn nước sạch góp phần cải thiện đời sống và tinh thần của người dân nông thôn, khơi dậy mạnh mẽ phong trào toàn dân sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh. 

Với mục tiêu phấn đấu gia tăng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, xây dựng môi trường nông thôn được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, những năm qua Trung tâm luôn dành sự quan tâm đầu tư xây dựng các trạm cấp nước tập trung; mở rộng tuyến ống trạm, hệ cấp nước hiện có góp phần mở rộng khu vực cung cấp nước sạch. Trong năm 2018, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án cấp nước thuộc Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" để tiến hành thực hiện công tác đấu thầu, khởi công xây dựng theo đúng quy định (Trung tâm được giao làm chủ đầu tư công trình cấp nước xã Hòa Bình, xã Ia Chim, xã Đăk Cấm của Tp.Kon Tum và công trình cấp nước xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô). Đồng thời phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đôn đốc, các địa phương xây dựng phương án quản lý, khai thác và giá dịch vụ cấp nước theo quy định của UBND tỉnh, tổ chức thu tiền sử dụng nước sinh hoạt chuyển dần từ hình thức phục vụ sang dịch vụ nhằm phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Trung tâm – ông Đặng Trần Huân cho biết nhờ phong trào xây dựng Nông thôn mới, chất lượng cuộc sống người dân vùng nông thôn trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Ý thức bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe của hộ gia đình nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2017 khoảng 87,7%; tỷ lệ người dân sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung khoảng 20,67%; tỷ lệ người dân sử dụng nước từ các loại công hình cấp nước nhỏ lẻ khoảng 67%.

Trong năm, Trung tâm cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch tiết kiệm, đúng mục đích, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn mạng lưới đường ống để phát hiện những sai sót, sự cố hư hỏng, kịp thời sửa chữa, khắc phục, chống thất thoát nước, đảm bảo cung cấp đủ nước sử dụng; nhất là trước những diễn biến gay gắt của tình hình hạn hán. Ngoài ra Trung tâm còn phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng triển khai giám sát chất lượng nước tại các huyện, Trạm cấp nước xã Đăk La, huyện Đăk Hà, Trạm Diên Bình - Đăk Hring nhằm đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ nhân dân cũng như kịp thời phát hiện những tồn tại để đề xuất hướng xử lý hiệu quả.

Cùng với nỗ lực đầu tư các công trình cấp nước sạch thì vấn đề xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn cũng được Trung tâm quan tâm triển khai; nhờ vậy mà tình hình vệ sinh môi trường nông thôn trên dịa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, cảnh quan và môi trường nông thôn được cải thiện đáng kể.

Ông Huân cho biết nỗ lực đưa nước sạch đến từng hộ gia đình đã được người dân đồng tình và hết sức phấn khởi. Đây là sự khích lệ to lớn để thời gian tới Trung tâm tiếp tục đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mở rộng các công trình cấp nước theo hướng hiện đại, bền vững. Tất cả những nỗ lực này đều nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng nước cung cấp, qua đó đảm bảo sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội cho người dân ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Công Luận