KON TUM

Huyện Sa Thầy: Nửa nhiệm kỳ mạnh mẽ chuyển mình

10:36:23 AM | 21/5/2019

Về Sa Thầy hôm nay, dễ dàng cảm nhận được vùng quê này đang chuyển mình không ngừng với một diện mạo mới, tràn đầy sức sống cùng những thành tựu hết sức nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Đây là kết tinh từ nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ, đã và đang tạo nền tảng vững chắc để huyện nhà vươn lên khai thác và phát huy triệt để mọi tiềm năng thế mạnh sẵn có.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Kon Tum (2015- 2020), tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Sa Thầy đạt mức khá cao so với bình quân chung của tỉnh, đạt 13,79% (vượt 53, 22% so với Nghị quyết). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực: nông - lâm - thủy sản giảm từ 39,62% xuống 34,21%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 38,99% lên 41,69%; thương mại - dịch vụ tăng từ 21,39% lên 24,10%. Trong đó nông nghiệp phát triển toàn diện cả về quy mô, năng suất lẫn hiệu quả. Một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện được chú trọng phát triển, nhân rộng như: cao su, cà phê, bời lời và đặc biệt là cây dược liệu (sa nhân tím, đinh lăng, nghệ đỏ…), từng bước hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở tiếp tục được đầu tư xây dựng; các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên vùng được nâng cấp, mở rộng, bảo đảm giao thông đi lại thông suốt, phá dần thế ngõ cụt, phục vụ hiệu quả cho phát triển và giao lưu kinh tế. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả, góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn huyện nhà. Tính đến hết quý I/2019, huyện Sa Thầy có 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (Sa Sơn và Sa Nhơn), xã Sa Nghĩa đạt 13/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; tỷ lệ tiêu chí đạt bình quân là 10,1 tiêu chí/xã.

Hiện nay trên địa bàn huyện Sa Thầy có 64 doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho 1.783 lao động; kinh tế tập thể phát triển với 4 Hợp tác xã và 6 Tổ hợp tác. Thời gian qua lãnh đạo UBND huyện luôn quan tâm đẩy mạnh kêu gọi, xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, khai thác khoáng sản với 10 dự án. Với tinh thần cầu thị của lãnh đạo huyện, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải tiến rút gọn thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hiện hữu phát triển sản xuất kinh doanh cũng như thu hút thêm các nhà đầu tư mới tiềm năng đến với huyện nhà.

 Cùng với phát triển kinh tế, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động cũng được huyện đặc biệt quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo…Huyện tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh trong công tác giảm nghèo bền vững; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng KT – XH vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sản xuất, giải quyết đất ở, đất sản xuất, nhà ở, tổ chức định canh, định cư ổn định cho đồng bào DTTS. Nhờ vậy mà số hộ giàu trên địa bàn huyện không ngừng tăng lên, giảm thiểu số hộ nghèo, cận nghèo. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện chiếm 40,3% thì đến hết năm 2018 giảm xuống còn 20,58% (tương đương 2.636 hộ); thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 35,67 triệu đồng.

Hệ thống trường lớp được đầu tư, mở rộng, nâng cấp; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, nhất là ở vùng đồng bào DTTS. Mạng lưới y tế từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn; trang thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh được quan tâm đầu tư. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tại chỗ được quan tâm; các di tích lịch sử cách mạng tiếp tục được bảo tồn và khôi phục. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Theo ghi nhận của Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy – ông Nguyễn Ngọc Sâm, những thành quả phát triển KT - XH nổi bật mà huyện nhà đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, trước hết là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Kon Tum đã tạo điều kiện cho huyện từng bước đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cũng như phát triển toàn diện ở các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Cùng với đó là sự định hướng đúng đắn, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự điều hành hiệu quả của UBND huyện, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những thành quả rất đáng tự hào này đã góp phần tạo ra thế và lực mới để Đảng bộ, chính quyền huyện nhà tiếp tục lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của cả nhiệm kỳ và những giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng quê hương Sa Thầy ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Công Luận