KON TUM

Dấu ấn đậm nét của ngành Y tế

10:40:21 AM | 21/5/2019

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, ngành Y tế Kon Tum không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để xây dựng và phát triển mạng lưới y tế rộng khắp, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng góp phần đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum – ông Đào Duy Khánh cho biết, với nỗ lực phấn đấu và cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ những người làm công tác y tế, những năm qua nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Với phương châm "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", công tác phòng, chống dịch chủ động luôn được ngành Y tế tỉnh đặt lên hàng đầu và tập trung chỉ đạo quyết liệt nên tình hình dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đội ngũ y, bác sĩ được tăng cường về lực lượng, chuyên môn. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai thực hiện, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng lên. Nhân dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế ngày càng dễ dàng, nhất là y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào DTTS, người cao tuổi và các đối tượng chính sách được chú trọng. Điều đáng ghi nhận là chất lượng bệnh viện và phong cách, thái độ phục vụ người bệnh đã có sự cải thiện rõ rệt, gắn với việc xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.

 Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, chất lượng dân số và các chỉ số về sức khoẻ của nhân dân trong tỉnh từng bước được cải thiện; thực hiện tốt công tác bảo đảm ATVSTP. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được chú trọng và đẩy mạnh. Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế luôn tiên phong trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận của ông Khánh, chặng đường vừa qua dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức song với quyết tâm cao cùng nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ nhân viên, y bác sĩ đã đưa ngành Y tế Kon Tum tạo lập được những dấu ấn riêng đậm nét. Những thành tựu đạt được sẽ là nền tảng vững chắc, là động lực để toàn ngành tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những năm tiếp theo. Trước mắt trong năm 2019 này, thực hiện phương châm, hành động của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá", ngành Y tế Kon Tum tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bố trí, sắp xếp và kiện toàn lại một số phòng thuộc Sở Y tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc; rà soát, đánh giá, kiểm soát thủ tục hành hành thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành, lĩnh vực; tin học hóa mạnh mẽ trong các hoạt động của trạm y tế (triển khai hệ thống thông tin quản lý y trạm y tế xã và thống kê y tế điện tử).

Song song đó công tác y tế dự phòng cũng được ngành Y tế chú trọng; chủ động dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động, dự án khác thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và các chương trình y tế khác. Đồng thời triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật, tập trung các dịch vụ y tế có nhu cầu cao của xã hội; chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch; chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư, các bệnh không lây nhiễm; khám phát hiện và điều trị bệnh tâm thần…; ứng dụng khoa học công nghệ y tế, công nghệ thông tin trong chăm sóc sức khỏe.

"Khó khăn hiện nay của ngành Y tế Kon Tum là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ chuyên môn sâu, thiếu bác sĩ có kinh nghiệm. Để gỡ "nút thắt" này, chúng tôi sẽ tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền có cơ chế, chính sách ưu đãi, giữ cán bộ có chuyên môn tốt an tâm công tác, cống hiến lâu dài cho ngành Y tế" - ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết.

Công Luận