KON TUM

Ngành Ngân hàng: Đồng hành bứt phá cùng kinh tế địa phương

10:47:34 AM | 21/5/2019

Thời gian qua, bám sát chủ trương, chính sách của Chính phủ, chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam; bám sát các mục tiêu, chương trình phát triển KT - XH của tỉnh Kon Tum, nguồn vốn ngân hàng đã thực sự chảy mạnh vào sản xuất, đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế thế mạnh của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, an toàn. Nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ (dưới mức 2%). Tổng vốn huy động trên địa bàn tăng trưởng ổn định qua từng năm. Nguồn vốn huy động đã đáp ứng được 50% cho hoạt động tín dụng; lãi suất huy động được giữ ở mức ổn định đã tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Toàn ngành Ngân hàng Kon Tum còn tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn phát triển KT - XH tại địa phương, đặc biệt là cho vay phục vụ nông nghiệp - nông thôn, cho vay DNNVV, cho vay các đối tượng chính sách xã hội; quan tâm thực hiện tốt các giải pháp chính sách tháo gỡ khó khăn cho DN.

Minh chứng cho thành công này, Giám đốc NHNN tỉnh Kon Tum – ông Hoàng Minh Tân cho biết năm 2018, tổng nguồn vốn huy động đạt 14.909 tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2017; tổng dư nợ cho vay đạt 28.529 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017. Chất lượng tín dụng được đảm bảo (tỷ lệ nợ xấu của các NHTM ở mức 1,06%); cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực được ưu tiên.

Đến 28/2/2019, tổng vốn huy động toàn địa bàn đạt 14.342 tỷ đồng, giảm không đáng kể 0,4% (53 tỷ đồng) so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng đạt 28.611 tỷ đồng, so với đầu năm tăng nhẹ 0,28% (81 tỷ đồng). Hoạt động tín dụng trên địa bàn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh; cho vay 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, DNNVV, DN ứng dụng công nghệ cao) chiếm 65% tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn. Cơ cấu tín dụng theo kịp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tỉnh. Mặt khác, các ngân hàng còn đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - DN; thông qua Chương trình, các DN đã tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý từ ngân hàng, góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn cho cộng đồng DN. Đến 31/12/2018, dư nợ cho vay Chương trình đạt 3.857 tỷ đồng, với 168 khách hàng vay vốn.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng tỉnh còn triển khai quyết liệt những giải pháp mở rộng tín dụng sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế "tín dụng đen" theo chỉ đạo của UBND tỉnh và NHNN Việt Nam. Về phía Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh tỉnh và các NHTM còn tích cực triển khai các gói tín dụng tiêu dùng để giải quyết nhanh chóng nhu cầu tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân.

Song song đó các ngân hàng còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình cho vay theo hướng tiết giảm tối đa thủ tục, giấy tờ cho khách hàng nhằm rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tiết kiệm chi phí. Công tác điều hòa, cung ứng tiền mặt trong hệ thống được thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt cho khách hàng; thanh toán qua mạng phát triển với nhiều tiện ích.

Trong năm 2019 này, ngành Ngân hàng Kon Tum phấn đấu huy động vốn tại chỗ đạt mức tăng trưởng từ 16-17% (đạt 18.000 tỷ đồng). Nguồn vốn huy động từ tích lũy trong dân cư chiếm tỷ trọng lớn và tăng trưởng ổn định. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, phấn đấu tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng từ 15 - 16% (đạt 33.000 tỷ đồng); duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ. "Tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu 2019 là năm bứt phá trên mọi lĩnh vực; do đó cùng với các Sở, ban ngành, địa phương, ngành Ngân hàng tỉnh sẽ quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy các động năng của nền kinh tế, đưa Kon Tum hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019 và sớm về đích trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV" – ông Tân nhấn mạnh.

Công Luận