KON TUM

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

1:36:35 PM | 21/5/2019

Năm 2018, khối lượng công việc phát sinh của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kon Tum rất lớn. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã giúp BHXH tỉnh Kon Tum vươn lên đạt được những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ấn tượng qua những con số

Khái quát lại bức tranh hoạt động BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh trong năm  2018 qua những con số, Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum – ông Vũ Mạnh Chữ cho biết năm qua tổng số người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 475.679 người, tăng 12.435 người (3,47%) so với năm trước, đạt 102,68% kế hoạch được giao. Đến ngày 31/12/2018, tỷ lệ bao phủ BHYT là 90,79% dân số (tương đương với 474.863 người), vượt 2,69% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao theo quyết định 1167/QĐ-TTg. Toàn tỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN được 980 tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 6,77% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN cũng được giảm xuống đáng kể, tổng số tiền nợ đến 31/12/2018 là 21 tỷ đồng, chiếm 2,23% so với kế hoạch thu, thấp hơn 0,87% so với tỷ lệ nợ chung toàn Ngành. Tiêu biểu trong công tác giảm nợ có các đơn vị: BHXH Sa Thầy không còn đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHXH huyện ĐăkGlei có tỷ lệ nợ năm 2018 là 0,03%, BHXH huyện Kon Rẫy là 0,11%.

 Số lượng các đơn vị tham gia giao dịch điện tử trong công tác thu BHXH, BHYT; tỷ lệ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; tỷ lệ hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT đều đạt 100%. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN luôn kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng; năm 2018 tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 904 tỷ đồng, đạt 92,04% so với kế hoạch, tăng 1,08% so với cùng kỳ.

Hoạt động giám định BHYT đạt nhiều bước tiến rõ rệt, duy trì tốt việc kết nối liên thông dữ liệu và tổ chức giám định trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT gắn với triển khai giám định trực tiếp tại các cơ sở khám, chữa bệnh; góp phần quan trọng trong giám sát việc thực hiện các dịch vụ y tế từ phía cơ sở y tế và người tham gia BHYT, kiểm soát chặt chẽ chi phí  khám, chữa bệnh BHYT, ngăn ngừa tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT, giúp giải quyết nhanh chóng, kịp thời chế độ cho người dân; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phòng chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Kết quả năm 2018, quỹ BHYT của tỉnh được sử dụng an toàn, cân đối theo dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, cụ thể: năm 2018 chi 398 tỷ đồng (bao gồm cả chi đa tuyến đi ngoại tỉnh), chiếm 96,41% dự toán Chính phủ giao.

“Điểm sáng” trong cải cách hành chính

Là đơn vị thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến nhiều cấp, ngành, đơn vị, người lao động, những năm qua BHXH tỉnh Kon Tum luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, ứng dụng CNTT vào công tác quản lý... nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi và mang đến sự hài lòng cho doanh nghiệp cũng như người tham gia bảo hiểm.

Hiện BHXH tỉnh đang thực hiện giao dịch 28 TTHC, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai tham gia BHXH bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 49 giờ, rút ngắn được thời gian giải quyết cho tất cả các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giảm thời gian đi lại, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay không còn tình trạng chậm muộn hồ sơ; toàn tỉnh có 1.957 đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện giao dịch điện tử 100%.

Theo tính toán của BHXH Việt Nam, phương thức giao dịch điện tử và giao dịch qua hệ thống Bưu điện đã giúp mỗi doanh nghiệp giảm 16 giờ đi lại, chờ đợi trong việc làm thủ tục tại cơ quan BHXH trong 1 năm. Việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như trong giao dịch giải quyết TTHC với tổ chức, cá nhân đã được người dân, tổ chức đánh giá cao. Đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh Kon Tum đã kết nối với Hệ thống thông tin giám định BHYT của ngành để thực hiện quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán BHYT, là công cụ hỗ trợ đắc lực dùng để giám sát, cảnh báo những vấn đề bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế để đảm bảo quyền lợi tối đa, kịp thời cho người bệnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện triển khai các nội dung trong cải cách và ứng dụng CNTT; nghiên cứu, tổng hợp những kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, người dân để đề xuất, sửa đổi các nội dung còn bất cập, để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp, người dân khi giao dịch về BHXH, BHYT; đồng thời kiên quyết xử lý những cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp, người dân khi có giao dịch về BHXH, BHYT.

Niềm tin thắng lợi mới

Ông Chữ cho biết năm 2019 là năm "bản lề" mở ra nhiều đổi thay quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời cũng là năm tăng tốc về đích trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV. Trong năm này BHXH tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực, đề xuất tham mưu nhiều giải pháp quyết tâm phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN đạt và vượt mục tiêu của Chương trình số 72-CT/TU ngày 21/11/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; độ bao phủ BHYT đạt và vượt Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Kon Tum; giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đến mức thấp nhất; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Phấn đấu năm 2019 đạt khoảng 44.370 người tham gia BHXH, chiếm khoảng 15% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện 1.820 người, chiếm khoảng 0,62% lực lượng lao động trong độ tuổi. BHTN có khoảng 35.830 người tham gia, chiếm khoảng 12,11% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN.

Tin tưởng rằng với sự năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết vượt khó đi lên của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao cho, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp an sinh xã hội của tỉnh nhà.

 

Công Luận