CẦN THƠ

Huyện Vĩnh Thạnh: Nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân

9:40:50 AM | 5/6/2019

Huyện Vĩnh Thạnh được thành lập theo Nghị định số 05/2004/NĐ-CP ngày 2/1/2004 của Chính phủ. Chặng đường 15 năm thành lập, dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đã tranh thủ thời cơ, khai thác lợi thế, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, đời sống của người dân ngày một cải thiện rõ nét.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh – ông Võ Văn Phương cho biết, những năm đầu mới thành lập, với xuất phát điểm đi lên còn thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao… nên huyện nhà không có nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển kinh tế. Tuy nhiên phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu đưa huyện nhà phát triển nhanh, toàn diện và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng.

Trong 15 năm qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất tăng bình quân 13,94%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và hiện khu vực I chiếm 54,54% (giảm 21,23%), khu vực II chiếm 21,81% (tăng 14,75%), khu vực III chiếm 23,65% (tăng 6,47%). Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đa dạng cây trồng, vật nuôi; trong đó lúa, thủy sản trở thành thế mạnh cung ứng hàng hóa xuất khẩu của huyện; lợi nhuận trên một đơn vị diện tích đạt 57,8 triệu/ha/năm, tăng 28,3 triệu/ha/năm so với năm 2004. Các ngành thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Hệ thống giao thông của huyện chuyển biến rõ nét; đến nay 100% các xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm, giao thông liên ấp thông suốt.

Song song với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, Đảng bộ, chính quyền huyện Vĩnh Thạnh luôn quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Nếu như năm 2004, huyện chưa có trường nào đạt chuẩn quốc gia thì đến nay đã có 41/58 trường, chiếm tỷ lệ 70,68% trường đạt chuẩn quốc gia. Bệnh viện đa khoa huyện được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng II với quy mô 100 giường bệnh. Các trạm y tế được xây dựng mới theo chuẩn Quốc gia; 56/56 ấp, 10/11 đơn vị xã, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa (tăng 10 xã, thị trấn so năm 2004). Nổi bật trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh có 9/9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí Nông thôn mới; đã hoàn thiện hồ sơ và đã được Hội đồng thẩm định của Trung ương bỏ phiếu thông qua (09/10 phiếu), hiện đang chờ Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.
Những thành tựu đạt được trong 15 năm qua sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để Vĩnh Thạnh vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) theo mục tiêu giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, đời sống nhân dân ấm no và hạnh phúc.

Đức Bình