CẦN THƠ

TP.Cần Thơ: Tái cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng

7:52:38 AM | 7/6/2019

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cùng với những thành tựu chung của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Cần Thơ đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sát hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố; nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ. Hoàng Lâm thực hiện

Ông có thể cho biết cụ thể hơn về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật mà TP.Cần Thơ gặt hái được trong 3 năm qua?

Nổi bật trong 3 năm qua, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Thành phố duy trì tốc độ tăng ở mức khá cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 7,56%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,4 triệu đồng, tăng 21,4 triệu đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt dự toán được giao hàng năm. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trên 7,2%/năm; giá trị tăng thêm tăng bình quân 8,74%/năm. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng từ 81.248 tỷ đồng (năm 2015) lên trên 120.500 tỷ đồng (năm 2018), tăng bình quân 14%/năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ tăng bình quân 28,9%/năm. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 1 tỷ 350,3 triệu USD, tăng bình quân 10,9%/năm.

Thu hút khách du lịch tăng cao qua từng năm, từ 4,7 triệu lượt khách năm 2015 lên trên 8 triệu lượt khách vào năm 2018; khách lưu trú tăng từ 1,62 triệu lượt khách (năm 2015) tăng lên 2,45 triệu lượt khách (năm 2018), tăng bình quân 15%/năm. Tổng doanh thu du lịch tăng mạnh, tăng bình quân 28%/năm.

Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ; chuyển biến mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ sinh học, hình thành vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Nhờ vậy mà thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp chuyển biến tích cực, số dự án và nguồn vốn đầu tư tăng qua từng năm. Đến cuối năm 2018, trên địa bàn Thành phố có tổng số 442 dự án đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách, tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng. Các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn được huy động ngày càng tăng, nhất là nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước thực hiện được 156.332 tỷ đồng, tăng bình quân 11,8%/năm.

Diện mạo đô thị Thành phố ngày càng thêm khởi sắc. Nhiều dự án dân cư, các dự án nhà ở, dự án phát triển đô thị, trung tâm thương mại tại các quận, huyện, các dự án nâng cấp đô thị được đầu tư xây dựng; cùng với việc cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại đã góp phần tạo diện mạo mới, cải tạo môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 36 xã trên địa bàn Thành phố tiếp tục được triển khai đồng bộ, tích cực, đi vào chiều sâu. Đến nay Thành phố có 33/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 huyện nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học, tỷ lệ huy động học sinh đến lớp không ngừng tăng lên. Chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,53%, giảm bình quân 1,19%/năm, đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo hàng năm.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư TP. Cần Thơ năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: "Cần Thơ có tiềm năng trở thành một thành phố đáng sống". Vậy để biến tiềm năng này thành hiện thực, đưa Cần Thơ trở thành thành phố sông nước, đô thị sinh thái đáng sống, Thành phố sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?

Để phát triển trở thành thành phố sông nước, đô thị sinh thái đáng sống, TP.Cần Thơ chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, đặc biệt, coi trọng các yếu tố phát triển theo chiều sâu. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người, thực hiện dân chủ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững.

Thành ủy và các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố cũng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách; thực hiện tốt cải cách hành chính và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đảm bảo thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, thân thiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Song song đó, Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có tính khả thi cao, có lộ trình phù hợp; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, thứ tự ưu tiên đầu tư, sát hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của Thành phố. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019 là năm tăng tốc về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII, vậy Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy có những chỉ đạo trọng tâm gì để năm bản lề 2019 tiếp tục là một năm thắng lợi của Cần Thơ?

Trong năm nay, TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Thành phố đã đề ra nhằm duy trì bền vững các chỉ tiêu đã đạt được; đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp mới để năm 2019 và cuối nhiệm kỳ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Thành phố. Trong đó, Thành phố dành trọng tâm cho việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu; chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức trên cơ sở cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm, phát huy vai trò thành viên của 5 thành phố lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.   

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và thực hiện liên kết vùng, tiểu vùng, tận dụng mọi cơ hội, khai thác, phát huy tối đa các tiềm lực, lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững. Thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Song song với đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố và liên kết vùng, Cần Thơ cũng sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao, môi trường…; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân gắn với giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng mục tiêu phát triển.

Trân trọng cảm ơn ông!