CẦN THƠ

Dấu ấn 15 năm trực thuộc Trung ương

8:08:28 AM | 7/6/2019

TP.Cần Thơ được thành lập trên cơ sở tách từ tỉnh Cần Thơ theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khóa XI); là thành phố đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trực thuộc Trung ương, một cực phát triển, đóng vai trò động lực, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng.

Ngày 17/5/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Từ cột mốc này, TP.Cần Thơ đã phấn đấu không ngừng để thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2010 và kết quả ngày 24/6/2009 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 889/QĐ-TTg công nhận TP.Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, sớm hơn nửa năm so với kế hoạch.

Đến nay sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và 15 năm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương (2004 - 2019), tiềm lực KT-XH của Cần Thơ chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao; giai đoạn 2004 - 2014 GRDP (giá so sánh 2010) tăng bình quân 14,15%/năm; giai đoạn 2015 - 2018 tăng bình quân 7,56%/năm. GRDP bình quân đầu người tăng từ 10,32 triệu đồng năm 2004 lên 80,48 triệu đồng năm 2018, tăng gấp 7,8 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản, tăng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến và các ngành dịch vụ như: vận tải - kho bãi, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương nghiệp, du lịch… vẫn giữ mức tăng trưởng cao.

TP.Cần Thơ là địa phương duy nhất trong 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL có nguồn thu ngân sách được điều tiết về Trung ương mỗi năm. Thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kinh tế là đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Các trung tâm thương mại, siêu thị chuyên doanh của các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước cùng các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, hệ thống chợ truyền thống đã và đang khẳng định tính năng động, đa dạng phục vụ cộng đồng. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng từ 8.344 tỷ đồng năm 2004 lên 120.510 tỷ đồng năm 2018, tăng gấp 14,4 lần. Xuất khẩu được đẩy mạnh, mở rộng thị trường trong nước đi đôi với hội nhập quốc tế; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ năm 2018 đạt 2.070 triệu USD, gấp 6,5 lần so với năm 2004 (317,67 triệu USD), tăng bình quân 14,3%/năm. Kết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển; bước đầu đã tạo dựng được hình ảnh thương hiệu du lịch Tây Đô đối với du khách trong và ngoài nước.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục có những bước phát triển mạnh cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ triển khai theo hướng nâng cao tính ứng dụng, có khả năng chuyển giao, ứng dụng trong thực tế, góp phần thiết thực trong phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Thị trường khoa học - công nghệ từng bước được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động triển lãm, giới thiệu, kết nối cung cầu công nghệ. Sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ (sàn ảo) chính thức được vận hành với tên CATEX (catex.vn) - là kênh thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp tìm kiếm, đổi mới công nghệ thiết bị. Hệ thống y tế công lập và ngoài công lập phát triển nhanh; nhiều công trình y tế quan trọng của nhà nước và tư nhân có khả năng phục vụ cho cả vùng, đưa TP.Cần Thơ trở thành trung tâm y tế của vùng ĐBSCL.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã phát huy vai trò và tiềm lực của xã hội chung sức xây dựng NTM; diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khởi sắc, văn minh hơn. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tích cực; thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Phát huy những kết quả đạt được trong 15 năm thành phố trực thuộc Trung ương; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, tích cực, chủ động, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn, xây dựng TP.Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

Duy Anh