BÌNH DƯƠNG

Ngành công thương với những kết quả ấn tượng

9:52:34 AM | 1/8/2019

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng trong năm 2018 và quý 1 năm 2019 vẫn tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng cao và ổn định, đặc biệt tỉnh Bình Dương đã đạt được như kế hoạch đề ra.

Trong năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra (27/29 chỉ tiêu). Đặc biệt, đa số chỉ tiêu kế hoạch của ngành công thương đều về đích khá ấn tượng. 

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2018 tăng 9,79% so cùng kỳ, vượt 0,79% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện là 191.000 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ, đạt 98,5% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 25,28 tỷ USD, tăng 15,6% so cùng kỳ, vượt 0,1% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 20,5 tỷ USD, tăng 18,6% so cùng kỳ. Xuất siêu đạt 4,7 tỷ USD.

Bước sang năm 2019, trong bối cảnh Việt Nam đã đàm phán, ký kết thành công 2 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Trên cơ sở đó, Bình Dương đã triển khai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện CPTPP, trong đó có phân công các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện Hiệp định này từ nay đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 (phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP).

Với những bước chuẩn bị đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành công thương Bình Dương tiếp tục đạt được một số kết quả khả quan như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,08% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện là 111.415 tỷ đồng, tăng 15,8% so cùng kỳ, đạt 49,4% kế hoạch (225.380 tỷ đồng). Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 12,845 tỷ USD, tăng 13,5% so cùng kỳ, đạt 44% kế hoạch (29,1 tỷ USD). Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 9,422 tỷ USD, tăng 7,1% so cùng kỳ, đạt 40% kế hoạch (23,5 tỷ USD). Xuất siêu đạt 3,4 tỷ USD.

Ông Nguyễn Văn Dành, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương cho biết, từ nay đến năm 2020, Sở Công Thương sẽ phấn đấu đạt được các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của ngành theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 là 8,7%; xuất khẩu tăng trưởng trung bình 15,5%/năm; nhập khẩu tăng trung bình 15%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 18%; tỷ lệ hộ dân trên địa bàn đạt 99,97%.

Theo đó, để đạt được mục tiêu trên, ngành công thương sẽ tập trung vào những hoạt động chính như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh năm 2019. Tiếp tục triển khai tốt các quy hoạch, đề án, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.  Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp như: Đẩy mạnh nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; thực hiện tốt các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công của địa phương và quốc gia năm 2019; đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh, v.v...

Hàn Lương