BÌNH DƯƠNG

Bứt phá PCI và quyết tâm của chính quyền

10:55:08 AM | 2/8/2019

Năm 2018, Bình Dương trở lại nhóm 10 tỉnh dẫn đầu của cả nước ở vị trí thứ 6 và đứng đầu trong khu vực Đông Nam bộ, với những kết quả đánh giá tích cực của doanh nghiệp về sự linh hoạt, sáng tạo của chính quyền tỉnh và tính công khai, minh bạch của môi trường kinh doanh.

Bình Dương trở lại top 10 tỉnh dẫn đầu cả nước

Cụ thể, 87% doanh nghiệp tham gia điều tra PCI đồng ý với nhận định: “UBND tỉnh vận dụng pháp luật linh hoạt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân”, tăng so với con số 80% của năm 2017. Đồng thời, 76% doanh nghiệp cho biết: “UBND tỉnh năng động, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề mới phát sinh”, tăng so với 70% của năm 2017. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng quy trình mua sắm đấu thầu tại tỉnh minh bạch chiếm 59%, tăng so với năm 2017 là 47% và 81% doanh nghiệp cho biết nhận được thông tin sau yêu cầu các cơ quan của tỉnh cung cấp, năm 2017 là 62%. Ngoài ra, theo khảo sát của VCCI, cơ sở hạ tầng tiếp tục là thế mạnh của Bình Dương khi tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và khá cách biệt so với các tỉnh còn lại.

Với kết quả đó, so với năm 2017, PCI 2018 của Bình Dương tăng 8 bậc tương ứng với mức tăng là 1,62 điểm.

Về các chỉ số thành phần, so với 2017, kết quả đánh giá PCI của Bình Dương 2018 có 6 chỉ số tăng điểm (chiếm 70% trọng số), gồm: chỉ số chi phí gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh; chỉ số chi phí không chính thức; đào tạo lao động. Các chỉ số giảm điểm so với năm 2017, gồm: chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; chỉ số cạnh tranh bình đẳng; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: thiết chế pháp lý.

Nhiều giải pháp nâng cao PCI trong năm 2019

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, để đạt được kết quả khả quan như vậy là nhờ tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ cũng như các bộ ngành Trung ương, như: tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Công khai minh bạch thông tin về các kế hoạch, ngân sách của tỉnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin phục vụ cho dự định đầu tư và định hướng sản xuất kinh doanh. Khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công tập trung của tỉnh, rút ngắn thời gian giải quyết các các thủ tục hành chính, cải thiện thái độ phục vụ của cán bộ nhà nước.

Ngoài ra, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp cũng đã có sự cải thiện và dần đáp ứng được yêu cầu thực tế của doanh nghiệp; chất lượng nguồn lao động đang được cải thiện từng bước. Bình Dương cũng được đánh giá đã có những nỗ lực nhằm cải thiện tính bình đẳng trong cạnh tranh.

Ông Trần Thanh Liêm cũng cho biết, qua phân tích chỉ số PCI năm 2018, Bình Dương có 6 chỉ số tăng điểm và 4 chỉ số giảm điểm. Vì thế, sắp tới, đối với các chỉ số tăng điểm, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy để nâng cao hơn nữa trong thời gian tới. Còn đối với các chỉ số giảm điểm, UBND tỉnh đã có chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần lưu ý, tập trung rà soát để có giải pháp cải thiện tốt hơn.

Được biết, hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo nghề, lao động, xúc tiến thương mại, tín dụng, đào tạo lao động gắn với nhu cầu doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác đối thoại doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả quy chế phối hợp các sở, ngành, địa phương đã được tỉnh phê duyệt để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.  Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng giảm thủ tục, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp gắn với đề án công nghệ thông tin. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức về kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ. Thống nhất tư tưởng cầu thị, lắng nghe và tiếp thu để hoàn thiện hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn; phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp hơn.

Quốc Hưng