BÌNH DƯƠNG

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

8:10:21 AM | 29/7/2019

Với chủ trương tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và nhằm thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2018 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, tỉnh Bình Dương đã  ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV hoạt động sản xuất kinh doanh và ngày phát triển. 

Ngay sau khi Luật hỗ trợ DNNVV năm 2018 có hiệu lực, HĐND  tỉnh Bình Dương có Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2018 ban hành Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3. Trong đó: phân công các, sở ngành liên quan tham mưu ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tham mưu ban hành Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Không lâu sau, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1116/KH-UBND ngày19/3/2018 về việc triển khai cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; Kế hoạch số 2470/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 về việc tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Với tinh thần khẩn trương đó, chỉ sau 1 năm, việc triển khai thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo Báo cáo đánh giá 1 năm tình hình triển khai Luật hỗ trợ DNNVV  của UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về tiếp cận tín dụng, về thuế, phí, nghiệp vụ kế toán cho đến hỗ trợ công nghệ, tiếp cận thị trường... 

Báo cáo cho biết, trong năm 2018, Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) nhằm tìm kiếm các dự án đầu tư phù hợp với danh mục đối tượng bảo lãnh để hỗ trợ, thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan lập dự toán kinh phí để hỗ trợ DNNVV thực hiện các chương trình về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa DNNVV giai đoạn 2017-2020. Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại ba bên: cơ quan chức năng - ngân hàng - doanh nghiệp…

Về thuế, phí, kế toán, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã triển khai các công tác như sau: Triển khai các chính sách thuế mới ban hành thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, đối thoại cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập. Công bố và công khai trên cổng thông tin điện tử các nội dung: Cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tiếp nhận và phản hồi thông tin hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Cung cấp thông tin các bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Cục thuế, Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố. Công khai danh sách các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ DNNVV về cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý thuế và cung cấp phần mềm kế toán...

Về hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ hiện đang thực hiện các nội dung:  Hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt 2 đề án thành lập fablab tại Đại học Thủ Dầu Một và Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Singapore. Đồng thời, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện các chương trình phát sóng về khởi nghiệp.

Trong năm 2018, Sở Công Thương đã thực hiện các nội dung: Tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham gia 10 hội chợ triển lãm trong nước. Phối hợp với Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương tổ chức “Hội chợ quốc tế về máy móc, thiết bị chế biến gỗ và nguyên liệu gỗ”; phối hợp WTA tổ chức “Hội thảo B2B giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam” được tổ chức lồng ghép trong chương trình Hội chợ công nghệ cao. Vận động doanh nghiệp tham gia các chương trình như: “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương tổ chức; “Phiên chợ công nhân” do Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Ánh Dương tổ chức…Tổ chức Đoàn cán bộ và doanh nghiệp tỉnh tham gia Hội chợ Index Dubai 2018, Hội chợ Magic Show và khảo sát thị trường Hoa Kỳ 2018, Hội chợ quốc tế IFFT Tokyo 2018 và khảo sát làng nghề sơn mài, gốm sứ Nhật Bản với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc ngành hàng gỗ, gốm sứ, sơn mài điêu khắc, dệt may…

Tỉnh cũng tích cực hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; thực hiện đối thoại với DNNVV; chủ động, tích cực lắng nghe, trao đổi thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc, cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ DNNVV,  tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; duy trì thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Thường xuyên rà soát, cập nhật công bố công khai các thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp thông qua website, báo, đài,…  Thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của bộ, ngành.