BÌNH DƯƠNG

Hải quan Bình Dương: Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

9:12:10 AM | 1/8/2019

Bằng những nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngành hải quan Bình Dương đã tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.


Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương

Đẩy mạnh cải cách TTHC

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương (HQBD) cho biết, Cục đã tích cực trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Tổng cục hải quan và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các chính sách quản lý quan trọng, đảm bảo phù hợp với tập quán thương mại thế giới và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK đồng thời cũng đảm bảo công tác quản lý nhà nước. Chủ động đề xuất Tổng cục hải quan ứng dụng các nội dung, chương trình, biện pháp nghiệp vụ nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho DN. Phấn đấu vượt mức ASEAN – 4 về thời gian thông quan hàng hóa.

Nhờ đó, kết quả năm 2018, thời gian thông quan trung bình cho một lô hàng xuất khẩu tại Cục HQBD là 01:13:56, thời gian thông quan trung bình cho một lô hàng nhập khẩu là 19:24:18 (chỉ tiêu về thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới của ngành hải quan giai đoạn 2016-2020 đối với hàng xuất khẩu là dưới 36 giờ và dưới 41 giờ đối với hàng nhập khẩu).
Việc triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại Cục HQBD giúp giảm hồ sơ giấy tờ, giảm chi phí đi lại, rút ngắn thời gian thông quan, góp phần minh bạch hóa các hoạt động của cơ quan hải quan, được cộng đồng DN đánh giá cao.

Triển khai thu thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 đã giúp DN linh động, thuận lợi trong công tác nộp thuế, thông quan hàng hóa kịp thời, tăng cơ hội kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

Cục HQBD đã chủ động tiến hành cuộc khảo sát mức độ hài lòng của DN đối với việc thực hiện các TTHC trong hoạt động XNK năm 2018. Kết quả cuộc khảo sát đã cho thấy những phản hồi tích cực, trong đó các chỉ số về mức hài lòng của DN trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với từng khâu nghiệp vụ được đánh giá ở mức 90% trở lên so với tổng số phiếu phản hồi; mức độ đánh giá cao/rất cao đối với việc thực hiện kỷ cương của cán bộ công chức (CBCC) chiếm 89%; đánh giá mức độ am hiểu chuyên môn nghiệp vụ của CBCC đối với từng lĩnh vực là từ 55% trở lên; đánh giá với mức độ khá/tốt về kỹ năng giải quyết công việc đối với từng TTHC chiếm tỷ lệ từ 63% trở lên.

Góp phần cùng Bình Dương nâng cao chỉ số PCI

Năm 2018, chỉ số PCI của Bình Dương đứng thứ 6, nằm trong tốp đầu các tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất. Kết quả này là sự nỗ lực của các hệ thống chính trị, trong đó có Cục HQDB.

Để tiếp tục góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, Cục HQBD tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, cụ thể như: xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của Cục HQBD năm 2019; Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – DN và các bên liên quan năm 2019.

Tiếp tục áp dụng hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS phối kết hợp với các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS/VICS hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ theo phương thức hiện đại và tập trung. Tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các tiện ích của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; đẩy mạnh triển khai TTHC công trực tuyến.. 

Tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - DN: đẩy mạnh các hoạt động tham vấn tại trụ sở Hải quan hoặc trụ sở DN cho ít nhất từ 02 đến 05 DN; mở rộng đối tượng, lĩnh vực ký kết Quy chế tham vấn cho ít nhất từ 01 đến 02 DN theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng DN.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 do Bộ Tài chính giao là 14.460 tỷ đồng; phấn đấu thu vượt 6,5% chỉ tiêu giao; đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2019 không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách.

Tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động XNK trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán thuế, xác định trị giá, mã số, C/O,… Nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro vào các hoạt động nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan. Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả  và gian lận thương mại.

Hoàng Ngọc