LẠNG SƠN

Huyện Văn Lãng: Khai thác tiềm năng, phát triển bền vững

11:07:02 AM | 30/9/2019

Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông và nguồn nhân lực, huyện Văn Lãng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, đặc biệt là phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chế biến và khai thác khoáng sản, kinh tế cửa khẩu.    

Văn Lãng có địa hình cơ bản là vùng đồi núi thấp với dải cánh đồng nằm trong thung lũng. Trong đó, diện tích đất có khả năng khai thác phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, kết hợp chăn nuôi đại gia súc chiếm 60,6% diện tích đất tự nhiên thuận lợi phát triển ngành nông - lâm nghiệp một cách toàn diện, đa dạng hoá các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Phát huy thế mạnh này, huyện Văn Lãng đã đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; từng bước đưa sản xuất nông nghiệp của huyện đi vào chiều sâu và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững với một số loại cây trồng chủ lực như: hồng vành khuyên, quýt, mận và những cây công nghiệp như hồi, tràm, tre, nứa. Đặc biệt quả “hồng vành khuyên” với vị ngọt mát, thơm ngon đặc trưng và mẫu mã đẹp, hồng vành khuyên đã trở thành một trong những loại cây đặc sản của Xứ Lạng. Năm 2018, tổng diện tích trồng giống hồng này đạt trên 820  ha, sản lượng khoảng 2.200  tấn/năm, mang lại thu nhập gần 45 tỷ đồng. Hồng vành khuyên cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể đối với địa danh Văn Lãng vào năm 2016.

Lâm nghiệp cũng là một lĩnh vực được Văn Lãng tập trung phát triển. Các chương trình, dự án trồng rừng như dự án Việt - Đức, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, trồng cây nhân dân được triển khai ở nhiều xã kết hợp với việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Trong năm 2018, huyện trồng mới 415,2ha, góp phần nâng cao độ che phủ của rừng lên 72,9%.

Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong giai đoạn tới, huyện thực hiện quy hoạch lại các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh hàng hóa trên cơ sở lợi thế và phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đồng thời tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản, các giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao,... góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập cho lao động nông thôn. Cùng với nông nghiệp, Văn Lãng chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông lâm sản, khai thác đá, quặng, xây dựng kho bãi, phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, một thế mạnh không thể không nói tới của Văn Lãng chính là kinh tế cửa khẩu, kết nối giao thương với thị Bằng Tường nói riêng và cả tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nói chung. Hiện nay, cùng với các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh, huyện Văn Lãng đã ban hành và vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế quan trọng nhằm khai thác tốt thế mạnh của các khu vực cửa khẩu biên giới.

Hiện nay, cùng với các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh, huyện Văn Lãng đã ban hành và vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế quan trọng nhằm khai thác tốt thế mạnh của các khu vực cửa khẩu biên giới. Trong đó, chú trọng công tác đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực các cửa khẩu. Từ đó, nhiều doanh nghiệp đã đến với Văn Lãng đầu tư phát triển nhiều dịch vụ mới như: bến bãi, dịch vụ du lịch, ngân hàng - tín dụng, dịch vụ vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu… tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Để thu hút các nhà đầu tư, Văn Lãng luôn chú trọng thực hiện tốt các cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính,... theo hướng có lợi cho nhà đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, cải thiện chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền hiệu quả, thân thiện,... tạo động lực cho thu hút đầu tư góp phần giúp Văn Lãng đang trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng thời sự dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, lồng ghép các chương trình hỗ trợ, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tập trung thu hút đầu tư... hướng tới mục tiêu xây dựng Văng Lãng trở thành huyện biên giới phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lạng Sơn.