LẠNG SƠN

PC Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng dịch vụ

11:29:53 AM | 30/9/2019

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) đã phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn. Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Ngọc Minh, Giám đốc PC Lạng Sơn. Mạnh Dũng thực hiện.

Xin ông cho biết những chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh (SX-KD) nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; để thực hiện thành công mục tiêu đề ra, PC Lạng Sơn đang tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào?

Trong 06 tháng đầu năm, PC Lạng Sơn đã đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa của nhân dân trong toàn tỉnh. Điện thương phẩm thực hiện đạt 362,83 triệu kWh tăng so cùng kỳ 8,71% tương ứng tăng 29,072 triệu kWh và đạt 47% so với KH năm 2019. Giá bán điện bình quân đạt: 1.826,09đ tăng so với cùng kỳ 93,87đ; Doanh thu tiền điện đạt 662,55 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ; Thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng 5,91 ngày trên KH là 6 ngày; Tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian đạt  63,31% tăng 4,21%  chiếm 78,68% tổng số tiền đã thu; Tất cả 14 chỉ tiêu DVKH của Công ty đều đạt theo Quy định.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, PC Lạng Sơn đã tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau: Thực hiện tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ điện qua trung tâm hành chính công của Tỉnh Lạng Sơn trong đó 100% các yêu cầu về cấp điện được tiếp nhận qua trung tâm hành chính công của Tỉnh; Thực hiện phát triển nhắn tin chăm sóc khách hàng qua Zalo; Tuân thủ nghiêm túc quy định cung cấp các dịch vụ điện theo Quy định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thực hiện thu tiền chấm nợ online qua thẻ khách hàng tại các khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Cao Lộc, Chi Lăng; Thực hiện Quy trình về cơ chế một cửa liên thông cấp điện trung áp trong giải quyết các thủ tục cấp điện trung áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Ông đánh giá sao về kết quả đạt được của PC Lạng Sơn trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC trong những năm gần đây, nhất là các thủ tục liên quan đến chỉ số “tiếp cận điện năng”?

Trong những năm gần đây, Công ty không ngừng đổi mới, cải tiến TTHC, rút ngắn thời gian cấp điện; nhanh chóng khắc phục sự cố; áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, vận hành, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện; tích cực triển khai bộ phận “một cửa” chăm sóc khách hàng... tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho khách hàng sử dụng điện. Chỉ số tiếp cận điện năng của cụ thể: Thời gian cấp điện cho khách hàng khu vực thành thị ≤ 3 ngày, khu vực nông thôn ≤ 5 ngày. Năm 2017 là 5,92 ngày/ 7 ngày, lắp đặt công tơ khách hàng phát triển mới khu vực thành thị là 2,85 ngày/3 ngày, khu vực nông thôn 3,12 ngày/ 5 ngày; Năm 2018 là 6,11 ngày/ 7 ngày, lắp đặt công tơ khách hàng phát triển mới khu vực thành thị là 2,54 ngày/3 ngày, khu vực nông thôn 3,06 ngày/ 5 ngày; 9 tháng năm 2019 thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng trung bình là 5,93 ngày, lắp đặt công tơ khách hàng phát triển mới khu vực thành thị là 2,24 ngày/3 ngày, khu vực nông thôn 2,45 ngày/ 5 ngày.

Trong thời gian qua, PC Lạng Sơn đã thực hiện những giải pháp, hoạt động nào nhằm củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thưa ông?

Cùng với những giải pháp kỹ thuật, đầu tư nâng cấp mạng lưới điện, PC Lạng Sơn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả công tác lập phương thức vận hành phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Ngoài ra, Công ty cũng lập phương án phối hợp chặt chẽ với các công ty điện lực Quảng Ninh, Thái Ngyên, Bắc Giang; để phối hợp cấp điện hỗ trợ kịp thời trong trường hợp khẩn cấp, thiếu nguồn và có sự cố về lưới điện xảy ra với các lộ 375E13.1, 373E13.2, 372E13.1.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn: Với lưới trung áp công ty tập trung cải tạo các đường trục đường dây 35kV vận hành lâu năm, mang tải lớn; Tăng cường đầu tư các thiết bị tự động trên lưới điện như: Reclser, LBS, chỉ báo sự cố… Đặc biệt là để sẵn sàng đối phó với các sự cố có thể xảy ra với lưới điện, giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện đột xuất, Công ty đã chỉ đạo các lập phương án xử lý nhanh sự cố với một số nội dung cơ bản: Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng; Đảm bảo chế độ trực vận hành, duy trì thông tin liên lạc 24/24; Phương án huy động phương tiện, dụng cụ và bố trí đủ nhân lực tham gia kiểm tra, phát hiện và xử lý nhanh sự cố trong nhiều tình huống;

Khai thác hiệu quả hệ thống giám sát điều khiển xa các thiết bị thông minh trên lưới điện. Thu thập thông tin vận hành, thông tin sự cố, thao tác đóng cắt xa từ Phòng điều độ công ty. Giảm thời gian các thao tác đóng cắt điện tại chỗ và xử lý sự cố, hạn chế thời gian mất điện cho khách hàng.