BẮC NINH

VNPT Bắc Ninh: Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ

10:17:31 AM | 29/10/2019

Trong thời kỳ xây dựng đất nước, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, với phương châm đi tắt đón đầu, tiến thẳng vào công nghệ hiện đại,  VNPT Bắc Ninh ngày càng lớn mạnh, phát triển không ngừng cả về lượng và chất; đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển xã hội.

Được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện và chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, sự giúp đỡ tích cực, phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đặc biệt là sự ủng hộ của khách hàng và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, VNPT Bắc Ninh đã khắc phục mọi khó khăn với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, mở rộng mạng lưới viễn thông - công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại, rộng khắp, tiện lợi; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ.

Trên cơ sở kế hoạch Tập đoàn giao, cũng như những phân tích, đánh giá khó khăn, thuận lợi của môi trường kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo, VNPT Bắc Ninh xây dựng chương trình hành động cụ thể trên từng lĩnh vực, giao kế hoạch cho các đơn vị nhằm góp phần thực hiện đảm bảo kế hoạch Tập đoàn giao. Trong đó tập trung ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ khách hàng, sửa chữa kịp thời các sự cố thuê bao, phát triển các dịch vụ mũi nhọn có doanh thu cao đó là dịch vụ di động, dịch vụ băng rộng, và các dịch vụ GTGT…  Đẩy mạnh triển khai thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh trong việc tư vấn, thiết kế, thi công các giải pháp, ứng dụng, an toàn bảo mật góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử và thành phố thông minh năm 2019. Góp phần xây dựng VNPT trở thành nhà mạng đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong việc: Tiên phong trong việc triển khai công nghệ mới, dịch vụ mới; Nhà cung cấp có chất lượng mạng, dịch vụ tốt nhất; Nhà cung cấp có chất lượng phục vụ tốt nhất.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, VNPT Bắc Ninh chú trọng nâng cao chất lượng và đời sống của người lao động; huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư nâng cao chất lượng mạng lưới, tối ưu năng lực, vùng phủ sóng mạng vô tuyến 2G/3G/4G. Đẩy nhanh việc triển khai hòa mạng các trạm cung cấp dịch vụ Vinaphone theo kế hoạch Tập đoàn giao, mở rộng mạng cáp quang trục đảm bảo an toàn và mở rộng mạng truyền tải MAN-E đáp ứng tăng trưởng lưu lượng các dịch vụ. Kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn, sử dụng chi phí có hiệu quả theo nguyên tắc tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu. Quản lý sử dụng tốt nguồn lực tài chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất kinh doanh. Tiếp tục truyền thông làm mới, thay đổi hình ảnh VNPT theo hướng “Trẻ trung - Năng động - Nhân văn”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận diện thương hiệu của VNPT,  thực hiện tốt khẩu hiệu “Hãy nói Tôi là người VNPT trong giao tiếp với khách hàng”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên, giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao ngay từ những tháng đầu năm 2019.

Quỳnh Ngọc