SƠN LA

Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp

9:51:44 AM | 20/11/2019

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Sơn La (Ban QLDA dân dụng công nghiệp) được thành lập cuối năm 2015; thực hiện chức năng quản lý, đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động, Ban QLDA dân dụng công nghiệp luôn phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp có vai trò quan trọng, không chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu xã hội mà còn có tác động lớn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Xác định rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Ban QLDA dân dụng công nghiệp chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Trong đó, nổi bật là việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào quy trình thực hiện công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình theo 3 giai đoạn: chuẩn bị dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Đặc biệt, trong quá trình đó có nhiều chủ thể tham gia phối hợp thực hiện như: quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý chất lượng... đồng thời còn có sự tham gia của các cơ quan chức năng trong các khâu cấp phép, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt... góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và đạt hiệu quả đầu tư.

Từ năm 2016 đến nay, Ban QLDA dân dụng công nghiệp đã trực tiếp thực hiện và tư vấn quản lý, giám sát hàng trăm dự án, trong đó có nhiều dự án quan trọng như: Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh (giai đoạn I), Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường THPT Chuyên tỉnh; Trường Dạy nghề tỉnh Bò Kẹo - Lào (giai đoạn II),... Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã giúp cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe, tinh thần của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thông qua các dự án tại Lào góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh việc đảm bảo quy trình thực hiện công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình thì vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức luôn được Ban QLDA dân dụng công nghiệp quan tâm đặt lên hàng đầu. Vì vậy, ngay từ khi thành lập, Ban đã nhanh chóng rà soát, xem xét, từ đó sắp xếp từng vị trí sao cho phù hợp với trình độ chuyên môn và thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ viên chức tham gia các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, Ban QLDA dân dụng công nghiệp có tổng số 41/44 cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, bên cạnh những mặt thuận lợi thì Ban QLDA dân dụng công nghiệp cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Hiện nay, số lượng dự án và tổng đầu tư giao cho đơn vị trực tiếp thực hiện còn hạn chế, chưa tương xứng với năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng hạng II. Mặt khác, theo quy định của Chính phủ điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án giao chủ đầu tư tự thực hiện từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng và mở rộng phạm vi hoạt động của các đơn vị tư vấn quản lý dự án làm cho tính cạnh tranh giữa các đơn vị tăng lên tạo cho đơn vị không ít khó khăn trong tìm kiếm việc làm để đảm bảo doanh thu cũng như thu nhập của đội ngũ cán bộ viên chức. Một khó khăn nữa trong quá trình triển khai thực hiện dự án là công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện, hiệu quả đầu tư.

Trong thời gian tới, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Ban QLDA dân dụng công nghiệp, của tập thể cán bộ viên chức và sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp chính quyền sẽ là tiền đề để Ban tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó làm tốt công tác quản lý dự án, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.