TÂY NINH

Tây Ninh hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững

10:21:54 AM | 4/12/2019

Trong xu thế hội nhập hiện nay, nông nghiệp Tây Ninh đang có cơ hội lớn về phát triển qui mô sản xuất và thị trường cho nông sản phẩm. Để tạo ra các sản phẩm vừa có sức cạnh tranh vừa đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các nước nhập khẩu, ngành Nông nghiệp Tây Ninh chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ cao, hướng tới phát triển bền vững.

Theo chia sẻ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh –  ông Võ Đức Trong, cơ cấu nông nghiệp địa phương phần lớn là trồng trọt với các cây trồng chủ lực như: lúa (146.000 ha), mì (56.000 ha), cao su (97.000 ha), mía (10.726 ha) và cây ăn quả (21.785 ha). Trong đó các sản phẩm mủ cao su, tinh bột mì, cây ăn quả các loại đã và đang xuất khẩu vào các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…chiếm tỷ trọng 80%; chăn nuôi với các vật nuôi chủ lực như heo thịt, bò thịt, bò sữa, gia cầm…chiếm tỷ trọng 15%; lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 5%. Đến nay tỷ lệ chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại tập trung công nghiệp, bán công nghiệp chiếm trên 70% so với tổng đàn.

Thời gian qua, với mục tiêu tăng năng suất, chất lượng, kéo giảm giá thành sản xuất, nhiều kỹ thuật công nghệ tiến tiến đã được ứng dụng và có bước phát triển đáng kể. Cơ cấu cây trồng đã chuyển biến rõ nét theo hướng tập trung, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với thị trường và công nghiệp chế biến. Điểm nổi bật nhất là chuyển đổi giảm mạnh một số nông sản hiệu quả thấp như: lúa, cao su, mía,… sang trồng khoai mì, các loại cây ăn trái quy mô tập trung; chăn nuôi chuyển đổi nhanh từ phương thức truyền thống nhỏ lẻ sang chăn nuôi công nghiệp qui mô lớn, tập trung.

 Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ mới phục vụ sản xuất điều khiển tự động, sản xuất thông minh như: sản xuất rau hoa trong nhà kính kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm (7.050 ha); mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng (21,3 ha); mô hình sản xuất hoa lan cắt cành (85 ha); mô hình Aqua Ogasnis. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cơ giới hóa từ khâu trồng đến thu hoạch trên cây mía, lúa và áp dụng từng đối với các cây trồng khác.

Phát triển nông nghiệp sạch cũng được tỉnh Tây Ninh chú trọng, hiện có trên 20% sản phẩm nông sản của tỉnh được sản xuất theo tiêu chuẩn GAP bước đầu đã đem lại hiệu quả, đảm bảo lợi ích của cả nông dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch sản phẩm cho cây ăn quả, tỉnh đã triển khai thực hiện phầm mềm truy xuất nguồn gốc điện tử KIPUS cho nông dân; đồng thời đăng ký thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói trái cây tươi trên địa bàn tỉnh để cấp mã số xuất khẩu thị trường Trung Quốc. Hiện có 42 hộ thực hiện phần mềm KIPUS với diện tích 608 ha và được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp 46 mã vùng trồng với tổng diện tích 1.975 ha. Giá trị sản phẩm bình quân thu được trên đất trồng trọt dự kiến đến năm 2020 đạt 100 triệu đồng/ha, tăng 15,7% so với năm 2016 (giá trị tăng thêm đạt 13,6 triệu đồng/ha).

Hệ thống hạ tầng thủy lợi được tập trung đầu tư mạnh, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi của người dân. Đến nay diện tích tưới đạt 51.326 ha/vụ, thêm diện tích tiêu thoát phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng là 50.143 ha.

Hoạt động sản xuất chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh đang ngày được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu chế biến trên các sản phẩm: chế biến mía đường, chế biến mì, chế biến cao su, chế biến điều nhân. Thu hút nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp với 24 dự án mới đầu tư vào nông nghiệp trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với tổng vốn đăng ký trên 1.652 tỷ đồng. Đặc biệt tỉnh đã thu hút được dự án Nhà máy chế biến rau củ, quả công suất 500 tấn sản phẩm/ngày, sử dụng thiết bị, công nghệ hiện đại Châu Âu; Trang trại chăn nuôi bò sữa đạt tiêu chuẩn GlobaGAP; Nhà máy chế biến giết mổ gia súc với thiết bị, công nghệ hiện đại.

 Ông Trong cho biết từ đây đến năm 2021, tỉnh Tây Ninh phấn đấu xây dựng 3 vùng NNCNC với diện tích 500 ha; quy hoạch tối thiểu 11 vùng NNUDCNC, nông nghiệp hữu cơ trên diện tích 4.000 ha. Đồng thời tỉnh đang rà soát 5 điểm đất công với diện tích 114,6 ha để xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án phát triển NNCNC. Tỉnh cũng phấn đấu chuyển đổi phát triển các vùng nguyên liệu cây ăn trái với ít nhất 15.000 ha và 30.000 ha rau quả.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Tây Ninh sẽ tăng cường xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành trong khu vực và một số thành phố lớn trong cũng như ngoài nước để sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản thế mạnh của tỉnh, nhất là sản phẩm ứng dụng công nghệ cao; đồng thời xem việc chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất NNCNC đến năm 2020 là bước đột phá trong phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà.

Văn Hùng