HẢI PHÒNG

Thành phố Hải Phòng: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

2:04:49 PM | 3/12/2019

Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định rõ vị thế, tầm quan trọng của thành phố Hải Phòng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Hải Phòng không chỉ là một cực tăng trưởng của miền Bắc mà còn là động lực phát triển kinh tế của miền Bắc và cả nước, trung tâm giao thương, hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Thành phố đã xây dựng định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Theo đó, một trong những giải pháp tiếp tục được thành phố tập trung triển khai là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nguồn lực phát triển KT-XH, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho những năm tiếp theo.

Hành động và giải pháp thiết thực

Trong 8 tháng đầu năm 2019 vừa qua, tình hình chính trị, xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thành phố tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển KT-XH mạnh mẽ, ấn tượng. Nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt mức cao, đột phá so với cùng kỳ. Về phát triển kinh tế, nhiều chỉ tiêu kinh tế giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Trong đó, có 3 chỉ tiêu tăng trên 20% so với cùng kỳ: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 23,77% so với cùng kỳ, gấp gần 2,5 lần so với bình quân cả nước (9,5%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 57.099,46 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Vốn đăng ký kinh doanh các doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới trong 8 tháng ước đạt 14.788,37 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Có 5 chỉ tiêu tăng từ 10 đến 20% so với cùng kỳ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,72%. Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 79,29 triệu tấn, tăng 13,88%. Vận tải hành khách tăng 15,27% về lượt người và tăng 12,26% về lượt người.km. Vận tải hàng hóa trên địa bàn ước tăng 13,95% về tấn và tăng 2,59% về tấn.km. Tổng lượt khách du lịch đến Hải Phòng ước đạt 5,91 triệu lượt, tăng 15%, trong đó khách quốc tế ước đạt 657,8 nghìn lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 8 ước đạt 200,11 nghìn tỷ đồng, tăng 12,24% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay đạt 112,47 nghìn tỷ đồng, tăng 13,07% so với cùng kỳ. Đó là cơ sở để thành phố phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thành phố tiếp tục chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nhiều DN lớn vào đầu tư. Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô Vinfast đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 6-2019; nhiều dự án sản xuất công nghiệp lớn được triển khai tại khu công nghiệp VSIP, khu công nghiệp An Dương, khu vực đảo Cát Hải.

Kết cấu hạ tầng tiếp tục có những đột phá, hoàn thành nhiều công trình lớn như: Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nối đất liền với đảo Cát Hải, cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng với Quảng Ninh, mở rộng đường 10, cầu Đăng, cầu Hàn, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa, tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con...

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho DN, thành phố Hải Phòng đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ nhiều năm nay. Thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo thành phố trực tiếp chủ trì hội nghị đối thoại DN hàng tháng nhằm giải quyết những kiến nghị, giao cho các sở, ngành, địa phương trả lời các kiến nghị của DN theo thẩm quyền. Thành phố phân cấp mạnh hơn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thành phố đã liên tiếp 4 năm từ 2016 -2019 thực hiện chủ đề năm “cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, đồng thời ban hành nhiều văn bản mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, tạo sự hấp dẫn về môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố.

Hàng năm, thành phố đã xác định danh mục và tập trung vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án, công trình trọng điểm của thành phố, đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật có sức lan tỏa lớn, tác động đến phát triển KT-XH của thành phố và cả vùng. Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng.

Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tiếp tục tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3, mức độ 4. Thành phố đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017. Đến nay, toàn thành phố đã triển khai 59 dịch vụ công mức độ 4. Trong năm 2019, dự kiến triển khai 27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH thành phố Hải Phòng 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mục tiêu tổng quát của thành phố Hải Phòng đến năm 2020 là duy trì đà tăng trưởng gắn với thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế thành phố. Tiếp tục cải thiện tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; huy động mọi nguồn lực, tăng cường thu ngân sách, quyết liệt thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 16,5%. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Hướng tới xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động; mở rộng liên kết vùng, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đối với phát triển DN, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng DN thành phố Hải Phòng có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; nhiều DN tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Phấn đấu đến năm 2020, toàn thành phố có trên 33.000 DN hoạt động.

Về chỉ số PCI, thành phố Hải Phòng phấn đấu vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt; phấn đấu điểm số PCI đạt trên 65 điểm, nâng vị trí xếp hạng trong tốp 10 tỉnh, thành phố. Cải thiện điểm số của 10 chỉ số thành phần PCI, khắc phục và cải thiện mạnh mẽ hạn chế của 4 chỉ số bị giảm điểm năm 2018: Gia nhập thị trường, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, đào tạo lao động.

Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung vào các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, như:

- Thường xuyên nắm tình hình và kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho DN, nhất là các dự án lớn có sức lan tỏa, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Đơn giản hóa, công khai thủ tục hành chính; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo của DN, huy động mọi nguồn lực cho phát triển KT-XH.

- Triển khai quyết liệt Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của thành phố giai đoạn 2019 - 2020 để nâng vị trí xếp hạng PCI của thành phố.

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 03/11/2017 về hỗ trợ DN nhỏ và vừa thành phố đến năm 2020 và chú trọng đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển DN một cách hiệu quả.

- Tập trung cao thu hút các DN về đầu tư tại thành phố, đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nền kinh tế phát triển khác; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN trong nước đầu tư tại Hải Phòng.

- Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và cơ cấu lại DN nhà nước giai đoạn 2019 - 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.n

Nguyễn Văn Tùng
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng