TÂY NINH

Tây Ninh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển công nghiệp hiện đại

10:10:23 AM | 4/12/2019

Bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020),  đến nay Tây Ninh đã đạt được mức tăng trưởng nhanh, ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh khu vực công nghiệp, dịch vụ. Các chỉ tiêu chủ yếu về tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cơ bản đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra; tạo tiền đề để tỉnh tiến nhanh trên lộ trình trở thành tỉnh phát triển công nghiệp hiện đại. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - ông Phạm Văn Tân đã dành cho phóng viên Vietnam Business Forum cuộc phỏng vấn xoay quanh thành công này.  Công Luận thực hiện.

Xin ông cho biết cụ thể hơn về những thành quả phát triển KT - XH nổi bật mà tỉnh Tây Ninh gặt hái được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ngay trong năm đầu nhiệm kỳ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn. Ngoài ra còn phải kể đến sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng DN và các cấp ủy, chính quyền; góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết đạt nhiều kết quả tích cực với 24/24 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hằng năm 8,02% (NQ: 8% trở lên); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt 3.300 USD (NQ: 3.800 USD/người). Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 9,1% (NQ: trên 9%). Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 35,9% GRDP (NQ: 35%). Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 0,67% (NQ: 1,3%/năm). Số lao động có việc làm tăng thêm hằng năm 18.915 lao động (NQ: 17.000 lao động).

Ngành công nghiệp tăng trưởng khá và đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Tỷ trọng ngành công nghiệp trong GRDP năm 2015 đạt 29,3%, dự kiến đến năm 2020 đạt 38,4%, mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15,8%/năm (NQ: tăng 14,5% trở lên). Ngành công nghiệp tiếp tục phát triển với ngành nghề đa dạng hơn, đặc biệt đã thu hút được một số dự án lớn, giá trị gia tăng cao, bắt đầu có đóng góp chủ yếu cho tốc độ tăng GRDP của tỉnh hàng năm.

Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hàng năm 2,8% (NQ: tăng 4,5%/năm). Sản phẩm nông nghiệp được nâng cao về chất lượng, chi phí sản xuất giảm tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm, thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng. Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất được triển khai rộng rãi. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới được tập trung triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Thương mại - dịch vụ có bước phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 10,3%/năm (năm 2016 đạt 59.884 tỷ đồng, năm 2018 đạt 75.132 tỷ đồng, dự kiến 2020 đạt 89.357 tỷ đồng). Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và hạ tầng du lịch mới có sự phát triển mạnh mẽ góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt đô thị.

Hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường huyết mạch tạo ra khả năng kết nối luân chuyển hàng hóa, hành khách hiệu quả hơn. Hệ thống tưới tiêu vượt sông Vàm Cỏ hoàn thành tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng hàng chục nghìn hecta. Môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện đáng kể, đặc biệt là nỗ lực cải cách hành chính, đồng hành cùng DN đã đẩy PCI của Tây Ninh liên tục tăng hạng.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác chăm lo đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, các chính sách giảm nghèo và giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ. Đến năm 2020, Tây Ninh không còn hộ nghèo theo chuẩn TW. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã có bước chuyển tích cực, nhất là đáp ứng yêu cầu nguồn lao động cho các khu - CCN. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến quan trọng trong nhận thức cũng như quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin.

Từ năm 2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã thành lập các Nhóm công tác thực hiện các giải pháp mang tính đột phá để phát triển KT - XH tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 về phát triển du lịch, nông nghiệp, hạ tầng giao thông, xây dựng Chính quyền điện tử (4.0 cũ), thể chế và phát triển nguồn nhân lực. Đến nay hoạt động của lập các Nhóm công tác này đã mang lại những kết quả cụ thể nào?

Thời gian qua, các Nhóm công tác đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nổi bật. Cụ thể với Nhóm công tác xây dựng Chính quyền điện tử, hiện Tây Ninh là một trong những tỉnh đi đầu trong xây dựng trục liên thông dữ liệu nội tỉnh, tích hợp, thống nhất các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời đã kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia và ứng dụng ký số trong việc ban hành văn bản của UBND tỉnh và các cơ quan từ tỉnh xuống tới xã. Thời gian qua Tây Ninh đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công của tỉnh; đồng thời đưa vào thí điểm Trung tâm giám sát điều hành về KT - XH (giai đoạn 1). Hiện tỉnh tiếp tục mở rộng các ứng dụng nhằm nâng cao nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh; đồng thời xây dựng Đề án Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Về phía Nhóm công tác nông nghiệp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 phê duyệt Đề án "Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh". Hoàn chỉnh các thủ tục theo yêu cầu của Ngân hàng ADB để tiếp nhận nguồn vốn vay triển khai đầu tư thực hiện các hạng mục công trình nhằm nâng cao năng lực chuỗi giá trị rau quả, cây ăn trái trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công ty TNHH Knowledge Intelligence Applications GMBH triển khai thực hiện phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử KIPUS cho DN, HTX, nông dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay Tây Ninh đã thu hút được 24 dự án đầu tư vào nông nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 1.652 tỷ đồng; đang định hướng sắp xếp lại các công ty nông nghiệp để kêu gọi đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất chuyên canh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng. Ngoài ra tỉnh cũng đã được Bộ NN&PTNT cấp 46 mã vùng trồng với tổng diện tích 1.975 ha gồm nhãn, chuối già Nam Mỹ, chôm chôm, mít, thanh long.

Riêng Nhóm công tác phát triển du lịch đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện các bước quy trình, thủ tục lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng KDL Quốc gia Núi Bà Đen và tích cực phối hợp Bộ Xây dựng, các Bộ ngành TW trình Thủ tướng phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng KDL Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai mời gọi đầu tư vào KDL Quốc gia Núi Bà Đen, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch tỉnh nhà  thời gian tới. Trong tháng 5 và tháng 6/2019, Nhóm đã tham mưu UBND tỉnh nội dung ký kết Thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả; góp phần giới thiệu, quảng bá sâu rộng hình ảnh, con người và vùng đất Tây Ninh đến bạn bè quốc tế và các địa phương khác trong nước. Công tác thu hút đầu tư các dự án du lịch có nhiều khởi sắc; thu hút nhiều nhà đầu tư lớn đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư về du lịch tại Tây Ninh.

Đối với hoạt động của Nhóm công tác hạ tầng giao thông, đã đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng, xử lý các vướng mắc về mặt bằng và triển khai thi công 5/6 gói thầu vướng giải phóng mặt bằng dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông. UBND Tp.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã cùng trao đổi, đề xuất phương án thực hiện dự án cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài. Đáng chú ý, Nhóm công tác hạ tầng giao thông đã tổ chức thị sát luồng tuyến sông Sài Gòn và tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung quy hoạch Cảng thuỷ nội địa và cảng cạn ICD trên sông Sài Gòn.

Đối với Nhóm công tác về thể chế và phát triển nguồn nhân lực, đến nay các cơ quan hành chính nhà nước đã được sắp xếp theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đảm bảo tinh gọn, hợp lý. Số lượng cơ cấu tổ chức bên trong các Sở, ban ngành đã giảm được 34/150 phòng, ban, chi cục (giảm 22,26%); số biên chế công chức giảm 101/2.010 biên chế (giảm 5,02%). Các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện sáp nhập, hợp nhất giải thể. Tính đến 30/9/2019, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm được 64/741 đơn vị (giảm 8,63%); số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 1.254/19.289 người (đạt tỷ lệ 6,5%).

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo các Nhóm công tác rà soát lại các chỉ tiêu có khả năng không đạt, xem chỉ tiêu nào chưa đạt thì tập trung có biện pháp thực hiện phấn đấu đạt theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra.

Để đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển công nghiệp hiện đại, thời gian tới tỉnh tập trung ưu tiên phát triển các ngành kinh tế chủ lực nào?

Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành mục tiêu CNH - HĐH; một số sản phẩm công nghiệp chế biến, nhất là sản phẩm chế biến xuất khẩu có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển công nghiệp hiện đại, đạt mức độ khá trong khu vực Đông Nam bộ.

Để đạt được các mục tiêu trên, thời gian tới Tây Ninh tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp theo hướng đáp ứng nguyên tắc về lợi thế cạnh tranh của tỉnh, là ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan toả cao đến các ngành kinh tế khác; sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường; có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao; một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động mà tỉnh đang có lợi thế.

Từ nay đến năm 2030, tỉnh ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp như: sản xuất các sản phẩm tinh sau chế biến các mặt hàng nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tỉnh vẫn tiếp tục phát triển công nghiệp dệt may, da giày và thu hút vào các khu - CCN. Giai đoạn 2030-2045, Tây Ninh tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hoá, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, thiết bị sinh học...

Xin cảm ơn ông!