HOÀ BÌNH

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Hòa Bình: Nỗ lực vượt khó - Hoàn thành mục tiêu

2:52:54 PM | 3/3/2020

Được thành lập năm 2016, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hòa Bình đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực vào công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.

Theo chia sẻ của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình (Ban QLDA) – ông Nguyễn Ánh Hồng, từ khi thành lập đến nay, Ban QLDA nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban ngành liên quan. Thêm một thuận lợi nữa là đội ngũ công chức, viên chức của Ban có trình độ chuyên môn, đã qua nhiều năm thực hiện quản lý dự án và nội bộ đoàn kết tốt, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, chính vì vậy ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban QLDA luôn hoạt động động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt chức năng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT. Mặc dù nguồn vốn phân bổ đầu tư còn hạn chế song với sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ - viên chức cũng như sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp thẩm quyền nên hoạt động của Ban QLDA đã đạt được kết quả rất khả quan.

Cụ thể, Ban đã triển khai nhiều  dự án lớn như kè bờ Sông Đà và cứng hóa đê Đà Giang, Quỳnh Lâm thành phố Hòa Bình, dự án hồ Cạn Thượng. huyện Cao Phong; dự án nạo vét sông Bôi thoát lũ nhanh cho 3 huyện (Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi); xử lý cấp bách kè chống hạn, kè chống sạt lở, nạo vét khơi thông dòng chảy sông Bôi, tỉnh Hòa Bình, dự án nước sinh hoạt xã Cao Thắng huyện Lương Sơn ….

Trong công tác thủy lợi, Ban cũng thực hiện nhiều dự án khác nhau như dự án kênh tiêu; dự án đê bao, dự án trạm bơm, dự án vùng nông nghiệp công nghệ cao; các dự án thủy lợi dẫn nước tưới cho cây trồng, vật nuôi, cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp…