SÓC TRĂNG

Huyện Châu Thành: Một năm nhiều khởi sắc

10:52:27 AM | 17/3/2020

Tổng kết năm 2019, huyện Châu Thành thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu KT - XH, 3 chỉ tiêu còn lại đạt xấp xỉ kế hoạch đề ra. Đây là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện nhà.

Kinh tế phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo

Trong năm qua, sản xuất nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; các sản phẩm nông nghiệp chủ lực bước đầu hình thành các chuỗi liên kết và có chiều hướng phát triển tốt; các mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả được nhân rộng. Đặc biệt công cuộc xây dựng Nông thôn mới có bước tiến rõ rệt với 4/7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng; hoạt động của DN, cơ sở kinh doanh khá tốt, góp phần giải quyết việc làm cho lao động và đóng góp khá lớn vào tăng trưởng kinh tế của huyện. Số DN thành lập mới tăng khá và số DN giải thể, ngưng hoạt động giảm; thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Thương mại - du lịch tiếp tục tăng trưởng; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 11% so cùng kỳ; số lượng khách và doanh thu từ du lịch tăng cao. Thu ngân sách, dư nợ tín dụng, huy động vốn đầu tư tăng khá so cùng kỳ.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có bước chuyển biến tích cực. Hoạt động y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và an sinh xã hội đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, các ngành, góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Quyết tạo chuyển biến về số lượng, chất lượng lẫn hiệu quả đầu tư

Nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư  phát triển, thời gian qua huyện Châu Thành luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Trên địa bàn huyện được UBND tỉnh quyết định phê duyệt 12 danh mục dự án kêu gọi đầu tư; đến nay có 2 dự án đã được UBND tỉnh quyết định chọn nhà đầu tư và chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công gồm: dự án CCN Xây Đá B do công ty DinTsun Việt Nam làm chủ đầu tư; dự án Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên do Công ty Văn hóa - Du lịch Giếng tiên Thảo Linh làm chủ đầu tư. 10 dự án còn lại đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt vào danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Bên cạnh đó, huyện đang rà soát và xây dựng kế hoạch để tiếp tục kêu gọi đầu tư để thực hiện 4 dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong năm 2020 và 7 dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 ở các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, y tế...

Để tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho DN, nhà đầu tư triển khai dự án tại địa phương, huyện Châu Thành thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/1/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng; đồng thời ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 5/8/2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020. Song song đó huyện chỉ đạo các ban ngành, địa phương tập trung rà soát, nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế, các nút thắt trong điều hành KT - XH của huyện nhằm đề xuất giải pháp tác động, khuyếN khích, tạo điều kiện cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Quan tâm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ DN với thời gian định kỳ để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho DN. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ CBCCVC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, DN gắn với xây dựng cơ chế thông thoáng trong tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN, nhà đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành – ông Trần Quốc Thắng cho biết, trong thời gian tới, để chủ động đón đầu dòng vốn đầu tư đổ vào Việt Nam nói chung - tỉnh Sóc Trăng nói riêng khi các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam ký kết chính thức có hiệu lực, huyện Châu Thành chủ trương xây dựng kế hoạch, hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm gắn với định hướng phát triển KT - XH, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên của huyện. Thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức, vận động, quảng bá, xúc tiến đầu tư phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực để đạt hiệu quả cao nhất. Triển khai có hiệu quả việc lồng ghép xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại - du lịch trong một số chương trình quảng bá của tỉnh; đẩy mạnh công tác mời gọi, thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp sạch và chế biến nông - lâm sản, công nghiệp phụ trợ…

Song song đó huyện tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chú trọng cải cách hành chính. Trong xúc tiến đầu tư, huyện ưu tiên tiếp xúc với các đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính thực sự, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển KT - XH, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng cũng như hiệu quả đầu tư.

Trí Dũng (Vietnam Business Forum)