SÓC TRĂNG

“Điểm sáng” Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

2:50:02 PM | 17/3/2020

Phát huy thành tích trong các năm qua, năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đạt những kết quả khá toàn diện; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao.

Ấn tượng những con số

Nổi bật trong năm qua, BHXH tỉnh tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); trong đó hoàn thành vượt trội chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ tốt đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT…

Cụ thể trong năm, toàn tỉnh thu được 2.127,027 tỷ đồng, đạt 101,46% kế hoạch năm do BHXH Việt Nam giao, tăng 141,42 tỷ đồng (tương đương 7,12%) so với cùng kỳ năm 2018; chi trả các chế độ BHXH, BHYT với số tiền 1.847,13 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 101,94% so với tổng dự toán chi năm 2019; đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 4.039 người, đạt 106,21% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, bằng 392,14% so với năm 2018; tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH hưởng 01 lần và hưởng hàng tháng 20.398 lượt người, bằng 115,59% so với năm 2018, với tổng số tiền 355,73 tỷ đồng, bằng 128,01% so với năm 2018; xét duyệt trợ cấp BHXH ngắn hạn trong toàn tỉnh 31.753 lượt người (bằng 143,28% so với năm 2018); chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng an toàn, kịp thời cho 118.719 lượt người với tổng số tiền 515 tỷ đồng…

Dành trọng tâm cho CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi và mang đến sự hài lòng cho doanh nghiệp cũng như người tham gia BHXH, BHYT, nhiều năm qua lãnh đạo ngành BHXH tỉnh Sóc Trăng đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách TTHC; kiểm soát các văn bản, quy trình, thủ tục, đảm bảo sao cho đơn giản, dễ hiểu, theo hướng đơn giản hóa TTHC; cắt giảm thời gian trong thực hiện lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, tạo môi trường thông thoáng cho đơn vị, cá nhân và nhất là đối với doanh nghiệp. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo 03 hình thức: qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại trụ sở cơ quan BHXH; qua giao dịch điện tử; qua dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghiệp không phải trả phí đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người lao động khi tham gia giao dịch). BHXH tỉnh cũng đưa vào vận hành Hệ thống "Một cửa điện tử tập trung" để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ; đảm bảo việc thực hiện TTHC tại các địa phương được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách TTHC mà ngành đề ra. Thường xuyên cập nhật, công bố, niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện; công bố công khai danh mục các TTHC trên Trang tin điện tử của BHXH tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 3405/QĐ-UBND, ngày 26/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành BHXH gồm 07 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng và 06 thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, phục vụ tốt các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT tại địa phương.

Riêng công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của ngành cũng được BHXH tỉnh Sóc Trăng chú trọng. Theo đó, nhiều hoạt động phục vụ công tác quản lý, hiện đại hóa hoạt động hệ thống ngành BHXH được triển khai quyết liệt và có hiệu quả. Thời gian qua BHXH tỉnh Sóc Trăng cũng đã chuyển đổi phương thức quản lý và ứng dụng CNTT đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành với hệ thống phần mềm ứng dụng hữu hiệu, hạ tầng CNTT được trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hệ thống mạng được kết nối liên thông với các hệ thống ứng dụng điều hành, tác nghiệp và hoạt động giao dịch trực tuyến, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Trong hoạt động quản lý, BHXH tỉnh đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ do BHXH Việt Nam chuyển giao mang tính khoa học cao, là phương tiện hữu hiệu trong xử lý nghiệp vụ, thể hiện tính khoa học và chuyên nghiệp trong quản lý các hoạt động của ngành, giúp cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo luôn được chính xác và kịp thời.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm “bản lề” 2020

Chia sẻ về hướng đi trong thời gian tới, Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng - ông Đàm Lực Sĩ cho biết: phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển của Ngành (1995 - 2020), tập thể công chức, viên chức BHXH tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, tận tụy với công việc, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để phục vụ đối tượng ngày một tốt hơn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành ở địa phương, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Với nhiều thành tựu và cống hiến to lớn trong 25 năm dựng xây và phát triển, BHXH tỉnh Sóc Trăng vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, BHXH Việt Nam; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều bằng khen của BHXH Việt Nam. Đặc biệt, năm 2014, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Riêng năm 2019 vừa qua, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã đề nghị BHXH Việt Nam tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Trước mắt trong năm "bản lề" 2020 này, BHXH tỉnh Sóc Trăng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT; giảm tỷ lệ nợ đọng theo chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, hạn chế bội chi quỹ BHYT; tăng cường ứng dụng hiệu quả CNTT, thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác CCHC... Song song đó, BHXH tỉnh sẽ củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức trong toàn hệ thống BHXH tỉnh; phát huy cao năng lực, hiệu quả của bộ máy BHXH tỉnh, huyện, góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cải cách chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khoá XII đã đề ra.

Công Luận (Vietnam Business Forum)