SÓC TRĂNG

Huyện Kế Sách: Dấu ấn một nhiệm kỳ

2:55:16 PM | 17/3/2020

Thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), 5 năm qua nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Kế Sách đã có sự bứt phá ngoạn mục; đời sống xã hội cũng được cải thiện đáng kể, ngày càng khởi sắc hơn, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh, chỉ đạo của hệ thống chính trị huyện nhà.

Đột phá trên 4 nhiệm vụ trọng tâm

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kế Sách đã lãnh, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm mà NQ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp đã tạo được bước đột phá, đến nay kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng và phát huy. Tại các xã có diện tích trồng lúa lớn đều hình thành được cánh đồng mẫu lớn (với diện tích hiện tại trên 3.000 ha) và được hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Trong phát triển kinh tế hợp tác đã hình thành các vùng sản xuất cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP; các loại trái cây đặc sản của huyện được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể, tem điện tử truy xuất nguồn gốc (mã code) và được ký hợp đồng với các công ty bao tiêu sản phẩm (vú sữa tím xuất khẩu sang Mỹ; bưởi Năm Roi xuất sang châu Âu). Trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)", đến nay huyện được công nhận 2 sản phẩm đạt tiểu chuẩn 4 sao của Công ty Thiên Vạn Tường (Nắm Linh chi thái lác, Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa) và đang xúc tiến đề nghị xem xét công nhận thêm 03 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao: bưởi da xanh (Kế Thành), vú sữa tím (Trinh Phú), chà bông Bò (An Lạc Thôn).

Trong nhiệm kỳ qua, huyện Kế Sách tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH. Đến nay mạng lưới giao thông cơ bản hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa cũng như phát triển KT - XH của địa phương; hệ thống thủy lợi đã đáp ứng phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân; hệ thống kè chống sạt lở ở các cụm, khu dân cư được triển khai cơ bản hoàn chỉnh và phát huy hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được tăng cường, trong nhiệm kỳ đã chọn cử 1.371 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay đội ngũ cán bộ cơ bản đủ tiêu chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ trong hệ thống chính trị huyện.

Công tác cải cách hành chính của huyện được tăng cường, 13/13 đơn vị hành chính cấp xã đã triển khai đồng bộ mô hình một cửa điện tử; các cơ quan hành chính cấp huyện đã thực hiện mô hình một cửa điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ CB – CC – VC được tăng cường.

Kinh tế phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo

Trong sản xuất lúa, người dân Kế Sách đã chú trọng hơn đến chất lượng hạt gạo và chuyển dần sang trồng các giống lúa có chất lượng cao, sản lượng lúa thơm nhẹ, chất lượng cao đạt 120.251 tấn, bằng 130,71% so chỉ tiêu NQ. Tổ chức sản xuất lúa thời gian qua có nhiều thay đổi theo hướng tích cực như: gieo sạ đồng loạt, cơ giới hóa trong khâu thu hoạch chiếm tỷ lệ trên 99%; trong sản xuất đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật như "3 giảm - 3 tăng", "1 phải - 5 giảm" cũng góp phần làm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa.

 Diện tích cây ăn trái tiếp tục tăng, ước đạt 16.425 ha trong năm 2020 (tăng 777 ha so với năm 2015), đạt 109,5% NQ. Huyện cũng đã tích cực chỉ đạo xây dựng nhãn hiệu hàng hóa đối với các giống cây trồng đặc sản, chủ lực của huyện như: bưởi 5 Năm Roi - Da xanh (Kế Thành), Vú sữa Tím (Trinh Phú, Xuân Hòa), Cam sành (Ba Trinh); xoài Cát chu (An Lạc Tây)… Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp ngày càng nâng cao, tăng bình quân 13,8%/năm, đạt chỉ tiêu NQ.

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo đạt một số kết quả bước đầu. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng lên. Đến cuối năm 2020, huyện có 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm 27,27%, các xã còn lại đạt 16 tiêu chí trở lên.

 Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN năm 2020 ước thực hiện 780 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân cả nhiệm kỳ (2015 - 2020) 3,6% và chỉ đạt 57,77% so với NQ (1.350 tỷ) đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2020 ước thực hiện 11.100 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu NQ. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ là 10,95%, đạt 100,91% so với NQ (11.000 tỷ đồng).

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được quan tâm thực hiện, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề sớm đưa 2 thị trấn Kế Sách và An Lạc Thôn đạt chuẩn đô thị loại IV trong thời gian tới. Tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển giai đoạn 2015 - 2020 gần 600 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện được 475 tỷ 580 triệu đồng.

Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, Đảng bộ huyện Kế Sách cũng hết sức chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, đạt chỉ tiêu NQ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND huyện Kế Sách – ông Lê Vũ Đức cho biết trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với nỗ lực trong phát triển KT-XH, Đảng bộ huyện Kế Sách còn tăng cường đoàn kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện nhà tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra, đưa Kế Sách ngày càng phát triển đi lên theo hướng văn minh, hiện đại.

Công Luận (Vietnam Business Forum)