SÓC TRĂNG

Ngành Ngân hàng: Một năm về đích an toàn, chất lượng, đảm bảo hiệu quả

3:03:34 PM | 17/3/2020

Kết thúc năm 2019, ngành Ngân hàng Sóc Trăng đã về đích an toàn, chất lượng, hiệu quả với nhiều kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


Ông Phạm Kim Hùng, Giám đốc NHNN tỉnh Sóc Trăng

Để duy trì tốt đà tăng trưởng tín dụng, trong năm qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều đổi mới trong công tác điều hành. Cụ thể NHNN tỉnh đã triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ và Thống đốc NHNN. Đồng thời chỉ đạo các TCTD tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng cho các ngành, lĩnh vực, tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Trung ương theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn ngân hàng.

Từ nỗ lực trên, khép lại năm 2019 ngành Ngân hàng Sóc Trăng đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh và định hướng toàn ngành. Tính đến ngày 31/12/2019, hoạt động kinh doanh của các TCTD đa số đều có lãi; tổng huy động vốn của các TCTD đạt 31.559,2 tỷ đồng, tăng 4.879,6 tỷ đồng so với cuối năm 2018, tỷ lệ tăng 18,3%. Trong năm qua, các TCTD đã cho vay toàn tỉnh với doanh số cho vay 74.707,7 tỷ đồng, tăng 9.363,3 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 14,3% so cuối năm 2018, trong đó: cho vay ngắn hạn 64.282 tỷ đồng; cho vay trung, dài hạn 10.425,7 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh đến cuối năm 2019 đạt 41.123,6 tỷ đồng, tăng 7.584,9 tỷ đồng so với cuối năm 2018, tỷ lệ tăng 22,6%. Trong tổng dư nợ 41.123,6 tỷ đồng thì dư nợ ngắn hạn là 25.381,4 tỷ đồng, chiếm 61,72%; dư nợ trung dài hạn 15.742,2 tỷ đồng, chiếm 38,28% so tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu đã được kéo giảm còn 2% so với tổng dư nợ, đáp ứng được nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà, góp phần hỗ trợ tăng trưởng GRDP năm 2019 của Sóc Trăng đạt 7,3%.

Theo Giám đốc NHNN tỉnh Sóc Trăng – ông Phạm Kim Hùng, trong bối cảnh phát triển kinh tế cả nước nói chung - tỉnh nhà nói riêng còn đối mặt với không ít khó khăn, việc hệ thống Ngân hàng tỉnh Sóc Trăng hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng như huy động vốn, kiểm soát nợ xấu là rất đáng ghi nhận, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Phát huy thành quả đạt được, năm 2020 toàn ngành phấn đấu tăng trưởng tín dụng khoảng 14%; không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu kiểm soát tỉ lệ nợ xấu dưới mức 2% so với tổng dư nợ.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, ngành Ngân hàng Sóc Trăng tập trung triển khai mạnh mẽ và quyết liệt các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng năm 2020 trên địa bàn theo chỉ tiêu chung toàn ngành; hỗ trợ chuyển dịch và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng thời phải chú trọng đến chất lượng tín dụng, hiệu quả, an toàn vốn. Quyết liệt triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 01/CT-NHNN của NHNN gắn với triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, các chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP...Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu đến năm 2020, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn có nợ xấu trên mức 3% phải quyết liệt xử lý kéo xuống mức cho phép.

Ngoài ra ngành Ngân hàng cũng sẽ tích cực phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp, các Sở, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác kết nối doanh nghiệp - ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong vay vốn tín dụng cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng công nghệ, dịch vụ ngân hàng hiện đại đi đôi với bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn, bảo mật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính với NHNN và giao dịch với TCTD; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy doanh nghiệp nói chung và TCTD nói riêng phát triển bền vững.

Công Luận  (Vietnam Business Forum)