AN GIANG

An Giang: Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

9:46:59 AM | 31/3/2020

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình với phóng viên Vietnam Business Forum. Ông cho biết, tỉnh đang tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Quốc Hưng thực hiện.

Ông có thể cho biết tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang trong thời gian qua?

Những năm qua, kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, sự vận hành linh hoạt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang trong 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt, nhiều lĩnh vực chuyển biến rõ nét hơn, tăng trưởng cao hơn năm trước.

Cùng với đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chất lượng và hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân có bước phát triển mới. Cơ sở hạ tầng và bộ mặt nông thôn từng bước được cải thiện và ngày càng thay đổi theo chiều hướng tích cực, kết quả này gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Trong bức tranh kinh tế chung của tỉnh, hai ngành mũi nhọn là nông nghiệp và du lịch cũng phát triển theo chiều hướng thuận lợi.


Khu du lịch rừng tràm Trà Sư, một điểm sáng của ngành du lịch An Giang

Đâu là nguyên nhân và động lực giúp An Giang có được những kết quả trên, thưa ông?

Động lực đầu tiên chính là Chính phủ quan tâm hơn đối với công tác cải cách thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đầu tư trong năm 2018, 2019 và sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2020. Trong bối cảnh đó, cùng với những thuận lợi và khó khăn thách thức, An Giang đã tập trung chỉ đạo, điều hành theo Chương trình công tác từ đầu năm và những nội dung phát sinh bổ sung sát với tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Thứ hai, khu vực nông – lâm - thủy sản có nhiều triển vọng phát triển hơn khi giá lương thực toàn cầu tăng, thị trường xuất khẩu của tỉnh ngày càng được mở rộng; những hoạt động cải cách, tái cơ cấu nông nghiệp bắt đầu có chuyển biến tích cực, đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã và đang triển khai vào thực tiễn. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã triển khai gần 5 năm bắt đầu có hiệu ứng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 cũng là một trong những nguyên nhân góp phần tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Theo đó, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh hoạt động khá hiệu quả, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 99%. Các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đều tăng điểm và tăng hạng so cùng kỳ.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng trưởng xanh là những vấn đề đang ngày càng được quan tâm. Tỉnh An Giang đã, đang và sẽ quan tâm thực hiện chiến lược này như thế nào?

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để thu hút đầu tư nhưng không phải bằng mọi giá mà có chọn lọc những dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, ít phát thải.

Theo đó, nông nghiệp được xác định là một trong hai lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh (cùng với du lịch). Do đó, để nông nghiệp thật sự trở thành động lực để phát triển nền kinh tế thì nhất thiết phải phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong nước và quốc tế. Để đạt được điều đó, đối với nông nghiệp phải thay đổi tư duy, từ phát triển theo diện tích, năng suất, sản lượng sang tư duy về giá trị và hiệu quả kinh tế đạt được trên đơn vị diện tích đất. Quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, phát triển các ngành công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao để từng bước xây dựng nền nông nghiệp An Giang trở thành trụ cột, là động lực và là nền tảng phát triển các ngành nghề khác.

Song song đó, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Ông có thể cho biết thêm về định hướng chính, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang thời gian tới?

An Giang là tỉnh nông nghiệp và có thế mạnh về thương mại, dịch vụ. Vì vậy nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế được xác định theo thứ tự ưu tiên “nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng”. Trong đó, nông nghiệp và du lịch là hai lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và xây dựng nền kinh tế xanh để tạo nền tảng phát triển những lĩnh vực khác.

Cụ thể, về nông nghiệp sẽ thay đổi tư duy phát triển theo diện tích, năng suất, sản lượng sang tư duy về giá trị và hiệu quả kinh tế đạt được trên đơn vị diện tích đất. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đối với du lịch, An Giang sẽ xây dựng thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và là điểm đến hấp dẫn, mang nét riêng về văn hóa - con người An Giang, xây dựng hình ảnh ngành du lịch có uy tín, chất lượng và sức cạnh tranh cao ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Phấn đấu đưa An Giang vào điểm du lịch quốc gia, hình thành thương hiệu du lịch An Giang. Tỉnh đang huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng và đặc sắc, đáp ứng nhu cầu du khách. Trong đó, ưu tiên tập trung phát triển 4 loại hình du lịch đặc trưng là: du lịch tâm linh; du lịch tham quan, nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái, du lịch sông nước; tham quan di tích văn hóa lịch sử.

Để thực hiện các định hướng trên, An Giang tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là xây dựng hoàn thiện và triển khai thực hiện “Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang - tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững”. Đề án này được kỳ vọng là đòn bẩy và là định hướng mang tính dẫn dắt hàng loạt các chính sách về phát triển kinh tế kèm theo. Bên cạnh đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân; hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trân trọng cảm ơn ông!

Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) của An Giang tăng 7,02% so với năm 2018, cao nhất trong 5 năm trở lại đây; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn đạt 6.700 tỷ đồng, bằng 110,2% so với dự toán, bằng 111,8% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 31.887 tỷ đồng, tăng 1.708 tỷ đồng so với năm 2018; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 890 triệu USD, tăng 5,95% so cùng kỳ năm trước; đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, trong đó có 8 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt.

Trong mức tăng 7,02% GRDP của tỉnh An Giang, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%, đóng góp 0,82 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; trong nông nghiệp, lúa và thủy sản là hai mặt hàng chủ lực cũng đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2019, tổng sản lượng lúa của tỉnh đạt gần 3,92 triệu tấn, trong đó sản lượng nếp và các giống lúa chất lượng đạt khoảng 1,050 triệu tấn, tăng 73.700 tấn so với năm trước. Về sản lượng thủy sản, cả năm đạt 532.600 tấn, tăng 9,41% so với cùng kỳ. Trong đó, trước những yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu, ngành cá tra từng bước nâng cao chất lượng nguyên liệu, đồng thời tăng cường chuỗi liên kết gắn doanh nghiệp với người nuôi, nên sản lượng tiếp tục tăng, đạt 412.000 tấn.

Về du lịch, số lượng du khách đến An Giang tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2018. Các khu du lịch trọng điểm như Núi Sam, Núi Cấm, Trà Sư, Cù Lao Giêng tiếp tục được quan tâm đầu tư, quy hoạch phát triển. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, số cơ sở lưu trú được phân hạng từ 1 sao trở lên tăng so với năm trước.

Nguồn: Vietnam Business Forum