AN GIANG

Bước đột phá mới cho nông nghiệp An Giang

8:10:37 AM | 1/4/2020

Từ năm 2012, Tỉnh ủy An Giang, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết, Quyết định về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó, ngành nông nghiệp cùng với các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa, đưa chủ trương của tỉnh đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, đóng góp đáng kể vào xây dựng nông thôn mới.


Lãnh đạo tập đoàn Sao Mai và Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang vui mừng với vụ mì bội thu

Nhiều giải pháp khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật đã được chuyển giao, áp dụng mang lại hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng. Một số mô hình hiệu quả tiêu biểu có thể kể đến như như mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây giống rau ở thị xã Tân Châu giúp mang lại doanh thu cho nông dân từ 250 - 300 triệu đồng/1.000m2/năm; mô hình sản xuất thử nghiệm nấm linh chi theo hướng công nghệ cao tại huyện Thoại Sơn giúp đạt doanh thu hơn 333 triệu đồng/năm; mô hình sản xuất thử nghiệm hoa giống và hoa chậu trong nhà lưới ở Châu Thành có doanh thu 780 triệu đồng/1.000m2/năm; mô hình sản xuất thử nghiệm dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới tự động ở Tịnh Biên cho doanh thu hơn 371 triệu đồng/1.000m2/năm.

Cụ thể, trong canh tác lúa, rau màu: Các biện pháp canh tác bền vững như “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng” và các kỹ thuật san bằng mặt ruộng ứng dụng tia laser, máy cấy lúa, máy thu gom rơm, áp dụng tưới ướt khô xen kẽ, hay công nghệ IOT... được ứng dụng rộng rãi. Việc gieo ươm cây rau giống trong nhà lưới, trồng rau trong nhà lưới, nhà màng, sử dụng màng phủ nông nghiệp, hệ thống tưới phun tự động, sản xuất rau an toàn hướng VietGAP... được đầu tư nhân rộng.

Trong lĩnh vực thủy sản: Nhiều giống thủy sản có giá trị kinh tế cao trước đây chưa sản xuất được giờ đã sản xuất thành công (tôm càng xanh toàn đực, lươn đồng, cá chạch lấu, cá heo, cá tra giống cải thiện di truyền, cá hô...), góp phần tăng hiệu quả nghề nuôi thủy sản của tỉnh. Đến nay, diện tích áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật (ASC, Naturland, VietGAP...) nuôi cá tra 351,7 ha, với chuỗi liên kết sản xuất cá tra 3 cấp đang duy trì hoạt động tốt, điển hình 2 chi hội sản xuất giống cá tra tại Châu Phú là AFA và Chi hội sản xuất cá giống huyện đã cung cấp được hơn 500 triệu con giống cho các doanh nghiệp và các cơ sở nuôi lớn tại An Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; diện tích nuôi tôm càng xanh toàn đực 158,6 ha.

Trong lĩnh vực cây ăn trái: Đến cuối năm 2019 tổng diện tích cây ăn trái của tỉnh là 15.598 ha, trong đó cây xoài chiếm 69,2% với diện tích là 10.787 ha. Ngoài ra, để đảm bảo yếu tố phát triển bền vững trong sản xuất, tỉnh cũng có định hướng bố trí mùa vụ sản xuất kết hợp xả lũ tạo sinh kế mùa nước và cải thiện môi trường đất. Tại huyện Tri Tôn, đến nay đã phát triển được trên 400 ha chuối nuôi cấy mô (hiện có nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư vào loại cây trồng này), xoài thanh ca 20 ha, mãng cầu ta 13,8 ha, cây có múi 14 ha. Tại huyện Thoại Sơn, đã phát triển được 5 ha bưởi da xanh gắn với hệ thống tưới tiết kiệm, 3 ha cam, quýt theo quy trình VietGAP... Đặc biệt, tỉnh đang phát triển mạnh cây xoài như một loại cây trồng chủ lực trong tương lai.

Trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững: An Giang đã đẩy mạnh phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp “kiểu mới”, xem đây là chủ thể gắn kết giữa doanh nghiệp với các hộ dân. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 130 HTX nông nghiệp với 11.851 thành viên, trong đó có 122 HTX đang hoạt động và tổ chức theo Luật HTX năm 2012. Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 35 HTX nông nghiệp. Trong đó, có 5 HTX thành lập theo nhu cầu của doanh nghiệp, gồm: 4 HTX gắn với Tập đoàn Lộc Trời và 01 HTX gắn với Công ty Vinacam (HTX nông nghiệp Vinacam Tri Tôn). Có 2 HTX liên kết tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp là HTX Nông sản an toàn Kiến An - Chợ Mới (liên kết Công ty Antesco) và HTX nông nghiệp Mỹ Hòa Hưng (liên kết Siêu thị Coopmart và Công ty Phan Nam). Trung bình hàng năm, có ít nhất 17 HTX nông nghiệp thực hiện liên kết sản xuất gắn với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản.

Hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế HTX nông nghiệp cùng với quyết tâm tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, tái cơ cấu nông nghiệp theo ngành hàng, đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mới cho nông nghiệp An Giang.n

Quang Tuấn ( Vietnam Business Forum )