NAM ĐỊNH

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KH&CN

8:15:25 AM | 15/4/2020

Luôn sát cánh, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đổi mới, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN), ngành KH&CN tỉnh Nam Định góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, gia tăng sức cạnh tranh của DN trên thị trường. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Mai Thanh Long, Giám đốc Sở KH & CN Nam Định về nội dung này. Ngô Hoài Hà thực hiện.

Ông có thể cho biết Nam Định đã có định hướng như thế nào để KH&CN thực sự trở thành khâu đột phá quan trọng trong phát triển KT-XH?

Nhiệm vụ hàng đầu và lâu dài của ngành KH&CN là tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất và đời sống. Trong đó, cần tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, tiến bộ KHKT trong các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, công nghệ thông tin (CNTT), bảo vệ môi trường. 

Cụ thể ở lĩnh vực nông nghiệp sẽ tập trung nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ KHKT. Phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đạt 100%, trong đó sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 30%. Lĩnh vực y dược cần tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị; sản xuất dược phẩm. Lĩnh vực CNTT cần tập trung nghiên cứu sản xuất sản phẩm nội dung số, phần mềm, từng bước xây dựng công nghiệp CNTT của tỉnh; đẩy mạnh xây dựng, ứng dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của các cơ quan nhà nước. Lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cần tập trung ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiến bộ mới trong xử lý ô nhiễm môi trường; ứng dụng công nghệ, các kỹ thuật tiến bộ nhằm tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Nam Định chú trọng nâng cao năng lực KH&CN cả về cơ sở vật chất, nhân lực và vốn đầu tư. Đồng thời, phát triển các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Đối với các tổ chức KH&CN công lập trực thuộc các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp lại theo hướng giảm số lượng, nâng cao năng lực hoạt động KH&CN; DN KH&CN, các tổ chức KH&CN trực thuộc DN được đặc biệt khuyến khích phát triển cả về số lượng cũng như nâng cao năng lực KH&CN. Trong thời gian tới, Nam Định đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản nhất cho KH&CN, gồm: cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu CNTT tập trung; cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, thử nghiệm trong các cơ quan nhà nước và trong DN; sàn giao dịch công nghệ. Xây dựng được mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia giỏi trong tỉnh, trong nước và quốc tế sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề KH&CN của tỉnh, của từng DN. Bên cạnh đó, bố trí tăng dần tỷ lệ chi ngân sách cho KH&CN.

Để thúc đẩy KH&CN đòi hỏi nhiều quyết tâm, nhiều nguồn lực, nhiều công sức của các cấp, các ngành. Song, điều quyết định cho việc KH&CN có trở thành "đột phá" hay không lại nằm ở trong tay của từng DN, từng cơ sở sản xuất kinh doanh, từng hộ nông dân với tư cách là lực lượng trực tiếp quyết định việc sử dụng KH&CN để nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, quyết tâm cao và hành động cụ thể của chính quyền cùng với sự hưởng ứng tham gia mạnh mẽ của các DN, các cơ sở sản xuất kinh doanh, của người dân trong ứng dụng KH&CN là vấn đề có ý nghĩa quyết định để KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển KT-XH.

Ngành KH&CN đã thực hiện những cơ chế, giải pháp gì nhằm tăng cường hỗ trợ DN ứng dụng KH&CN, thưa ông?

Sở KH&CN đã tích cực triển khai các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ DN đẩy mạnh chuyển giao, đổi mới công nghệ, cụ thể: 

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, các hoạt động nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức,cá nhân và DN. Hỗ trợ các hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, phát triển kênh thương mại cho các tổ chức, cá nhân và DN. Hỗ trợ chi phí đổi mới, chuyển giao công nghệ đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ có đăng ký chuyển giao được Sở KH&CN Nam Định xác nhận.

Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh Nam Định về chương trình hỗ trợ tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Thông qua Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, năm 2019 đã hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm truyền thống của địa phương như: Nhãn hiệu chứng nhận “Bánh nhãn Hải Hậu”; nhãn hiệu tập thể “cơ khí Xuân Tiến”; nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định”.

Thực hiện đề án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ đổi mới sáng tạo tỉnh. Ngoài chức năng làm đầu mối cung cấp thông tin quảng bá sản phẩm công nghệ, thiết bị và hàng hóa, sàn giao dịch công nghệ còn có chức năng hỗ trợ các thành viên trong việc ứng dụng thương mại điện tử, trao đổi thông tin đối tác trên địa bàn tỉnh cũng như được mở rộng trên toàn quốc. Tạo sự liên kết giữa nghiên cứu, ứng dụng các kết quả KH&CN, thương mại hóa sản phẩm KH&CN; tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, nâng cao sức sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ứng dụng CNTT, xây dựng các quy trình ISO nhằm hiện đại hóa nền hành chính công phục vụ các tổ chức, cá nhân và DN. Sở KH&CN đã thực hiện 59 thủ tục hành chính tại Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh trong đó nhiều thủ tục hành chính đạt mức độ 3 và 4. Sở đã thực hiện tốt duy trì, cải tiến và chuyển đổi sang phiên bản HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 phục vụ cho công tác quản lý chuyên môn.

Nam Định đang chú trọng thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, ông có thể cho biết cụ thể hơn? 

Tỉnh Nam Định đẩy mạnh thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có hàm lượng KH&CN cao. Đối với nông nghiệp, thu hút các dự án phát triển vùng lúa chất lượng cao gắn với chế biến gạo; sản xuất lúa chất lượng cao, an toàn bằng phương pháp hữu cơ; sản xuất hạt lai Fl, nghiên cứu, du nhập, sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; sản xuất, chế biến trái cây ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn. Đối với công nghiệp, thu hút các dự án sản xuất thiết bị âm thanh, nghe nhìn, thiết bị thông tin liên lạc; thiết bị bán dẫn, máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị điều hòa không khí, sưởi ấm; sản xuất vật liệu, panel pin mặt trời; vật liệu không nung loại nhẹ; gạch không nung bê tông; sản xuất điện năng lượng mặt trời nối lưới…Đối với CNTT, thu hút sản xuất phần mềm ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước. Lĩnh vực y-dược thu hút dự án sản xuất dược phẩm công nghệ cao; sản xuất mỹ phẩm công nghệ cao; sản xuất thiết bị y tế.
Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum