NAM ĐỊNH

Xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao

8:19:15 AM | 15/4/2020

Cùng với sự quan tâm đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đã giúp ngành nông nghiệp Nam Định có những bước phát triển đáng ghi nhận. Để đáp ứng yêu cầu phù hợp với xu thế chung, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Nam Định đang nỗ lực xây dựng một nền nông nghiệp công nghệ cao.

Nông nghiệp phát triển toàn diện

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, các cấp, các ngành trong tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định đã tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện các lĩnh vực, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau 10 năm xây dựng và phát triển NTM, ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực và vượt kế hoạch đề ra. Là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, về đích sớm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cơ sở hạ tầng nông nghiệp - nông thôn tiếp tục được đầu tư phát triển, đầu tư cấp nước sạch vùng nông thôn được chú ý, đảm bảo nhu cầu nước sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Năm 2019, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn ngành ước đạt 19.724 tỷ đổng, tăng 2,8% so với 2018, chiếm 19% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nhiệm vụ tái cơ cấu ngành cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Toàn tỉnh đã xây dựng 353 “Cánh đồng lớn” với diện tích 18.074 ha, trong đó vụ Xuân có 207 mô hình, diện tích 10.277 ha, vụ Mùa có 139 mô hình lúa với diện tích 7.482 ha; vụ Đông có 7 mô hình rau màu với diện tích 315 ha. 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai mạnh mẽ: Có 36 sản phẩm OCOP của 19 cơ sở sản xuất được UBND tỉnh công nhận đạt từ 3 sao trở lên (19 sản phẩm 3 sao và 17 sản phẩm 4 sao); tiếp tục có 34 sản phẩm đã được Hội đồng cấp huyện đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên đang được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 2. 

Công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm nông - lâm -thủy sản tiếp tục được tổ chức tốt, giữ vững thành tích đã đạt được, dự kiến vẫn năm trong top đầu của cả nước.

Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất 

Xác định khoa học công nghệ (KHCN) là then chốt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua, Sở NN&PTNN Nam Định đang thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm mang tính đột phá. 

Sở thường xuyên tổ chức tốt công tác tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới cho nông dân… Bình quân mỗi năm, Sở tổ chức 300-500 lớp tập huấn khuyến nông cho trên 20.000 lượt người tham gia; phối hợp với Trung tâm  Khuyến nông quốc gia tổ chức các lớp tập huấn ToT cho các cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; phối hợp với các viện, trường đại học tổ chức các lớp tập huấn về công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch và ứng dụng công nghệ Israel trong sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu… Triển khai xây dựng nhiều mô hình trình diễn về công nghệ, các giống cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản ở các địa phương. Có thể thấy, đầu tư cho KHCN luôn được coi là giải pháp quan trọng tạo đột phá về năng suất, chất lượng hàng nông sản, năng suất, hiệu quả lao động.

Nam Định là một trong 8 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về Chương trình OCOP.

Tuy nhiên, theo dự báo thì ngành nông nghiệp tỉnh còn gặp không ít khó khăn và bất lợi do thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Do vậy, hướng đến mục tiêu của toàn ngành năm 2020, ngành NN&PTNN Nam Định chủ trương sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, góp phần tích cực vào ổn định và tăng trưởng kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội cho khu vực nông thôn và nông dân cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ngành sẽ đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm khôi phục đà tăng trưởng. Đẩy mạnh sản xuất rau, hoa quả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục khuyến khích chăn nuôi theo hướng tập trung, hình thức trang trại nuôi công nghiệp, gắn với cơ sở chế biến tập trung và xử lý chất thải nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2019...

Nguyễn Dũng (Vietnam Business Forum)