NAM ĐỊNH

Cải cách thủ tục hành chính thuế, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp

8:40:46 AM | 15/4/2020

Thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), Cục Thuế tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả cải cách TTHC thuế. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, nhân lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn.


Ông Lê Đức Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thuế Nam Định

Năm 2019, Cục Thuế tỉnh Nam Định đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN. Cụ thể, tổng thu nội địa là 5.064 tỷ đồng, đạt 118% dự toán Trung ương, 110% dự toán tỉnh giao và tăng 04% so với cùng kỳ năm 2018. Trừ thu tiền sử dụng đất là 3.057 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Trung ương, 100% dự toán tỉnh giao và tăng 08% so với cùng kỳ năm 2018. 

Cục Thuế Nam Định cũng đã giải đáp 7.909 lượt, hướng dẫn trả lời vướng mắc cho người nộp thuế (NNT) với nhiều hình thức khác nhau (trực tiếp tại cơ quan thuế, điện thoại và bằng văn bản); gửi 66.390 văn bản tuyên truyền, hướng dẫn những quy định mới về quản lý thuế và chính sách thuế qua tin nhắn, Facebook, thư điện tử. Đơn vị cũng tổ chức 20 lớp tập huấn, đối thoại chính sách thuế cho NNT với trên 5000 lượt người tham gia...

Bên cạnh đó, Cục Thuế Nam Định nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT đã sâu rộng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT nắm bắt kịp thời chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi bổ sung. Cục đã chỉ đạo các đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế, từ đó hoàn thành các TTHC ban đầu một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, tiết kiệm nhất, tạo nền tảng để các doanh nghiệp an tâm phát triển sản xuất kinh doanh.

Việc đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) luôn là nhiệm vụ được lãnh đạo Cục Thuế Nam Định rất chú trọng. Từ tháng 5 năm 2019, Cục Thuế triển khai dịch vụ thuế điện tử (etax) giúp cho NNT thuận tiện hơn trong kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Đơn vị cũng tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử, triển khai văn bản điện tử trong hoạt động quản lý thuế và các giao dịch điện tử với NNT. Đến nay đã có gần 100% số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử, trên 98% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 100% số doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. 

Theo ông Lê Đức Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thuế Nam Định, những kết quả trên có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách về đích sớm 1 năm so với mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX đã đề ra (mục tiêu Đại hội: thu ngân sách 5.500-6.000 tỷ đồng). Những nỗ lực này cũng đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp trong đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện ổn định nguồn thu NSNN. 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, thực hiện kế hoạch thu NSNN giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. Vì vậy, việc phấn đấu hoàn thành toàn diện công tác thuế năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế của 5 năm và góp phần triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN giai đoạn 2021-2025. Thời gian tới, Cục Thuế Nam Định sẽ tiếp tục tập trung quyết liệt chỉ đạo thu NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa được Bộ Tài chính và HĐND-UBND tỉnh giao. Theo đó, đơn vị sẽ tập trung rà soát khai thác nguồn thu, đối tượng thu; tăng cường chống thất thu thuế qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Đơn vị cũng sẽ thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Kế hoạch triển khai của tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; các Chỉ thị, Nghị quyết của HĐND- UBND tỉnh Nam Định về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020. 

Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Cục Thuế quán triệt tinh thần đồng hành với NNT đi đôi với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công chức thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, ngăn ngừa những biểu hiện, hành vi gây phiền hà cho NNT của công chức thuế; lắng nghe tiếp thu các ý kiến phản hồi từ NNT.

Linh Anh (Vietnam Business Forum)