NAM ĐỊNH

Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

8:42:39 AM | 15/4/2020

Thời gian qua, ngành Tài nguyên môi trường (TNMT) tỉnh Nam Định không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là quản lý đất đai và bảo vệ TNMT; đặc biệt ngành đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai.

Bảo vệ tài nguyên môi trường là nhiệm vụ trọng tâm

Ông Phan Văn Phong - Q.Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định khẳng định: Việc phối kết hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ TNMT là hết sức quan trọng. Sở đã thường xuyên cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức bảo vệ TNMT đến các doanh nghiệp (DN) và nhân dân trên toàn tỉnh; đồng thời tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản pháp quy đưa công tác bảo vệ TNMT dần ổn định và đi vào nề nếp.


Ông Phan Văn Phong - Q.Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường (BVMT) và phát động phong trào chống rác thải nhựa, tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các huyện Mỹ Lộc, Trực Ninh, Xuân Trường và TP.Nam Định; tổ chức hội nghị hội thảo “Đánh giá các giải pháp và bài học kinh nghiệm về công tác BVMT xây dựng NTM xanh - sạch - đẹp”...

Cùng với đó, Sở rất chú trọng tập trung cho việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể: Quyết định 23/2019/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 ban hành Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định; Quyết định 2993/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 phê duyệt kết quả nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Nam Định”.

Qua đó, Sở đã công bố quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và văn bản triển khai thực hiện quy hoạch. Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM của 30 đơn vị; phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường của 1 dự án; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của 29 đơn vị; xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của 10 đơn vị.

Đồng thời, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tham gia thẩm định việc thực hiện tiêu chí môi trường đối với các huyện về đích NTM năm 2019: Vụ Bản, Nam Trực, Ý Yên; kiểm tra việc duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường đối với huyện NTM tại 6 huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Mỹ Lộc, Trực Ninh, Nghĩa Hưng; đôn đốc UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện tiêu chí cảnh quan - môi trường theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018.

Góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư 

Song song với công tác bảo vệ TNMT, Sở cũng đặc biệt quan tâm công tác quản lý đất đai. Sở đã thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn như: công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; công tác quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn; nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu. Tuyên truyền luật TNMT biển và hải đảo năm 2015 và văn bản liên quan.

Sở đã chủ động ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019. Nhờ vậy, công tác đo đạc, đăng kí đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), viễn thám, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định trong năm 2019 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân là 528.159 giấy chứng nhận trên tổng số 556.246 thửa đất cần cấp (đạt 94,95%). 

Lập, thẩm định và phê duyệt phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp (theo Hướng dẫn số 1456/STNMT-Ttra của Sở Tài nguyên và Môi trường); UBND các huyện, thành phố đã ra quyết định xử lý 477 trường hợp. 

Ngành đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018; đồng thời tiến hành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng đất đai năm 2019 để tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ. Hiện nay các huyện, thành phố đang triển khai thực hiện.

Đồng thời, Sở đã chủ động tích cực phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện giải quyết kịp thời các thủ tục giao đất, cho thuê đất, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB các công trình giao thông trọng điểm như: Tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, dự án xây dựng đường tỉnh lộ 488B huyện Trực Ninh,…; các công trình phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gồm: các dự án khu đô thị trung tâm huyện, các dự án khu dân cư tập trung.

Trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất cho 24 công trình, dự án với tổng diện tích 29,27 ha; cho thuê đất đối với 33 công trình, dự án với tổng diện tích 64,29 ha. Xác định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ đấu giá. Trong năm 2019, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện đấu giá đất tại 104 xã, thị trấn với tổng số lô là 2.634 lô, diện tích trúng giá 316.827,6 m2; số tiền trúng giá là hơn 1.788 tỷ đồng (kế hoạch thu năm 2019 là 1.535 tỷ đồng).

Sở đã tiến hành tổ chức tiếp nhận 5 khu đất; trong đó đã tổ chức đấu giá 3 khu đất; đang trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất đối với khu đất công quy hoạch đất thương mại dịch vụ tại xã Lộc Hòa (nay là phường Lộc Hòa); đang tổ chức niêm yết công khai và đăng ký tham gia đấu giá Khu đất tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên.

Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng phương án giá đất cụ thể để thu hồi, GPMB đất nông nghiệp thực hiện 35 công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Xây dựng phương án giá đất cụ thể phục vụ việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB thực hiện 16 dự án... 

Chính nhờ việc quản lý tốt lĩnh vực đất đai và công tác phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trọng điểm sẽ là những tác động tích cực để nâng cao chỉ số Tiếp cận đất đai cũng như PCI của tỉnh Nam Định. 

Thành Nam (Vietnam Business Forum)