QUẢNG NAM

Doanh nghiệp là trung tâm của nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao công nghệ

1:15:07 PM | 19/5/2020

Trong những năm qua, khoa học và công nghệ (KH&CN) Quảng Nam phát triển theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, gắn với thực tế sản xuất và đời sống. Ngành cũng đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, lấy con người làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

Theo ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, các hoạt động của ngành đạt được những thành quả nổi bật theo hướng ứng dụng, sát với thực tế sản xuất và đời sống. Đó là những nghiên cứu khoa học làm cơ sở để xây dựng, phát triển khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, khu bảo tồn Sông Thanh, các dự án hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My… Cũng phải kể đến dự án KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam” gồm 3 đề tài KH&CN và 1 dự án sản xuất thử nghiệm. Dự án đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong việc ứng dụng thành công các công nghệ trong sản xuất ô tô trên thế giới. Ngoài ra còn rất nhiều công trình khoa học có ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. “Tất cả đề tài này đã mở ra triển vọng hoàn thiện về công nghệ, tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô công nghiệp, phục vụ sản xuất hoàn toàn tự chủ bằng nguồn nguyên liệu và công nghệ trong nước” – ông Tích hồ hởi nói.

Trước những thành công trên, ngành cũng đã xác định chiến lược phát triển KH&CN Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 là tập trung nghiên cứu ứng dụng, hướng đến sản xuất hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cụ thể, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) trên 35%, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên 20%/năm; tăng tỷ lệ các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực khoa học y, dược và lĩnh vực khoa học nông nghiệp trên 60% tổng số các nhiệm vụ.

Để làm được điều đó, trong thời gian tới ngành sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, xác lập quan điểm đúng đắn về vai trò nền tảng và động lực của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội. Hướng dẫn, hỗ trợ các ngành, các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua hỗ trợ thông tin, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Nguồn:  Vietnam Business Forum