QUẢNG NAM

Nỗ lực cải thiện chỉ số bảo vệ môi trường vì một Quảng Nam “xanh”

1:18:32 PM | 19/5/2020

Bằng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hướng đến mục tiêu chung của tỉnh nhà, ngành tài nguyên và môi trường (TNMT) đã góp phần tích cực trong công tác quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, nỗ lực cải thiện các chỉ số bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Nam.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Thanh Hà, năm 2019, ngành TNMT của tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực  trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như giải quyết các vấn đề cấp bách về tài nguyên và môi trường. Trong năm 2019, ngành đã triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Hiện 7 khu công nghiệp tại địa phương đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ.
Thời gian qua, ngành cũng đã tham mưu trình, công bố thủ tục hành chính (TTHC) ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã với 130 TTHC của ngành và liên thông giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai với các cơ quan liên quan cấp tỉnh và cấp huyện. 91/92 TTHC được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư, 90 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai. Thêm một “điểm cộng” ấn tượng là ngành đã có cách làm hay giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang được triển khai rộng rãi, từ các cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp, các gian hàng, đến các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn đều thực hiện tốt phong trào này.

Trên tinh thần phát huy những giá trị đã đạt được, hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới, ông Hà cho biết: “Trong năm 2020 này, ngành xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quan trắc môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BVMT. Đối với khu đô thị, khu dân cư đã đi vào hoạt động sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải và nước mưa riêng biệt. Bên cạnh việc tăng cường thẩm định phê duyệt các hồ sơ về môi trường; ngành sẽ kết hợp với các cơ quan ban ngành về việc thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về BVMT đối với các cơ sở đã được phê duyệt hồ sơ. Đối với dự án đi vào hoạt động phải kiểm tra nghiêm ngặt, xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp BVMT. Vì mục tiêu lâu dài của ngành không chỉ là thực hiện tốt nhiệm vụ đã được giao mà còn muốn đồng hành xuyên suốt cùng tỉnh trong mọi mặt trận và phương diện”.

Nguồn:  Vietnam Business Forum