VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2020

2:40:00 PM | 10/7/2020

Tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cộng với các yếu tố bất thường của thời tiết, dịch tả lợn châu Phi,... Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 tuy có suy giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng Vĩnh Phúc vẫn cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Những tháng còn lại, Vĩnh Phúc quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2020.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 ước giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 3 ngành sản xuất, chỉ duy nhất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,02% so với cùng kỳ, còn lại ngành Công nghiệp – Xây dựng giảm 5,24%, các ngành dịch vụ ước giảm 4,04%.

Cụ thể, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất theo giá so sánh ước giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai nhiều biện pháp, tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư, tại doanh nghiệp để nắm bắt tình hình cụ thể từng ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời để tổ chức thực hiện. Cùng với đó, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Về thu hút đầu tư, kết quả thu hút vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp. Trong đó, vốn FDI ước đạt bằng 32,1%, vốn DDI ước đạt bằng 51,5% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế đến hết tháng 6/2020 trên địa bàn tỉnh có 392 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,57 tỷ USD và 782 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là hơn 93,73 nghìn tỷ đồng.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ở mức thấp, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo ngành nông nghiệp, thực hiện đồng bộ tất cả các hoạt động tưới tiêu, giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi,… Đồng thời, triển khai các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp về hỗ trợ giống lúa chất lượng vụ mùa 2020, tập huấn cho nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp IPM.

Năm 2020, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu GRDP tăng từ 8-8,5%, tổng thu ngân sách đạt 33.500 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 29.350 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra, Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì quan điểm chống dịch Covid-19 như giai đoạn đầu “chống dịch như chống giặc”, đồng thời, huy động tối đa mọi nguồn lực để tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và thẩm định dự án ở các sở; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai;  đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất đấu giá, đất phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, giải quyết dứt điểm các khoản chi đã có trong kế hoạch, chi chuyển nguồn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chuyên gia, người lao động có trình độ cao sớm quay trở lại làm việc; tìm phương án cung cấp nguồn nguyên vật liệu ổn định cho các doanh nghiệp sản xuất; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Để khẳng định quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được giao, ngay tại hội nghị cán bộ bàn các giải pháp cấp bách thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2020, lãnh đạo 9 huyện, thành phố đã ký cam kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó, quyết tâm sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng.

Tin rằng, với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp và người dân, Vĩnh Phúc sẽ đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)