VĨNH PHÚC

Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

9:21:15 AM | 14/7/2020

Do tác động của dịch bệnh Covid-19, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ. Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được tiếp cận vốn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và chỉ đạo của NHNN Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành các văn bản chỉ đạo các TCTD trên địa bàn cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo quy định hiện hành như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh; có các biện pháp quản lý, theo dõi, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để làm sai lệch, không đúng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ. Tổ chức buổi làm việc với các TCTD trên địa bàn để nắm bắt mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp, người dân; thiết lập đường dây nóng và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thiết lập đường dây nóng tại đơn vị để tiếp nhận, xử lý kịp thời, triệt để các kiến nghị, đề xuất, những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, các TCTD đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp cụ thể kịp thời hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức 4,5-5%/năm đối với ngắn hạn; 5,5- 8%/năm đối với trung, dài hạn (lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,0-8,5%/năm đối với ngắn hạn; 8,8-10,5%/năm đối với trung và dài hạn). Đồng thời, tiếp tục thực hiện các gói cho vay, chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi (giảm từ 0,5-2%/năm) với quy mô lớn để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hướng dẫn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch theo Thông tư số 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chủ động liên hệ, gặp gỡ khách hàng là hộ kinh doanh, doanh nghiệp để tìm hiểu, đánh giá mức độ tác động của dịch tới hoạt động sản xuất, kinh doanh; khoanh vùng những nhóm khách hàng, ngành nghề kinh doanh được đánh giá là chịu ảnh hưởng lớn, để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, đúng quy định.

Để hỗ trợ khách hàng, đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, các ngân hàng thương mại tiếp tục áp dụng giảm mức phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; miễn/giảm phí giao dịch chuyển tiền qua NAPAS thông qua dịch vụ Ebanking, SmartBanking, Bankplus, ATM…; miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá cho khách hàng khi thanh toán không dùng tiền mặt. Các ngân hàng thương mại tiếp tục rà soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán, xây dựng kế hoạch cụ thể về việc áp dụng và thông tin rộng rãi đến khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng. Trong thời gian tới, các ngân hàng tiếp tục làm việc với các khách hàng khác để xác định mức độ ảnh hưởng và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ gửi ngân hàng để được hỗ trợ.

Với sự quan tâm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong việc chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng để triển khai các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cùng với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt của NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống các TCTD trên địa bàn, có thể khẳng định các ngân hàng và doanh nghiệp sẽ cùng vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau đại dịch, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê Nam (Vietnam Business Forum)