HÀ NỘI

Huyện Gia Lâm xây dựng NTM theo hướng phát triển đô thị và bảo vệ môi trường

9:42:25 AM | 5/8/2020

Để xây dựng NTM nâng cao,huyện Gia Lâm ( Hà Nội) tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân tự giác tham gia,vào cuộc của nhân dân để duy trì tiêu chí đạt chuẩn NTM và phát triển tiêu chí xã NTM nâng cao gắn với duy trì, thực hiện thường xuyên năm trật tự và văn minh đô thị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào các vùng sản xuất tập trung.

Năm 2020, Gia Lâm phấn đấu có thêm 2 xã là Bát Tràng và Dương Xá được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hằng năm, mỗi xã sẽ tăng thêm 1-2 tiêu chí đạt chuẩn trở lên. Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện các nội dung hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Gia Lâm luôn bám đích cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Theo kế hoạch hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 62,5 triệu đồng/người/năm; 10/20 xã hoàn thành tiêu chí thu nhập, đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên, gồm: Đa Tốn, Yên Viên, Bát Tràng, Đình Xuyên, Kim Lan, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đặng Xá, Phù Đổng, Ninh Hiệp.

Ông Lê Anh Quân – Bí thư huyện ủy huyện Gia Lâm nói: mục tiêu của huyện là xây dựng huyện NTM theo hướng đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, xây dựng NTM theo hướng phát triển đô thị và bảo vệ môi trường. Đồng thời thực hiện các giải pháp để đạt các chỉ số về phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đáp ứng tiêu chuẩn đơn vị hành chính quận theo lộ trình Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành lập quận vào năm 2020 khi được Thành phố phê duyệt.

Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)