THANH HOÁ

 

Giới thiệu

Thanh Hóa:Lạc quan đón vận hội mới

 

Kết thúc năm 2008, bức tranh kinh tế Thanh Hóa đã thể hiện những tín hiệu khả quan: tổng GDP đạt 2.111 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững. Đây là năm đầu tiên Thanh Hóa đạt được tốc độ tăng trưởng 11,3%. Và điều đáng mừng hơn là thành quả mà tỉnh Thanh Hóa giành được trong một điều kiện hết sức khó khăn: bão lụt năm 2007 để lại hậu quả nặng nề, rét đậm, rét hại kéo dài, dịch tai xanh ở lợn xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh...  Vượt lên những khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa  đã năng động nắm bắt những thời cơ khi cả nước hội nhập tạo nên những thành quả đáng trân trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội.

 

Nằm ở cực Bắc trung bộ, Thanh Hóa cách thủ đô Hà Nội 150 km về phía Nam. Phía Bắc giáp với tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình; phía Nam giáp tỉnh Nghệ An, phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), phía Đông là Vịnh Bắc Bộ. Thanh Hóa có tổng diện tích đất tự nhiên 1,112 triệu ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp trên 245 nghìn ha, đất lâm nghiệp 554 nghìn ha còn lại là đất nuôi trồng thủy sản và đất chưa sử dụng. Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực khơi nguồn nội lực, tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững. Từ những chương trình phát triển kinh tế đến việc nâng cao đời sống nhân dân đã tạo cho thanh Hóa những diện mạo mới.

 

Kinh tế khởi sắc

 

Phát huy lợi thế đất đai, Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo triển khai những chương trình trọng tâm nhằm đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng kinh tế. Nhờ đó, sản xuất lương thực đạt kết quả khá toàn diện. Năm 2008, năng suất lúa bình quân đạt 55,2 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 1,635 triệu tấn tăng 3,9% so với năm 2007. Chương trình phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả đã góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, tạo sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng cây công nghiệp cung cấp nghuyên liệu cho công nghiệp chế biến như: Mía, cao su, cói, lạc... 

 

Không chỉ tập trung vào trồng trọt, trong những năm qua, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi của tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cho nông dân khắc phục khó khăn, từng bước khôi phục và phát triển đàn gia súc, gia cầm. Thanh Hóa đã đẩy mạnh phát triển loại hình trang trại gia súc, các dự án phát triển đàn lợn nạc, cải tạo tầm vóc đàn bò, chăn nuôi bò sữa... Nhằm khai thác hiệu quả vốn rừng và đất lâm nghiệp, Thanh Hóa đã thực hiện chương trình phát triển và bảo vệ rừng theo hướng xã hội hóa. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt từ cơ chế quản lý tập trung sang lâm nghiệp xã hội, gắn trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng với toàn xã hội.

 

Ngành thủy sản phát triển toàn diện cả đánh bắt, nuôi trồng, dịch vụ hậu cần và chế biến. Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2008 tăng 9,3%, trong đó: sản lượng khai thác tăng 8,3%, sản lượng nuôi trồng tăng 11,8%; giá trị sản xuất thuỷ sản tăng 9,2% so với năm 2007.

 

Sản xuất công nghiệp trong những năm qua cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao. Trong giai đọan 2001 – 2005 tăng bình quân 17,5%. Năm 2008 đạt tốc độ tăng trưởng 16,9%, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2008 ước đạt 12.186 tỷ đồng. Công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 36,1% trong cơ cấu kinh tế. Trong thời gian qua, đã hoàn thành và đưa vào sản xuất một số nhà máy lớn có tác động đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu của tỉnh như: Dây chuyền 2 – Nhà máy gạch Ceramic (2 triệu viên/năm), Nhà máy Xi măng Công Thanh (giai đoạn 1: 750 nghìn tấn/năm). Nhà máy ô tô VEAM (33.000 xe/năm), Nhà máy Bia Nghi Sơn (30 triệu lít/năm). Cùng với một số dự án trong điểm đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thnahf vào năm 2009 và 2010. Đặc biệt, tháng 5/2008 đã khởi công Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn với công suất 10 triệu tấn sản phẩm/năm có tổng mức đầu tư 6,149 tỷ USD. Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp được hình thành, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch, hình thành 8 Khu công nghiệp tập trung, hiện đã có 5 khu công nghiệp được Chính Phủ cho phép thành lập đã và đang đi vào hoạt động. Ngoài ra Thanh Hóa còn có 24 cụm công nghiệp với tổng diện tích 572 ha.

 

Thương mại - dịch vụ cũng phát triển mạnh cả về loại hình, quy mô, từng bước hình thành thị trường ổn định, thông suốt với sự tham gia kinh doanh của nhiều thành phần kinh tế. Để đảm bảo sự luân chuyển hàng hoá, Thanh Hóa đã hình thành hệ thống dịch vụ, bao gồm mạng lưới chợ và hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại. Hệ thống cửa hàng, đại lý bán hàng của các doanh nghiệp cổ phần hoá đã mở rộng, đảm bảo cung cấp đủ các mặt hàng cho nhân dân. Các loại hình dịch vụ khác như giao thông - vận tải, bưu điện ngày thêm khởi sắc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh. Năm 2008, giá trị xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ước đạt 226 triệu USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất so với những năm gần đây tổng. Tỷ trọng thương mại - dịch vụ  chiếm 34% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

 

Tập trung cho đầu tư phát triển  

 

Trong những năm qua, cùng với đổi mới của đất nước, Thanh Hóa đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển nhất là đầu tư cho kết cấu hạ tầng nhằm tạo sức hấp dẫn các nhà đầu tư. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 32 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký 6.952 triệu USD. Các chương trình dự án ODA tiếp tục tăng cả về số lượng dự án và tổng mức đầu tư. Hiện nay tỉnh đang triển khai và chuẩn bị thực hiện 22 chương trình dự án ODA với tổng mức đầu tư gần 3.870 tỷ đồng.

 

Nguồn vốn đầu tư tăng nhanh đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, văn hóa xã hội, từng bước nâng co đời sống nhân dân. Sự khởi sắc của các ngành kinh tế đã tạo ra nguồn lực khá dồi dào cho đầu tư phát triển. Trong những năm qua, Thanh Hóa đã khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo nên sự khởi sắc trong đầu tư phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 3 năm (2006 - 2008) ước đạt 33.650 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư với tốc độ nhanh, đã cải thiện đáng kể hạ tầng cơ sở củ tỉnh. Bộ mặt đô thị đổi thay từng ngày, nhiều khu đô thị mới, hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại được hình thành. Các khu cụm công nghiệp được đầu tư với kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ. Hệ thống hạ tầng giao thông được phát triển cả về số lượng và chất lượng.

 

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực còn là động lực để Thanh Hóa hoàn thành các chương trình phát triển văn hoá - xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có những tiến bộ đáng ghi nhận. Toàn tỉnh đã đẩy mạnh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước chuẩn hoá giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học; tích cực hưởng ứng cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực và các loại hình khám, chữa bệnh. Nhờ vậy, Thanh Hóa đã đảm bảo tốt công tác y tế dự phòng và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Các hoạt động văn hoá - văn nghệ, báo chí, phát thanh - truyền hình ngày càng phát triển. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã và đang phát huy tác dụng tốt. An ninh trật tự được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

 

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đã từng bước tạo được bước phát triển toàn diện theo hướng bền vững. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ đã cho thấy các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích người dân mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ đã đi vào thực tiễn. Cánh cửa thu hút đầu tư của Thanh Hóa đang rộng mở sẵn sàng cháo đón các nhà đầu tư. Đó cũng là động lực để Thanh Hóa vươn lên tầm cao mới trong thời hội nhập./.

 

Trọng Đạt

 

Tạp chí Vietnam Business Forum trân trọng giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và môi trường kinh doanh của địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham khảo.

Tin tức thời sự

Thanh Hóa sáng tạo, bứt phá, tăng tốc: Điểm nhấn phát triển mới

11:49:11 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vào ngày 23/12/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao sự tăng trưởng ấn tượng của tỉnh những năm gần đây. Song Thủ tướng cho rằng, Thanh Hoá còn nhiều dư địa phát triển và mức tăng trưởng hiện còn dưới tiềm năng.

Hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng: Làm giàu từ trồng nấm

11:44:14 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Mới thành lập 2 năm đến nay, Hợp tác xã (HTX) nông sản hữu cơ Trúc Phượng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao từ cây nấm, doanh thu gần 2 tỷ đồng mỗi năm, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động trong xã.

Tổng Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa: Nối dài hành trình phát triển bền vững

11:36:26 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Sau gần 25 năm thành lập, Tổng Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa đã lớn mạnh không ngừng để trở thành doanh nghiệp TOP đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như khẳng định uy tín trên thị trường dệt may trong nước và quốc tế.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa: Khẳng định vị thế

11:30:07 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

PTSC Thanh Hóa: Nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp đáng tin cậy

11:22:48 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hoạt động với 4 lĩnh vực chính: Dịch vụ căn cứ cảng và logistics; dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp; dịch vụ vận hành và bảo dưỡng; dịch vụ tàu lai dắt, tàu dịch vụ.

Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Hoàng Long: Đưa thương hiệu hàng cói mỹ nghệ truyền thống ra thế giới

11:15:49 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Với bản lĩnh năng động, nhạy bén, nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường, năm 2005, doanh nghiệp đã mạnh dạn đăng ký thành lập Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Hoàng Long.

Xi măng Long Sơn mở rộng xây dựng dây chuyền 3 và 4: Bước đột phá trên chặng đường phát triển

11:12:32 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Sau hơn 2 năm gia nhập thị trường xi măng Việt Nam, Xi măng Long Sơn không chỉ khẳng định được chất lượng của mình mà còn khẳng định về vị thế “khủng” về sản lượng.

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa: Nhiều hoạt động vì lợi ích cộng đồng

11:09:03 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Sau 54 năm hoạt động, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa (Vinataba Thanh Hóa) đã phấn đấu trở thành doanh nghiệp top 10 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, cũng là đơn vị trong top đầu về nộp ngân sách tại tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm qua.

Công ty TNHH MTV Sông Chu: Khai thác an toàn, hiệu quả các công trình thủy lợi

11:05:04 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Công ty TNHH MTV Sông Chu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó phục vụ có hiệu quả nhu cầu cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà.

Sức bền của thương hiệu Xi măng Nghi Sơn

10:59:25 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Công ty Xi măng Nghi Sơn đã trở thành đơn vị tiên phong sản xuất xi măng PCB40, khẳng định vị trí nhà sản xuất và phân phối xi măng số 1 tại thị trường Việt Nam.

Doanh nhân Mai Anh Phương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mai Hoàng Gia: Kinh doanh là duyên nghề

10:50:21 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Nền tảng gia đình cùng với khả năng vốn có đã dẫn dắt Mai Anh Phương đến công việc kinh doanh từ hơn 2 thập niên trước (năm 1996).

Công ty CP Thương mại Sao Khuê: Kết hợp hài hòa lợi ích “ba trong một”

10:44:10 AM | 22/4/2019 | THANH HOÁ

Trải qua những thăng trầm, sóng gió, Công ty CP Thương mại Sao Khuê đã khẳng định sự lớn mạnh với quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ SIPA 2019 tại An-giê-ri

Ngày 06-09/11/2019

Trung tâm hội nghị Mohamed Ben Ahmed, thành phố Oran, An-giê-ri

Hội thảo "Rủi ro tiềm ẩn của Doanh nghiệp từ công tác Kế toán thuế"

Ngày 27/6/2019

số 36 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

VIETNAM PFA 2019: Cầu nối giao thương ngành chế biến nông sản, thực phẩm

Từ ngày 24-27/07/ 2019

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn – SECC, Tp. Hồ Chí Minh.