QUẢNG BÌNH

 

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Quảng Bình

 

Mọi thông tin xin liên hệ: 

Trung tâm tư vấn xúc tiến đầu tư Quảng Bình

09 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

---------------
ĐT: (052) 3824635

Fax: (052) 3842844

Email: cip.quangbinh@gmail.com

 

I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
(Gồm 6 dự án)

 1. Khu đô thị mới nam đường Trần Hưng Đạo

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng một khu đô thị hiện đại.

+ Tạo thêm quỹ nhà ở, quỹ văn phòng và các công trình cho thành phố Đồng Hới.

+ Tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án đầu tư.

+ Diện tích đất sử dụng: 20,49 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO.

- Địa điểm xây dựng dự án: Tại nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cách sân bay Đồng Hới 6 km về phía Tây Nam, cách ga Đồng Hới 1 km về phía Đông.

2. Khu đô thị mới Bảo Ninh

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng một khu đô thị hiện đại.

+ Tạo thêm quỹ nhà ở, quỹ văn phòng và các công trình cho thành phố Đồng Hới.

+ Tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: tùy thuộc dự án đầu tư.

+ Diện tích đất sử dụng: 108 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO.

- Địa điểm xây dựng dự án: Tại Bảo Ninh, ngay trung tâm thành phố Đồng Hới, phía Dông giáp biển, phía Tây giáp sông Nhật Lệ, cách sân bay Đồng Hới 8 km về phía Đông Nam, cách ga Đồng Hới 1 km về phía Đông.

3. Khu đô thị mới Hải Ninh

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng một khu đô thị hiện đại.

+ Tạo thêm quỹ nhà ở, quỹ văn phòng; cung cấp các dịch vụ thương mại và du lịch cho khách trong nước và nước ngoài.

+ Tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: tùy thuộc dự án đầu tư.

+ Diện tích đất sử dụng: 200 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO.

- Địa điểm xây dựng dự án: Tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, cách trung tâm thành phố Đồng Hới 15 km về phía Nam, phía Đông giáp biển.

4. Khu đô thị mới Quang Phú

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng một khu đô thị hiện đại.

+ Tạo thêm quỹ nhà ở, quỹ văn phòng và các công trình cho thành phố Đồng Hới.

+ Tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: tùy thuộc dự án đầu tư.

+ Diện tích đất sử dụng: 350 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO.

- Địa điểm xây dựng dự án: Tại xã Quang Phú, cách trung tâm thành phố Đồng Hới 5 km về phía Đông Bắc.

5. Trung tâm văn hóa, thể thao Đồng Hới

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng một khu đô thị phức hợp bao gồm các khu: văn hóa, thể thao, công sở và khu dân cư.

+ Tạo thêm quỹ nhà ở, văn phòng cho thành phố Đồng Hới.

+ Cung cấp các dịch vụ giải trí, học tập cho dân cư thành phố.

+ Tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: tùy thuộc dự án đầu tư.

+ Diện tích đất sử dụng: 30 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO

- Địa điểm xây dựng dự án: Tại trung tâm thành phố Đồng Hới.

6. Cầu Nhật Lệ 2

- Mục tiêu dự án: Xây dựng cầu thứ 2 qua sông Nhật Lệ.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: tùy thuộc dự án đầu tư.

+ Chiều dài cầu: Khoảng 700m.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO

- Địa điểm xây dựng dự án: Nối thành phố Đồng Hới với xã Bảo Ninh.

 

II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
(Gồm 6 dự án)
 

1. Sân Gold vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng một sân golf hiện đại.

+ Thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án đầu tư.

+ Diện tích đất sử dụng: 300 ha.

+ Quy mô sân golf: 27 – 36 lỗ.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Thuộc phạm vi Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch.

2. Sân golf Đông Bắc Đồng Hới

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng một sân golf hiện đại.

+ Thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án đầu tư.

+ Diện tích đất sử dụng: 200 ha (giai đoạn 1 là 100 ha).

+ Quy mô sân golf: 18 lỗ.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Thuộc xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, cách sân bay Đồng Hới 3 km về phía Đông.

3. Khách sạn 4, 5 sao

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khách sạn 4, 5 sao phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: Tùy thuộc dự án.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Thuộc xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, sát bờ biển và cạnh sông Nhật Lệ hoặc tại Khu Kinh tế Hòn La, các khu vực có lợi thế phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

4. Trung tâm thương mại Đồng Hới

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng khu trung tâm thương mại cấp I phục vụ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

+ Tạo không gian kiến trúc hài hòa nhằm phát triển Đồng Hới thành 1 đô thị hiện đại.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 2.500 – 3.000 m2.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Trung tâm thành phố Đồng Hới.

5. Trung tâm thương mại Ba Đồn

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu trung tâm thương mại phục vụ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 2 – 4 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Trung tâm thị xã Ba Đồn. 

6. Khu du lịch sinh thái Ba Trại

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng khu du lịch sinh thái.

+ Là điểm dừng chân trong tour du lịch Phong Nha Kẻ Bàng – Ba Trại – Vũng Chùa Đảo Yến.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 400 – 500 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu vực Ba Trại thuộc huyện Bố Trạch.

 

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
(Gồm 17 dự án)

1. Xí nghiệp giày da xuất khẩu

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất giày, dép da phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 2 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

2. Nhà máy lắp ráp đồ điện, điện tử

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy lắp ráp đồ điện, điện tử phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 2 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu B - Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

3. Nhà máy xi măng Tuyên Hóa

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy xi măng sản xuất xi măng chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 8 - 16 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

4. Nhà máy chế biến thủy sản Hòn La

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 5 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch.

5. Nhà máy chế biến cát, sản xuất thủy tinh

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy chế biến cát, sản xuất thủy tinh phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 7 – 15 km2 (bao gồm mỏ cát).

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Dự kiến tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.

6. Khu lọc hóa dầu Hòn La

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng cụm nhà máy lọc hóa dầu.

+ Cung cấp các chế phẩm dầu mỏ cho khu vực miền Trung và phục vụ xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: Khoảng 30 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch, thuận tiện cho vận tải bằng đường thủy.

7. Nhà máy ván sàn

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất ván sàn trang trí nội thất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 3 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

8. Nhà máy sản xuất vật liệu nhựa xây dựng

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu nhựa xây dựng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 1 - 3 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp cảng biển Hòn La.

9. nhà máy bao bì nhựa tự hủy

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa tự hủy phục vụ nhu cầu trong nước.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 2 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp cảng biển Hòn La.

10. Nhà máy sứ vệ sinh

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị sứ vệ sinh và phụ kiện cung cấp cho thị trường trong, ngoài nước.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 4 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp cảng biển Hòn La.

11. Nhà máy gốm mỹ nghệ xuất khẩu

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm gốm mỹ nghệ chất lượng cao cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 3 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu B khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

12. Nhà máy sứ thủy tinh cách điện

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm sứ thủy tinh cách điện cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 3 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.

 13. Nhà máy gạch block thủy tinh

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất gạch thủy tinh cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 3 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp cảng biển Hòn La.

14. Nhà máy bột tít và sơn tường

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất bột tít và sơn tường.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 1 - 3 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

15. Nhà máy săm lốp ô tô, xe máy và sản phẩm cao su chất lượng cao

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất săm lốp ô tô, xe máy và các sản phẩm cao su chất lượng cao.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 1 - 3 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.

16. Nhà máy sản xuất xút và sô đa

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất xút và sô đa phục vụ nhu cầu trong nước.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 1 - 3 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.

17. Nhà máy chế biến sản phẩm sau colophan

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm sau colophan.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 3 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.

 

IV. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC
(Gồm 6 dự án)

1. Bệnh viện đa khoa

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng bệnh viện đa khoa.

+ Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho khách nước ngoài và trong nước, cán bộ và nhân dân trong khu kinh tế Hòn La và khu vực Bắc Quảng Bình.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 5 ha.

+ Số giường: 500.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Khu kinh tế Hòn La, huyện Quảng Trạch.

2. Bệnh viện chất lượng cao

- Mục tiêu dự án: Xây dựng bệnh viện chất lượng cao phục vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 2 ha.

+ Số giường: 200.

- Hình thức đầu tư: BOT

- Địa điểm xây dựng dự án: Bán đảo Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

3. Trường Đại học Quảng Bình

- Mục tiêu dự án: Xây dựng mở rộng Trường Đại học Quảng Bình.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: Quy hoạch 53,1 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Thành phố Đồng Hới.

4. Trường trung cấp dạy nghề Quảng Bình

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng Trường trung cấp dạy nghề Quảng Bình.

+ Đào tạo công nhân kỹ thuật và lao động lành nghề phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu lao động.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: Quy hoạch 6,4 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Thành phố Đồng Hới.

5. Khu vui chơi thanh thiếu niên thuộc công viên cầu rào

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên và nhân dân Đồng Hới.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: Quy hoạch 64,8 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Thành phố Đồng Hới.

6. Khu lễ hội thuộc công viên cầu rào

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu lễ hội tổ chức các lễ hội truyền thống và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: Quy hoạch 30 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT.

- Địa điểm xây dựng dự án: Thành phố Đồng Hới

 

V. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
(Gồm 6 dự án)

 1. Khu công nghiệp Hòn La II

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

+ Cho thuê mặt bằng để đầu tư nhà máy công nghiệp.

+ Kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 200 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO.

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Quảng Phú, thuộc Khu Kinh tế Hòn La, huyện Quảng Trạch.

2. Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

+ Cho thuê mặt bằng để đầu tư nhà máy công nghiệp.

+ Kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 300 ha (giai đoạn 1 là 150 ha).

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO.

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.

3. Khu công nghiệp Lý Trạch

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

+ Cho thuê mặt bằng để đầu tư nhà máy công nghiệp.

+ Kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 250 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO.

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.

4. Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

+ Cho thuê mặt bằng để đầu tư nhà máy công nghiệp.

+ Kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 200 - 300 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO.

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh.

5. Khu công nghiệp Cam Liên

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

+ Cho thuê mặt bằng để đầu tư nhà máy công nghiệp.

+ Kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 450 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO.

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy.

6. Khu công nghiệp Bang

- Mục tiêu dự án:

+ Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

+ Cho thuê mặt bằng để đầu tư nhà máy công nghiệp.

+ Kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Quy mô dự án:

+ Vốn đầu tư: Tùy thuộc dự án.

+ Diện tích đất sử dụng: 450 ha.

- Hình thức đầu tư: BOT, BTO.

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy.

Tin tức thời sự

Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng

11:41:42 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Là một cơ sở đào tạo nghề theo hình thức xã hội hóa đầu tiên tại Quảng Bình trên mảnh đất đầy khó khăn thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Trường Trung cấp nghề Bình Minh đã được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh, nhất là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình đánh giá cao.

Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình

10:51:14 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Huyện Quảng Ninh có nhiều cảnh quan đẹp, nhiều di tích lịch sử và giàu bản sắc văn hóa truyền thống...

Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch

10:43:36 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Trong những năm gần đây, huyện Bố Trạch đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, đồng thời triển khai nhiều hoạt động làm bật dậy tiềm năng to lớn về du lịch.

Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp

10:40:46 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình, Tuyên Hóa tuy còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng lại có không ít tiềm năng, lợi thế riêng trong thu hút đầu tư.

Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư

10:27:40 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Sự phát triển của hạ tầng vùng “Bắc Quảng - Nam Hà” và sức hấp dẫn của khu kinh tế Hòn La những năm gần đây đang mở ra cho huyện Quảng Trạch thời cơ, sức bật mới trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Xung quanh chủ đề này, Tạp chí Vietnam Business Forum đã phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch.

Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới

10:21:39 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Bên cạnh việc khai thác những tiềm năng, lợi thế của một huyện vùng cao biên giới, Minh Hóa còn được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam, thắng cảnh thật kỳ vĩ để thúc đẩy phát triển du lịch. Đặc biệt, việc triển khai Dự án Điện gió của nhà đầu tư Tân Hoàn Cầu đang mở ra những triển vọng tốt đẹp cho vùng đất này.

Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch

10:17:46 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Lệ Thủy không chỉ có thế mạnh sản xuất nông nghiệp mà còn có tiềm năng du lịch to lớn. Trong thời gian gần đây, các cấp chính quyền huyện đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, khơi dậy các nguồn lực để thức dậy tiềm năng to lớn này.

Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ”

10:16:24 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Với vị trí địa lý và giao thông thuận lợi, gồm: Đường bộ, đường sắt, đường thủy; nằm trên tuyến giao thông Bắc - Nam của Việt Nam, thị xã Ba Đồn được xác định là trung tâm kinh tế - văn hóa phía Bắc tỉnh Quảng Bình,...

Thành phố Đồng Hới: Cởi mở và trách nhiệm

10:11:54 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Với vị trí địa kinh tế thuận lợi cùng nhiều tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cởi mở, thành phố Đồng Hới đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình: Địa chỉ đào tạo nghề nghiệp tin cậy cho người lao động

10:10:54 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh được nâng cấp từ Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình theo Quyết định số 1123/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/7/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường Đại học Quảng Bình: Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

10:08:34 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, hoạt động đào tạo của các trường đại học sẽ phải đối mặt với yêu cầu cải cách và cạnh tranh mới. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Quảng Bình đã tập trung đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động.

Hải quan tỉnh Quảng Bình: Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

10:05:00 AM | 25/7/2018 | QUẢNG BÌNH

Cùng với toàn ngành Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là Luật Hải quan 2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, thi hành.