Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
LONG AN
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Long An

 

Mọi thông tin xin liên hệ: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Số 61, Trương Định - Phường 1 - Thị xã Tân An - Long An

---------------
ĐT:
0723. 837127

 

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Sự cần thiết, mục
 tiêu của dự án

Địa điểm

Thời gian
 KC-HT

Năng lực
 thiết kế

 Vốn ĐT
 dự kiến (tỷ đồng)

Các thống số kỹ
 thuật chủ yếu

Ghi chú

I

Giao thông

 

 

 

 

 

      21,822

 

 

1

ĐT 826B

Sở GTVT

Phục vụ phát triển công nghiệp 02 xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây (Cần Đước)

Cần Đước

2009-2011

12 km,
 H30

            172

Nền đường rộng 30m, mặt 12mx2

Đã có QĐ đầu tư, đang thi công

2

Hương lộ 19 (đoạn từ cầu Thủ bộ đến cảng LA)

Sở GTVT

Phục vụ phát triển các khu công nghiệp, cảng Long An

Cần Giuộc

2009-2011

12,57 km

            394

Mặt đường 7m; lề 5m, hành lang cách ly 20m; nền đường 32m (đoạn qua KDC  đường giữa 15m, dãy phân cách biên 4m, đường 2 bên 14m, hành lang cách ly 20m; nền đường 53m)

Đã có phương án đầu tư

3

Đường Tân Tập - Long Hậu

Sở GTVT

Phục vụ phát triển các khu công nghiệp, cảng Long An

Cần Giuộc

2009-2012

16,5 km

            500

Nền đường rộng 21m

Đã có quyết định phê duyệt dự án

4

Mở rộng ĐT 830 (QL1A-QLN2)

Sở GTVT

Phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp

BLức-Đhòa

2009-2012

30km

            550

Mặt đường 6-8 làn xe (rộng 23-30m); nền đường 46m

Đã có phương án đầu tư

5

Đường cao tốc Tân Sơn Nhất - Tân An

Sở GTVT

Tạo hành lang giao thông mới thuận lợi, nhanh chóng; phục vụ phát triển các khu công nghiệp, dân cư, đô thị

TP. Hồ Chí Minh - Long An

2009-2012

60km

      18,694

Đường cao tốc 4-6 làn xe; tốc độ 100-120km/h

Đã có phương án đầu tư

6

Mở rộng ĐT 823 nối dài (Vàm Cỏ Đông - Hậu Nghĩa)

Sở GTVT

Phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp, cảng sông Trà Cú

Đức Hòa

2009-2012

7,3km

              22

Mặt đường 7m; nền đường 12m

Đã có quyết định phê duyệt dự án

7

Đường Cần Đước - Chợ Gạo Tiền Giang

Sở GTVT

Kết nối giao thông giữa các địa phương (liên tỉnh) và phục vụ phát triển KCN

Cần Đước-Châu Thành

2009-2012

12,4km và cầu qua sông Vàm Cỏ

            250

Mặt đường 7m; nền đường 12m; khổ cầu 10m vượt sông Vàm Cỏ

Chỉ phía Long An - đã có QĐ phê duyệt dự án

8

Đường tỉnh 824 (mở rộng)

Sở GTVT

Phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp

Đức Hòa

2009-2012

12km

            100

Mặt đường 20m, nền đường 30m

Đã có phương án đầu tư

9

Đường Long Cang - Long Sơn

Sở GTVT

Phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp

Cần Đước

2009-2012

5km

            150

Mặt đường 15m; nền đường 21m

Đã có QĐ phê duyệt dự án

10

Đường tỉnh 830 nối dài

Sở GTVT

Phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp

Đức Hòa

2009-2012

20km

            150

Cầu cảng; kho bãi

Đã có QĐ phê duyệt dự án

11

Đường tỉnh 839

Sở GTVT

Phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du lịch

Đức Huệ

2009-2012

26km

            110

đường cấp IV đồng bằng

Đã có QĐ phê duyệt dự án - đang thi công

12

Đường tỉnh 838

Sở GTVT

Phục vụ phát triển kinh tế xã hội và cửa khẩu quốc tế (Tho Mo)

Đức Huệ

2009-2012

22km

            130

Đường cấp III đồng bằng

Đã có QĐ phê duyệt dự án - đang thi công

13

Đường Thủ Thừa - Bình Thành

Sở GTVT

Phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp, kết nối QL 1, QL N2, QL N1

Thủ Thừa- Đức Huệ

2009-2015

30km + hệ thống cầu

            600

Mặt đường 7m; nền đường 12m; cầu BTCT vĩnh cửu

Dự án đang thẩm định và trình duyệt

 

Đường vành đai 2, thị xã Tân An

UBND thị xã Tân An

Phục vụ phát trển khu dân cư, đô thị

Tân An

2009-2012

01km

 

 

 

 

Đường Hùng Vương nối dài (phường 3)

UBND thị xã Tân An

Phát triển giao thông đô thị, phát triển dân cư

Tân An

2009-2012

3km

 

 

 

 

Khu hành chánh mới của tỉnh

Sở Xây dựng

Đầu tư khu hành chánh mới của tỉnh

Tân An

2009-2012

25ha

 

 

BT

 

Đường Vàm Thủ Đoàn + cầu Vàm Thủ

Sở GTVT

Phục vụ phát triển công nghiệp ven sông Vàm Cỏ Đông

Bến Lức

2009-2012

5km

              90

 

 

 

Đường tỉnh 826B

Sở GTVT

Phục vụ phát triển công nghiệp

Cần Đước

2009-2012

6km

              92

 

 

 

Khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp

Sở Công thương

Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu

Mộc Hóa

2009-2012

100ha

         1,200

 

 

 

Khu kinh tế cửa khẩu Tho Mo

Sở Công thương

Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu

Đức Huệ

2009-2012

90ha

         1,000

 

 

II

Cấp nước

 

 

 

 

 

         2,940

 

 

1

Nhà máy nước khu CN Phước Vĩnh Đông

Công ty TNHH 01 thành viên Cấp nước Long An

Phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp

Cần Giuộc

2009-2012

15000-20000 m3/ngày đêm

            160

Hệ thống khai thác và xử lý nước

Đã có phương án đầu tư (của doanh nghiệp)

2

Nhà máy nước khu CN Tân Kim

Công ty TNHH 01 thành viên Cấp nước Long An

Phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp

Cần Giuộc

2009-2012

15000-20000 m3/ngày đêm

            160

Hệ thống khai thác và xử lý nước

Đã có phương án đầu tư (của doanh nghiệp)

3

Nhà máy nước khu CN cảng Tân Tập

Công ty TNHH 01 thành viên Cấp nước Long An

Phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp

Cần Giuộc

2009-2012

15000-20000 m3/ngày đêm

            160

Hệ thống khai thác và xử lý nước

Đã có phương án đầu tư (của doanh nghiệp)

4

Nhà máy nước khu CN Phước Đông

Công ty TNHH 01 thành viên Cấp nước Long An

Phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp

Cần Đước

2009-2012

15000-20000 m3/ngày đêm

            160

Hệ thống khai thác và xử lý nước

Đã có phương án đầu tư (của doanh nghiệp)

5

Hệ thống cấp nước các khu công nghiệp trọng điểm huyện Đức Hòa

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Phú Mỹ Vinh

Phụ vụ khu công nghiệp, dân cư

Tân An

2009-2012

100.000m3/ngày

            800

Hệ thống khai thác và xử lý nước

Đã có QĐ phê duyệt dự án, đang thi công

6

Nhà máy khai thác sản xuất và cung cấp nước sạch ITA (ITA Water)

Công ty Cổ phần đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Phụ vụ khu công nghiệp, dân cư, đô thị

Đức Hòa

2009-2012

600.000m3/ngày

         1,500

Hệ thống khai thác và xử lý nước

Đã có phương án đầu tư, đang thi công

III

Xử lý chất thải, nước thải

 

 

 

 

 

         3,880

 

 

1

Nhà máy xử lý rác thải Tân Đông

Công ty TNHH 01 thành viên Công trình đô thị Tân An

Phục vụ khu dân cư, đô thị

Thạnh Hóa

2009-2012

120 tấn/ngày

            480

Hệ thống xử lý rác thải

Đã có dự án, đang thi công

 

hệ thống tiêu thoát nước mưa và xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thị xã Tân An

UBND thị xã Tân An

Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước mưa và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Tân An

2009-2012

9.000m3/ngày

 

 

 

2

Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp Đức Hòa

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp và Đô thị Long An (LAINCO)

Phục vụ khu dân cư, đô thị

Đức Hòa

2009-2012

1.000 tấn/ngày

         3,400

Hệ thống xử lý rác thải và nhà máy sản xuất

Đã có dự án, đang triển khai GPMB

 
huyen-can-giuoc-tu-tin-hoi-nhap-voi-sac-voc-moi-xung-luc-moi Huyện Cần Giuộc: Tự tin hội nhập với sắc vóc mới, xung lực mới
10:34:15 AM | 5/12/2017

Về Cần Giuộc những ngày này, hẳn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự vươn mình lớn mạnh của mảnh đất "địa linh nhân kiệt" này.

huyen-duc-hue-tang-toc-“ve-dich”-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2017
Huyện Đức Huệ: Tăng tốc “về đích” phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
10:31:10 AM   |  5/12/2017
9 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội huyện nhà tiếp tục khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, qua đó giúp Đức Huệ tự tin hơn trên chặng đường "về đích" phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
huyen-can-duoc-xung-danh-huyen-anh-hung-lao-dong-thoi-ky-doi-moi
Huyện Cần Đước: Xứng danh huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
10:24:30 AM   |  5/12/2017
Nhờ sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh Long An, sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo huyện và sự đồng lòng của người dân địa phương, 9 tháng năm 2017 bức tranh kinh tế - xã hội của huyện Cần Đước tiếp tục có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào thành công chung của tỉnh nhà.
Huyện Cần Giuộc: Tự tin hội nhập với sắc vóc mới, sung lực mới
11:33:17 AM   |  17/11/2017
Về Cần Giuộc những ngày này, hẳn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự vươn mình lớn mạnh của mảnh đất "địa linh nhân kiệt" này.
Long An: thu hút 143 triệu USD vốn FDI
10:17:51 AM   |  17/10/2013
Theo báo cáo của Sở KH&ĐT Long An, từ đầu năm đến ngày 10/9, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 30 dự án FDI với vốn đăng ký 143 triệu USD, bằng 104,6% về số dự án và 85% về số vốn so với cùng kỳ 2012.
Quyết tâm đồng hành phát triển cùng tỉnh nhà
10:00:57 AM   |  16/11/2011
Trên cơ sở xác định rõ tầm quan trọng cũng như những đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, tỉnh Long An luôn nỗ lực đồng hành và quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn ngày càng phát triển hiệu quả. Chính từ nhiệt tâm đó, hầu hết các doanh nghiệp đều bày tỏ quyết tâm nỗ lực mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn bó bền lâu với tỉnh nhà.
KCN Phú An Thạnh - Cùng doanh nghiệp đi đến thành công
9:47:31 AM   |  16/11/2011
Hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, KCN Phú An Thạnh (PAT IP) nhanh chóng trở thành “miền đất hứa” của các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước, góp phần tích cực vào lộ trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An.
Khu công nghiệp Nhựt Chánh – Địa chỉ đầu tư đáng tin cậy
9:44:11 AM   |  16/11/2011
KCN Nhựt Chánh được thành lập năm 2005 và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ năm 2007. Tuy mới đi vào hoạt động cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tính đến nay khu công nghiệp này đã đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 70% và đã sớm trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Công ty CP Đô thị Tân An – Vì đô thị xanh-sạch-đẹp
9:37:40 AM   |  16/11/2011
Được thành lập năm 1997, hiện nay Công ty CP Đô thị Tân An có 210 cán bộ công nhân viên và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cả hai lĩnh vực: công ích và kinh doanh. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, nhận thầu và đấu thầu thi công một số công trình, với đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, Công ty CP Đô thị Tân An đã góp phần xây dựng nhiều công trình quan trọng trên địa bàn Tp.Tân An và tất cả các công trình này đều được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.
Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Bảo Bảo : Chất lượng là yếu tố sống còn
9:33:29 AM   |  16/11/2011
Qua hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và trên 15 năm cung ứng hardware cho các công ty sản xuất đồ gỗ trong và ngoài nước, Công ty TNHH TM & SX Bảo Bảo đã miệt mài sáng tạo, liên tục cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đa dạng. Bảo Bảo đã khẳng định được vị thế của mình với bước phát triển đột phá về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng, ngày càng xứng đáng hơn với niềm tin của khách hàng.
Long An: Định hướng phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững
12:37:09 PM   |  11/11/2011
Với thế mạnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước, là tỉnh có hệ thống giao thông thuận lợi, có nhiều khu công nghiệp, có nhiều chính sách mở, môi trường thu hút đầu tư được ngày càng được hoàn thiện, kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao… là những chia sẻ của ông Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch tỉnh Long An với tạp chí Vietnam Business Forum về những kết quả mà Long An đã đạt được trong thời gian qua và hướng đi của tỉnh trong thời gian tới. Hà Linh thực hiện.
Long An hội tụ nhiều điểm thuận lợi để thu hút đầu tư
12:31:48 PM   |  11/11/2011
So với các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long thì Long An hội tụ nhiều điểm thuận lợi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Và kết quả thu hút đầu tư khá cao của Long An trong thời gian qua là minh chứng rõ ràng nhất về sự hấp dẫn của môi trường đầu tư tại đây. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Vietnam Business Forum đã có buổi trao đổi với ông Phan Thành Phi – Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Long An. Hà Linh thực hiện.
Các tin khác
Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp (11/11/2011)
Tập trung vốn cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp (11/11/2011)
Ngành nông nghiệp Long An: Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới (11/11/2011)
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện (11/11/2011)
Đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (26/5/2010)
Tổng công ty Tín Nghĩa: Khởi động dự án khu đô thị Đông Sài Gòn (26/5/2010)
Công ty TNHH Thịnh Phát: Chinh phục khách hàng bằng chất lượng (26/5/2010)
Khai thác tiềm năng, chủ động hội nhập (26/5/2010)
Điểm du lịch sinh thái vùng Tây Nam bộ (26/5/2010)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Nhận diện kinh tế Việt Nam 2019 và khả năng thích ứng của doanh nghiệp
Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam: “Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”
Hội thảo: Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Bulgaria
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
Vietnam Export Gateway
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông