Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
BẠC LIÊU
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bạc Liêu 2010 - 2015

 

Mọi thông tin xin liên hệ: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

Khu hành chính, Thị xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

---------------
ĐT:
0781. 3823826                      

Fax: 0781. 3823944

 

 A/ CÁC DỰ ÁN NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN :

    

1/ Tên dự án : Dự án đầu tư  nhà máy chế biến hàng thủy sản

- Quy mô : Diện tích xây dựng từ 10.000 đến 15.000 m2

- Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản công suất 4.000 tấn thành phẩm/năm.

Địa điểm : Khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Dự kiến tổng vốn đầu tư : 40 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu.

+ Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

+ Điện thoại : 0781. 823826                      

+ Fax: 0781. 823944

+ Email : sothuysan­­_blu@vnn.vn

   

 2/ Tên dự án:Dự án đầu tư nhà máy chế biến hàng nông sản và trái cây

 - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

 Mục tiêu, công suất đầu tư:  Xây dựng mới nhà máy chế biến các loại hàng nông sản  như rau, củ, quả các loại ; công suất 4.000 tấn sản phẩm/năm

 Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

 Dự kiến tổng vốn đầu tư :  20 tỷ đồng VN

 Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

       + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

       + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

       + Email : sctbl@yahoo.com.vn

    

 3/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến mì ăn liền

 - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

 - Mục tiêu, công suất đầu tư:  Xây dựng mới nhà máy chế biến mì ăn liền ; công suất 2.500 tấn/năm

 - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

 - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 04 tỷ đồng VN

 - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

 + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

 + Điện thoại : 0781. 823848                      

 + Fax: 0781. 824890

 + Email : sctbl@yahoo.com.vn

   

 4/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến muối chất lượng cao

  - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

   - Mục tiêu, công suất đầu tư: 

    Xây dựng mới nhà máy chế biến muối thực phẩm chất lượng cao ; công suất 20.000 tấn/năm

   - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

   - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 15 tỷ đồng VN

   - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

  + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

  + Điện thoại : 0781. 823848                      

  + Fax: 0781. 824890

  + Email : sctbl@yahoo.com.vn

   

5/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá và gia súc, gia cầm.

  - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

   -  Mục tiêu, công suất đầu tư: 

  Xây dựng mới nhà máy sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá và gia súc, gia cầm ; công suất    20.000 tấn sản phẩm/năm

  - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 40 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn       

   

6/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến cá xay, chả cá và cá đóng hộp.

        - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

          Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy chế biến cá xay, chả cá các sản phẩm từ nguyên liệu cá ; công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư :    10 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

   

7/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm

        Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

          - Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm và cá đóng hộp ; công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 45 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

    

8/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm từ vỏ đầu tôm

        Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 5.000 m2

          -  Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy sản xuất các sản phẩm từ võ đầu tư

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 05 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

 

B/ CÁC DỰ ÁN NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÀNG TIÊU DÙNG :

   

9/ Tên dự án : Dự  án đầu tư  nhà máy da thuộc và các sản phẩm da       

                       ( từ nguyên liệu cá sấu và gia súc)

        Quy mô : diện tích  từ 10.000 đến 20.000 m2

        - Mục tiêu, công suất đầu tư: xây dựng mới, công suất 10.000 sản phẩm/năm.

        - Địa điểm :

            Khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc khu công nghiệp huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu.        

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 70 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu.

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

   

10/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bao bì tỉnh Bạc Liêu

        Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

          -  Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy sản xuất bao bì các loại ; công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 05 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

   

11/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy hàng may mặc

        Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

        - Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy hàng may mặc công nghiệp ; công suất 01 triệu sản phẩm/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư :  12 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

 

C/ CÁC DỰ ÁN NHÓM ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG :

   

 12/ Tên dự án : Dự án đầu tư khu du lịch Nhà Mát - Hiệp Thành

        Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 95,8ha.

        - Mục tiêu, công suất đầu tư :

        Xây dựng khu du lịch - dịch vụ đa dạng gồm các hạng mục chính như : công viên nước, thủy cung, hồ tắm nước mặn, hồ bơi, sân tennis, cầu trượt biển, tàu điện trên không, khu vui chơi thiếu nhi, khu lễ hội hành hương Phật Bà Nam Hải; kết hợp du lịch sinh thái.

        - Địa điểm : phường Nhà Mát, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 150 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

            + Địa chỉ : 44, Lý Thường Kiệt, F3, Tx Bạc Liêu, tỉnh BL

            + Điện thoại : 0781. 956050                       Fax : 0781. 823885

            + Email : svhtt@baclieu.gov.vn

   

13/ Tên dự án : Tuyến du lịch sinh thái ven biển tỉnh Bạc Liêu

        Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 30 ha, dọc theo bờ biển từ Nhà Mát đến Gành Hào

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : Du lịch sinh thái biển

        - Địa điểm :dọc theo bờ biển từ Nhà Mát đến Gành Hào

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 50 – 100 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

            + Địa chỉ : 44, Lý Thường Kiệt, F3, Tx Bạc Liêu, tỉnh BL

            + Điện thoại : 0781. 956050                 Fax : 0781. 823885

            + Email : svhtt@baclieu.gov.vn

   

14/ Tên dự án : Trung tâm thương mại huyện Vĩnh Lợi 

        - Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 3ha

        Mục tiêu đầu tư : Trung tâm thương mại buôn bán tổng hợp

        - Địa điểm :  Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 25 – 30 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án :  UBND huyện Vĩnh Lợi

            + Địa chỉ : ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi

            + Điện thoại : 0781.735053                       Fax : 0781.735020

   

15/ Tên dự án : Trung tâm thương mại thị trấn Hộ phòng huyện Giá Rai

        Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 3,57 ha

        - Mục tiêu đầu tư : Trung tâm thương mại buôn bán tổng hợp

        - Địa điểm : Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 25- 30 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND Huyện Giá Rai

            + Địa chỉ : ấp 1, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.848353                        Fax : 0781.850965

   

16/ Tên dự án : Trung tâm thương mại huyện Đông Hải

        Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 3ha

        - Mục tiêu đầu tư : Trung tâm thương mại buôn bán tổng hợp

        - Địa điểm :Thị trấn Gành Hào, Huyện Giá Rai

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư :  25 – 30 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Đông Hải

            + Địa chỉ: Khu vực III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.844385            Fax 0781.844385

   

17/ Tên dự án : Trung tâm thương mại huyện Phước Long

        Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 2,57 ha

        - Mục tiêu đầu tư : Trung tâm thương mại buôn bán tổng hợp

        - Địa điểm : Thị trấn  Phước Long

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 25 – 30 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Phước Long

            + Địa chỉ : ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.864291            Fax 0781.864451

   

18/ Tên dự án : Dự án đầu tư bể bơi thi đấu và luyện tập

        Quy mô : diện tích  3.250 m2 ( trong  đó diện tích bể bơi 1.450 m2, diện tích  các khu vực phụ 1.800 m2).

        - Mục tiêu, công suất đầu tư:  xây dựng mới

            a/ 1 bể bơi thi đấu với 8 làn bơi, kích thước (21x50) theo tiêu chuẩn FINA. Tiêu chuẩn của Hiệp hội bơi quốc tế, có độ sâu 1,25 đến 2,05m phục vụ cho các cuộc thi đấu và các vận động viên không chuyên.

        b/ Bể tập luyện với 6 làn bơi, kích thước (16x25) có độ sâu từ 0,9 đến 1,25m, phục vụ cho việc tập luyện, dạng bơi cho thanh thiếu niên.

            - Địa điểm : Khu liên hợp thể dục thể thao, tỉnh Bạc Liêu.

            - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 23 tỷ đồng VN

            - Đơn vị quản lý dự án : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

                + Địa chỉ : 44, Lý Thường Kiệt, F3, Tx Bạc Liêu, tỉnh BL

                + Điện thoại : 0781. 956050

                + Email : svhtt@baclieu.gov.vn

   

19/ Tên dự án : Dự án đầu tư hệ thống cấp, thoát nước cho các thị trấn

             Mục tiêu đầu tư: 

            Đầu tư mới hệ thống cấp thoát nước cho một số thị trấn trong tỉnh bao gồm :

                + Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi

                + Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình

                + Thị trấn Phứơc Long, huyện Phước Long

            Công suất từ 2.000 m3/ngày đêm đến 6.000 m3/ngày đêm

            - Dự kiến tổng vốn đầu tư :  từ 10 tỷ đồng VN - đến 15 tỷ đồng VN, tùy theo quy mô của mỗi dự án.

            - Đơn vị quản lý dự án : Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu   

                + Địa chỉ : Quốc lộ IA, F8, Tx Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

                + Điện thoại : 0781. 780078                 Fax : 0781. 780139

   

20/ Tên dự án : Dự án đầu tư mở rộng và nâng cấp đường Cao Văn Lầu - Thị xã Bạc Liêu

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 8.739m

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường phố chính cấp II

            - Tải trọng thiết kế : Đường Trục xe 10 tấn; cầu cống H30-XB80

            - Mặt cắt ngang đường : (6+10.5+6)=22.5m và (7.5+10.5+4+10.5+7.5)=40m

            - Các hạng mục thoát nước , vĩa hè, cây xanh, chiếu sáng

        * Mục tiêu đầu tư :

            Mở rộng nâng cấp tuyến đường trục chính nối trung tâm thị xã với khu du lịch – kinh tế Nhà Mát và các khu du lịch dọc tuyến (Vườn chim  và Vườn Nhãn Bạc Liêu), tạo nên trục đối ngoại đi cụm kinh tế Gành Hào và Sóc Trăng

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 210 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

    21/ Tên dự án : Dự án đầu tư xây dựng đường Giá Rai – Gành Hào - Huyện Giá Rai và Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 29,76 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Cấp IV đồng bằng

            - Tải trọng thiết kế : Đường Trục xe 10 tấn; cầu cống H30-XB80

            - Chiều rộng mặt đường : 7m   

        * Mục tiêu đầu tư :

        Xây dựng tuyến đường nối QL1A với thị trấn Gành Hào – trung tâm huyện lỵ Đông Hải, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện phát huy tiềm năng kinh tế biển của khu vực. Tạo thành trục chính để phát triển hệ thống giao thông nông thôn trong vùng.

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 210 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

    

22/ Tên dự án : Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Thị xã  Bạc Liêu đi Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 12,9 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường cấp III và cấp IV đồng bằng

            - Tải trọng thiết kế : Đường : Trục xe 10 tấn; cầu cống H30-XB80

            - Chiều rộng mặt đường : 5m - 7m

            - Các hạng mục thoát nước, chiếu sáng

        * Mục tiêu đầu tư :

        Nhằm tạo điều kiện mở rộng thị xã về hướng đông, kích thích phát triển kinh tế khu vực tuyến đi qua, tạo điều kiện trao đổi giao lưu kinh tế - xã hội với tỉnh Sóc Trăng (giáp ranh)

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 35 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

    

23/ Tên dự án : Dự án đầu tư Đường từ Cầu Vàm Xẻo Gừa đến Căn cứ Cả Chanh huyện Hồng Dân

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 11,45 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường cấp V đồng bằng

            - Tải trọng thiết kế : Đường : Trục xe 10 tấn; cầu cống H30-XB80

            - Chiều rộng mặt đường : 3,5m

        * Mục tiêu đầu tư :

        Nhằm tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống giao thông của khu vực huyện Hồng Dân, tạo thành trục đuờng nối từ Thị trấn Nga Dừa (trung tâm huyện lỵ) đến khu di tích lịch sử căn cứ Cả chanh

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 39 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

   

24/ Tên dự án : Dự án nâng cấp Đường Giao Thông – TX Bạc Liêu

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 1,3 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường phố chính cấp II

            - Tải trọng thiết kế : Đường : Trục xe 12 tấn

            - Chiều rộng mặt đường : 7m –12m

            - Các hạng mục thoát nước, vĩa hè cây xanh, chiếu sáng, thông tin liên lạc…

        * Mục tiêu đầu tư :

        Xây dựng hoàn chỉnh một trong những tuyến đường trục chính trong nội ô nằm trong khu vực trung tâm hành chính tỉnh, góp phần chỉnh trang TX Bạc Liêu trở thành đô thị xanh, sạch đẹp.   

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 48 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

    

25/ Tên dự án : Xây dựng đường từ Phủ Thờ Bác đến xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 7,395 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường cấp V đồng bằng

            - Tải trọng thiết kế : Đường : Trục xe 10 tấn, cầu cống H13-XB60

            - Chiều rộng mặt đường : 3,5m

            - Các hạng mục phụ khác …

        * Mục tiêu đầu tư :

        Xây dựng tuyến đường nối liền xã Vĩnh Hưng với trung tâm huyện lỵ mới, góp phần hoàn chỉnh hệ thông giao thông, phát triển kinh tế khu vực, cũng như khai thác tiềm năng du lịch của các điểm di tích lịch sử văn hoá như Đền thờ Bác, Tháp cổ Vĩnh Hưng…

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 45,567 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Vĩnh Lợi

            - Địa chỉ : Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi

            - Điện thoại : 0781.735222            

    

26/ Tên dự án : Xây dựng đường Võ Thị Sáu – TX Bạc Liêu

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 2,359 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường đô thị

            - Tải trọng thiết kế : Đường : Trục xe 12 tấn

            - Chiều rộng mặt đường : 9m-20m, vĩa hè rộng 6m-8m

            - Các hạng mục phụ khác thoát nước, cây xanh, chiếu sáng …

        * Mục tiêu đầu tư :

        Xây dựng hoàn chỉnh một trong những tuyến đường trục chính trong nội ô nối với QL1A, góp phần chỉnh trang TX Bạc Liêu trở thành đô thị xanh, sạch đẹp.

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 30 tỷ đồng VN

        *Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

   

27/ Tên dự án : Xây dựng đường Hoà Bình – TX Bạc Liêu

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 1,896 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường đô thị

            - Tải trọng thiết kế : Trục xe 12 tấn

            - Mặt cắt ngang đường : (6+8.5+2+8.5+6)=31m và (8+10.5+8)=26.5m

            - Các hạng mục phụ khác thoát nước, cây xanh, chiếu sáng …

        * Mục tiêu đầu tư :

        Xây dựng hoàn chỉnh một trong những tuyến đường trục chính trong nội ô, góp phần chỉnh trang TX Bạc Liêu trở thành đô thị xanh, sạch đẹp. Đây là 1 trong những đại lộ của thị xã.

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 20 tỷ đồng VN

        Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

 

D/ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CỤM CÔNG NGHIỆP :

  

  28/ Khu công nghiệp Trà Kha :

        - Quy mô : 66ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : phường 8, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 132 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

            + Địa chỉ : 89, Bà Triệu, F3, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL

            + Điện thoại : 0781. 954692                     Fax : 0781. 954694

            + Email : bcbdakcn@baclieu.gov.vn

  

 29/ Cụm công nghiệp phường Nhà Mát :

        - Quy mô : 60ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : bờ Tây kinh 30/4, phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 120 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

            + Địa chỉ : 89, Bà Triệu, F3, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL

            + Điện thoại : 0781. 954692                      Fax : 0781. 954694

            + Email : bcbdakcn@baclieu.gov.vn

   

30/ Khu công nghiệp Vĩnh Lợi :

        - Quy mô : 200ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : ấp Trà Ban 1 và 2 xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi,  tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 400 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Vĩnh Lợi

            + Địa chỉ : ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi

            + Điện thoại : 0781.735053                      Fax : 0781.735020

            + Email : ubndhvl@baclieu.gov.vn

   

 31/ Khu công nghiệp Ninh Qưới  :

        - Quy mô : 200ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : ấp Ninh Lợi, xã Ninh Qưới 1 A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 400 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Hồng Dân

            + Địa chỉ : khu II, Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

            + Điện thoại : 0781.876701 or 876610         Fax : 0781.876634

   

32/ Cụm công nghiệp Ngan Dừa   :

        - Quy mô : 50ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 50 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Hồng Dân

            + Địa chỉ : khu II, Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, T.BL

            + Điện thoại : 0781.876701 or 876610         Fax : 0781.876634

   

33/ Khu công nghiệp Láng Trâm :

        - Quy mô : 200ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 400 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Giá Rai

              Địa chỉ : ấp 1, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.848353                        Fax : 0781.850965

  

 34/ Cụm công nghiệp Giá Rai :

        - Quy mô : 50ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : giữa thị trấn Giá Rai và xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 100 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Giá Rai

            + Địa chỉ : ấp 1, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.848353                       Fax 0781.850965

  

 35/ Khu công nghiệp Gành Hào :   

        - Qui mô : 90 ha

        - Mục tiêu đầu tư : Xây dựng mới

        - Địa điểm : Khu vực 4, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 180 tỷ

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Đông  Hải

            + Địa chỉ: Khu vực III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.844385                    Fax 0781.844385

    

36/ Cụm công nghiệp Phước Long :

        - Qui mô : 50 ha

        - Mục tiêu đầu tư : Xây dựng mới Cụm công nghiệp tập trung.

        - Địa điểm: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 100 tỷ VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Phước Long

            + Địa chỉ : ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.864291                    Fax 0781.864451

   

 37/ Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ:

        - Qui mô : 50 ha

        - Mục tiêu đầu tư : Xây dựng mới Cụm công nghiệp tập trung.

        - Địa điểm : ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 100 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Hòa Bình

            + Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại  : 0781.880333                 Fax: 0781.880542

 

 
thay-ngo-minh-hanh-dong-chu-tich-hdtv-he-thong-giao-duc-tam-tam-hien-thuc-hoa-moi-truong-giao-duc-chat-luong-cao Thầy Ngô Minh Hạnh, Đồng Chủ tịch HĐTV Hệ thống giáo dục Tâm Tâm: Hiện thực hóa môi trường giáo dục chất lượng cao
12:06:33 PM | 7/11/2017

Nhiều năm gắn bó với nghề giáo, thầy Ngô Minh Hạnh, Đồng Chủ tịch HĐTV Hệ thống giáo dục Tâm Tâm luôn trăn trở làm sao để hình thành được hệ thống giáo dục chất lượng cao.

truong-cao-dang-nghe-bac-lieu-cam-ket-chat-luong-dam-bao-dau-ra-cho-hoc-vien
Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu: Cam kết chất lượng, đảm bảo đầu ra cho học viên
12:00:16 PM   |  7/11/2017
Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu là trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu. Trường được thành lập từ 1979, là đơn vị có truyền thống trong lĩnh vực đào tạo công nhân kỹ thuật của tỉnh Minh Hải trước đây và tỉnh Bạc Liêu ngày nay.
cuc-thue-bac-lieu-day-manh-cai-cach-va-hien-dai-hoa-cong-tac-quan-ly-thue
Cục thuế Bạc Liêu: Đẩy mạnh cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế
10:31:19 AM   |  19/8/2015
Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Võ Đông Xuân, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục thuế Bạc Liêu. Quốc Hưng thực hiện.
Thị xã Giá Rai: Tăng cường thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế
10:28:14 AM   |  19/8/2015
Ngày 17/5/2015, Đảng bộ và nhân dân Giá Rai hân hoan đón niềm vui lớn khi Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 930/NQ/UBTVQH 13 nâng huyện Giá Rai lên thành Thị xã Giá Rai.
bac-lieu-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tuyen-truyen-chinh-sach-bhxh-bhyt
Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH- BHYT
4:13:57 PM   |  18/6/2014
Thời gian qua, hoạt động bảo hiểm xã hội (BHXH) của tỉnh Bạc Liêu đã đạt được hiệu quả tích cực. Ngành đã làm tốt công tác phối hợp với các Sở, ngành, các đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng từ xã đến huyện... để tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN đến với rộng rãi người dân.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo
8:58:33 AM   |  21/8/2013
Từ sau khi tái lập tỉnh, chất lượng giáo dục của Bạc Liêu ngày càng được cải thiện rõ rệt. Trong đó, tỉnh liên tục đề ra những giải pháp thiết thực, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp trồng người ngày càng phát triển.
Trường Trung học Kinh Tế-Kỹ ThuậT Bạc Liêu: Đổi mới để tiến bộ
4:02:00 PM   |  20/8/2013
Nhận thức được công tác giáo dục là vinh quang nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề, phấn đấu từng ngày để tồn tại và lớn lên nhằm thực hiện tốt chức năng. Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu, đã đào tạo nhiều đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ kịp thời cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan Nhà nước thuộc các ngành, các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, đáp ứng phần nào nhu cầu năng lực của Bạc Liêu và các vùng lân cận.
UBND huyện Giá Rai: Năng động để hội nhập nền kinh tế mới
3:55:43 PM   |  20/8/2013
Nằm trong danh sách các huyện năng động và có điều kiện phát triển của tỉnh Bạc Liêu, đồng thời không ngừng đổi mới và tập trung khai thác tiềm năng kinh tế trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp. Giá Rai đã từng ngày đổi mới góp một diện mạo hoàn chỉnh hơn vào sự phát triển tỉnh nhà.
UBND huyện Vĩnh Lợi: Hướng đến nông nghiệp công nghệ cao
3:49:33 PM   |  20/8/2013
Nằm ở phía Tây Bắc và là cửa ngõ của tỉnh Bạc Liêu, là một huyện thuần nông có điểm xuất phát thấp trên nhiều lĩnh vực từ hạ tầng kinh tế đến văn hóa xã hội. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân, trong thời gian qua huyện Vĩnh Lợi không ngừng phát huy tinh thần tự lực tự cường để xây dựng và phát triển huyện nhà một cách toàn diện.
Phước Long: Tiên phong phát triển nông thôn mới
3:40:28 PM   |  20/8/2013
Năm 2012, mặc dù điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu, điện,... đều tăng cao, thêm vào đó sự biến đổi thời tiết thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng và giá các mặt hàng nông thủy hải sản. Trước tình hình đó, Huyện ủy - UBND huyện bằng nhiều giải pháp thiết thực đã đưa huyện Phước Long có nhiều thành công trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kết quả xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tích khả quan.
UBND huyện Hồng Dân: Lấy nông nghiệp làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế
3:32:16 PM   |  20/8/2013
Hồng Dân là một huyện nông thôn sâu, kinh tế chủ yếu dựa vào phát triển sản xuất nông nghiệp canh tác lúa và tôm. Trong những năm gần đây, huyện đã có nhiều có gắng trong việc thực hiện quy hoạch về diện tích, con giống và khắc phục dịch bệnh,... mang lại hiệu quả thiết thực, sản phẩm nông nghiệp luôn đạt chất và lượng cao, trở thành một trong những huyện chủ lực về nông nghiệp của tỉnh.
Nông nghiệp, nông thôn trên đà khởi sắc
3:17:01 PM   |  20/8/2013
Trải qua chặng đường 16 năm xây dựng và phát triển, diện mạo nông nghiệp, nông thôn Bạc Liêu đã có nhiều đổi mới.
Các tin khác
Phát huy thế mạnh trong nông nghiệp (3/8/2011)
Hạn chế “điểm yếu” để thêm lực hút đầu tư (3/8/2011)
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2011 có thể tăng trên 20% (3/8/2011)
Nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông (3/8/2011)
Tích cực đổi mới chất lượng dạy và học (3/8/2011)
DNTN Dương Hùng : Thương hiệu hàng đầu về sản xuất tôm giống (3/8/2011)
Chân Trời Mới – Phần Lan (FRP): Đa dạng hóa sản phẩm từ vật liệu composite (3/8/2011)
Các KCN Bạc Liêu: Nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư (3/8/2011)
Artemia Vĩnh Châu – Bạc Liêu: Sản phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng (3/8/2011)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Bulgaria
Ngành Thuế và Hải quan tổ chức đối thoại với doanh nghiệp
Hội nghị giới thiệu Hệ thống Bảo lãnh thông quan
Hội chợ thực phẩm bang Tamil Nadu, Ấn Độ.
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
Trien Lam ICT
PHAR
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông