Giới thiệu Vietnam Business Forum

22:10:53 | 17/4/2019

 

Tạp chí Vietnam Business Forum (VBF) ra số đầu tiên vào năm 1995. Từ đó đến nay, VBF đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước.

Ngày đầu thành lập, Tạp chí chỉ xuất bản một số trong tháng, đến nay đã tăng lên hai kỳ đơn ngữ (tiếng Anh), hai kỳ song ngữ Anh - Việt mỗi tháng. Ngoài các chuyên đề tỉnh, thành, nhằm hỗ trợ các địa phương xúc tiến thương mại, đầu tư, Tạp chí tập trung xây dựng và phát triển các số tiếng ngữ chuyên sâu vào các ngành, các sự kiện và quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các nước, không chỉ kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư mà còn là kho dữ liệu thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý.

Bên cạnh đó, VBF còn tổ chức xuất bản những ấn phẩm phục vụ thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như thúc đẩy quan hệ đầu tư thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Có thể kể đến như: “APEC Việt Nam 2017 - Tiềm năng và Cơ hội đầu tư”; “Việt Nam – Nhật Bản: Đối tác chiến lược, thắm tình hữu nghị”; “Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao tại Việt Nam”... Trong số các ấn phẩm mà Tạp chí thực hiện, đặc biệt phải kể đến Sách kỷ yếu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập VCCI; VCCI - 55 năm hành trình vì doanh nghiệp...

Cùng với hoạt động xuất bản, Tạp chí còn tham gia tổ chức nhiều sự kiện lớn, nhằm kết nối cộng đồng doanh nghiệp cũng như tạo cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư; giao lưu gặp gỡ giữa các doanh nhân. Các sự kiện như Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore, Giải Golf Doanh nhân APEC 2017, Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam trong giai đoạn 2018 – 2020… đã hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế. Trong khuôn khổ của các sự kiện này, nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các đối tác, doanh nghiệp; được Chính phủ, VCCI, các địa phương, cơ quan ban, ngành cũng như cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Tạp chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại bằng việc bám sát các chương trình, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn của đất nước và giới thiệu tiềm năng của các tỉnh, thành trong cả nước; phản ánh khó khăn chung của cộng đồng DN; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động liên quan nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp.