Tây Ninh thành lập Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát

2:12:09 PM | 3/6/2014

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký kết quyết định thành lập Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Xa Mát.


Nhiệm vụ của Ban quản lý là thống nhất quản lý hoạt động của các lực lượng chức năng chuyên ngành tại cửa khẩu; các dịch vụ hỗ trợ thương mại cửa khẩu; phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cửa khẩu của Campuchia giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan đến hoạt động cửa khẩu.

 

PV